ส่วนผสม

  • 2 เหยาะ เหล้าขมอังโกสทูรา
  • 20ml เวอร์มูธหวาน
  • 60ml เบอร์เบิน

ขั้นตอน

  1. เทส่วนผสมทั้งหมดลงในแก้วผสม เติมน้ำแข็งก้อนแล้วคนจนเย็น
  2. ใช้ที่กรองแบบช้อนเจาะรูกรองเครื่องดื่มลงในแก้วมาร์ตินี่หรือแก้วคูเป้แช่เย็น
  3. แต่งด้วยเชอร์รี่
Average: 5 (5 votes)