ข้อกำหนดและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านข้อกำหนดเหล่าน้ีทั้งหมดก่อนที่คุณจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ กรุณาอย่าใช้งานเว็บไซต์นี้ หรือถ้าหากคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ต่อก็จะเป็นการยืนยันว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว

 

การเข้าถึงเว็บไซต์
1.1 คุณไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนกับเราเพื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ (อย่างไรก็ตามเว็บไซต์นี้จะมีพื้นที่เฉพาะ เช่น โปรไฟล์นักเรียนของคุณที่สามารถเข้าถึงได้เฉพาะเมื่อคุณได้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น)

การใช้งานเว็บไซต์
1.2 เว็บไซต์นี้อาจใช้เพื่อจุดประสงค์ใดๆของคุณ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้
1.3 คุณสามารถพิมพ์และดาวน์โหลดเนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ โดยที่คุณไม่สามารถดัดแปลงหรือทำสำเนาเนื้อหาใดๆโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน

สถานะการออนไลน์ของเว็บไซต์
1.4 เราใช้มาตรการที่เหมาะสมทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์นี้เปิดให้บริการตลอดเวลา อย่างไรก็ตามในบางครั้งปัญหาทางเทคนิคอาจส่งผลให้เว็บไซต์หยุดให้บริการ และดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบหากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
1.5 หากเป็นไปได้ เราจะพยายามแจ้งเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาการบำรุงรักษาที่อาจส่งผลให้เว็บไซต์หยุดทำงาน แต่เราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบถึงเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลที่ให้โดยผู้เข้าชมเว็บไซด์
1.6 ข้อมูลใดๆที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ส่งหรือเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์นี้ จะถือว่าไม่เป็นกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับ โดยเราจะได้รับสิทธิ์ในการคัดลอก, เปิดเผย, แจกจ่ายหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆตามที่เราเห็นสมควรกับข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้กับเรา ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคล, การใช้งานซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
1.7 เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะไม่เผยแพร่หรือส่งข้อมูลใดๆต่อไปนี้มายังหรือจากเว็บไซต์นี้:
(ก) ข้อมูลที่คุณไม่ได้รับความยินยอมในการใช้งานที่จำเป็นทั้งหมด;
(ข) ข้อมูลที่เป็นการเลือกปฏิบัติ, หยาบคาย, ลามกอนาจาร, หมิ่นประมาท, มีแนวโน้มที่จะปลุกระดมความเกลียดชังทางเชื้อชาติ, ละเมิดความลับหรือความเป็นส่วนตัว ซึ่งอาจทำให้เกิดความรำคาญหรือความไม่สะดวกแก่ผู้อื่น ซึ่งส่งเสริมหรือก่อให้เกิดการกระทำที่จะเข้าข่ายความผิดทางอาญา, ก่อให้เกิดความผิดทางแพ่งหรือขัดต่อกฎหมายในสหราชอาณาจักร;
(ค) ข้อมูลซึ่งเป็นอันตรายตามปกติวิสัย รวมถึงและไม่จำกัดเพียง ไวรัสคอมพิวเตอร์, ม้าโทรจัน, ข้อมูลที่เสียหายหรือซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอื่นๆที่เป็นอาจอันตราย
1.8 เราจะดำเนินการอย่างเต็มที่ร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือคำสั่งศาลใดๆ ที่กําหนดให้เราต้องเปิดเผยตัวตนหรือรายละเอียดอื่นๆของบุคคลใดๆ ที่เผยแพร่ข้อมูลไปยังเว็บไซต์นี้โดยฝ่าฝืนข้อกําหนดเหล่านี้

ลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์และมาจากเว็บไซต์อื่นๆ
1.9 บนเว็บไซต์นี้คุณจะพบลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งการลิงก์ไปยังเว็บไซต์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าเรารับรองเว็บไซต์เหล่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์ใดๆผ่านลิงก์บนเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเอง
1.10 บุคคลใดก็ตามที่ต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ ก็มีสิทธิ์ทำได้หากปฏิบัติตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
(ก) คุณไม่ได้พยายามที่จะบอกเป็นนัยว่าเราให้การรับรองบริการหรือผลิตภัณฑ์ของบุคคลอื่น เว้นแต่จะได้รับการตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับเรา;
(ข) คุณไม่ได้บิดเบือนความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซต์นี้; และ
(ค) เว็บไซต์ที่คุณเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ไม่มีเนื้อหาที่เป็นการล่วงละเมิดหรือขัดแย้งหรือเนื้อหาอย่างอื่นที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นๆของบุคคลที่สาม
1.11 หากการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้ฝ่าฝืนมาตรา 5.2 คุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์นี้ อันเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงดังกล่าว king.

ความปลอดภัยของเว็บไซต์
แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเหมาะสมที่จะป้องกันไวรัส, เวิร์ม, โทรจันและรหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตรายหรือที่เป็นภัยอื่นๆออกจากเว็บไซต์และเนื้อหาของเว็บไซต์นั้น แต่เราไม่สามารถรับประกันการป้องกันดังกล่าวได้ โดยเราจะไม่รับประกัน(ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย) ไม่มีภาระผูกพันและไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ เราแนะนำให้คุณใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมทั้งหมดก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆจากเว็บไซต์นี้

ราคาของหลักสูตรและความพร้อมที่จะให้บริการ
แม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นั้นถูกต้องอยู่เสมอ แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ ดังนั้นราคาที่แสดงในหน้าการจองคอร์สออนไลน์และความพร้อมที่จะให้บริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การจองหลักสูตร
ข้อกำหนดการขายของ EBS ใช้กับการซื้อ/การจองทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์ของเรา ซึ่งสามารถเข้าดูได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: ข้อกำหนดการจองและเงื่อนไขการขาย

การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราบังคับใช้กับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เราได้เก็บรวบรวม ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ลิงก์ต่อไปนี้: นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฎหมาย
ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้จัดทำโดยสุจริตและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องและได้รับการอัปเดตอยู่เสมอ ดังนั้นข้อมูลเหล่านี้จัด “ตามสภาพที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ซึ่งไม่ว่าในกรณีใด EBS จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากความไม่ถูกต้อง, การละเลย, หรือความผิดพลาด รวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่วางใจต่อข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้หรือใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้จะต้องรับความเสี่ยงเอง ดังนั้น EBS ขอปฏิเสธการรับผิดและจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ซึ่งไม่จำกัดเพียงความเสียหายโดยตรง, ทางอ้อม, หรือความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงการสูญเสียรายได้, การสูญเสียกำไร, การสูญเสียโอกาสหรือการสูญเสียอื่นๆ และข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กฎหมายและขอบเขตการควบคุมทางกฏหมาย
ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ และข้อพิพาทใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ จะต้องอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลอังกฤษและเวลส์