Hemsidans avtal och villkor

De här användarvillkoren gäller för din användning av vår sida. Vänligen läs igenom avtalet helt innan du använder hemsidan. Om du inte godkänner avtalet, vänligen använd inte hemsidan. Din fortsatta användning av sidan bekräftar att du godkänner avtalet och villkoren.


Åtkomst till hemsidan
1.1 Det behövs inte någon registrering os oss för att använda större delen av hemsidan. [Dock, på vissa delar, såsom studentprofilsdelen av hemsidan är bara tillgänglig för dig om du har anmält dig.]

Användning av hemsidan
1.2 Den här hemsidan kan användas för dina egna privata ändamål, I enlighet med de här användarvillkoren.

1.3 Du kan skriva ut och hända material från den här hemsidan underförutsättning att du inte förändrar eller kopierar något innehåll, utan vårt skriftliga medgivande.

Sidans upptid
1.4 Alla möjliga åtgärder vidtas för att säkerställa att den här hemsidan alltid är i drift. Dock händer det att tekniska problem uppstår och viss nertid uppstår och i enlighet kommer vi inte heller att vid något tillfälle hållas ansvariga för hemsidans otillgänglighet

Material från besökare
1.6 Allt materials om skickas till hemsidan från besökare ska anses vara öppet och inte hemligt. Vi har rätt att kopiera, visa, distribuera eller använda materialet på det sätt vi finner lämpligt, med undantag för personlig information, vilken användning regleras av vår sekretesspolicy.

1.7 Vid användande av den här hemsidan ska du inte skicka eller posta  material till eller från hemsidan:

(a) där du inte äger alla nödvändiga rättigheter;

(b) som kan vara diskriminerande, stötande, pornografiskt, kränkande , initiativtagande till rasistiskt hat, eller läckande av konfidentialitet eller sekretess, som kan skapa irritation eller obehag för andra, vilket uppmanar eller förespråkar vad som kan uppfattas kriminellt ,eller som på annat sätt är straffbart enligt Engelsk lagstiftning;

(c) som kan vara farligt, inklusive, men utan begränsning till, data virus, trojanska hästar, kontaminerad information, eller andra potentiellt farliga mjukvaror eller dataprogram.

1.8 Vi kommer samarbeta till fullo med myndigheter som upprätthåller lagen eller när en lagfullmakt kräver avslöjande av identitet eller annan information om en person som postar material på hemisdan, om dessa villkor inte följs.


Länkar till och från andra hemsidor

1.9 På hela den här hemsidan kan du finna länkar till hemsidor från tredje-partsföretag. Genom att tillhandahålla en sådan länk till en hemsidan, betyder inte att vi godkänt den hemsidan. Om du besöker en hemsida via en länk på den här hemsidan, gör du det på egen risk.

1.10 Alla parter som önskar länka till den här hemsidan får göra det under förutsättning att villkoren nedan uppmärksammas:

(a) du får inte ge sken av att vi godkänner en produkt eller tjänst från tredjepart, såvida vi inte har godkänt detta skriftligen.

(b) du får inte missköta din relation med sidan, och (c) hemsidan från vilken du länkar till den här hemsidan får inte innehålla några stötande eller på annat sätt kontroversiella , eller ha innehåll som tagits från annan persons intellektuella egendom eller andra rättigheter från en tredjepart.

1.11 Genom att länka till den här hemsidan och bryta mot klausul 5.2 ska du ersätta oss för all möjlig skada som sker på sidan, som resultat av länkningen.

Sidans säkerhet
Vi försöker alltid att i det yttersta undvika virus, maskar, trojanska hästar och andra farliga eller förstörande datorkoder från hemsidorna och deras innehåll, men vi kan inte garantera att vi alltid lyckas. Vi ger inga garantier ( vare sig uttryckligen eller underförstått), vi ser det inte som ett kall och tar inte heller något ansvar i frågan om dessa händelser. Du rekommenderas starkt att kontrollera dina skydd innan du använder hemsidorna eller laddar ner information eller innehåll från dom.

Exclusion of liability
1.14 We do not accept liability for any loss or damage that you suffer as a result of using this Website.
1.15 Nothing in these Terms of Use shall exclude or limit liability for death or personal injury caused by negligence which cannot be excluded or under the law of the United Kingdom.

Priser/tillgänglighet
Vi försöker alltid se till att informationen på hemsidorna är korrekt, men det kan inte garanteras. Priser som visas i vår internetkatalog och tillgången kan förändras utan vidare varning.

Köp/bokningar
EBS-avtal för försäljning gäller alla köp/bokningar som görs via vår hemsida. De visas genom att följa följande länk: Bokningsvillkor och avtal för försäljning.

Dataskydd och sekretess
Vår sekretesspolicy gäller i relation till användandet av all personinformation som samlas in och används av oss, visa följande länk: Sekretesspolicy.

Lagligt ansvarsfrånsägande
Informationen på den här hemsidan är lämnad i god tro, och alla möjliga åtgärder har vidtagits för att säkerställa att den är korrekt och uppdaterad. I enlighet lämnas informationen “som den är” utan garantier av något slag. EBS kommer inte på något sätt hållas ansvariga för skador som sker direkt eller indirekt ifrån användning av information som kommit från den här hemsidan, inklusive händelser baserade på felaktigheter, felstavningar och fel. En person som litar på någon av informationen som står här i, gör så på egen risk. EBS avsäger sig härmed allt ansvar och ska inte hållas ansvariga för några skador inklusive, utan begränsning till, direkt, indirekt, eller som konsekvens av, skador inklusive förlorad inkomst, förlorad vinst, förlorade möjligheter eller andra förluster. Informationen som finns på hemsidan kan förändras och uppdateras när som helst utan vidare varning.

Lag och juridik
Användarvillkoren är upprättade under engelsk lag. Dispyter som uppkommer i samband med användarvillkoren ska avgöras under domstolen i Sverige.