Bokningsvillkor

Hej! Vi har några villkor som du bör läsa igenom innan du bokar en kurs med oss. Om du har några frågor, kontakta EBS Care. Vi finns alltid tillhands för att hjälpa dig.

Boka med oss: Villkor

Ditt kontrakt är med European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar. Företagsnummer: 107.518, handlar som European Bartender School. När du gör en bokning med oss är det villkoren nedan gäller. Termerna "vi", "oss", "vår" och "EBS" hänvisar till European Bartender School, ett Gibraltarbaserat företag. Termerna "du", "student", "användare" eller "kund" hänvisar till användaren som besöker och/eller bokar en kurs via vår hemsida, eller via våra kundtjänstmedarbetare.

ALLMÄNT

Det är inte möjligt att fortsätta med bokningen utan att acceptera dessa villkor och bestämmelser. Det är därför viktigt att du läser och/eller skriver ut en kopia av villkoren vid bokningstillfället för att vara medveten om gällande bestämmelser. Dessutom kan EBS ändra dessa villkor när som helst utan förvarning, även om sådana förändringar inte kommer att gälla för bokningar som redan har godkänts av EBS. När du bokar via vår webbplats godkänner du att vara bunden av följande skyldigheter:

 1. Du accepterar finansiellt ansvar för alla transaktioner som görs under ditt namn eller konto.
 2. För att kunna boka och delta på utbildningen i New York måste du vid kursstart enligt lag vara minst 21 år gammal.
 3. Du garanterar att alla uppgifter du lämnar om dig själv eller någon annan är sanna och korrekta.
 4. Du kommer inte att använda denna webbplats för spekulativa, falska eller bedrägeribokningar.

*Om du bokar en kurs på Phuket eller Kos bekräftar du att vara minst 17 år på startdagen för den bokade kursen och du samtycker också att förse oss med ett dokument som anger ditt målsmans tillstånd för att boka en EBS kurs.

*Detta är en ungefärlig uträknad besparing baserad på genomsnittspriser på flygbiljetter, resor och i vissa fall boende, mätt under de senaste 2 åren. Faktiska besparingar kan skilja sig eftersom priser varierar.

PRISET DU BETALAR

EBS strävar efter att se till att de mest aktuella och korrekta priserna visas på vår webbplats. Men EBS förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst. Ibland kan ett felaktigt pris visas på grund av ett error på hemsidan. När EBS får kännedom om sådant fel, kommer vi att sträva efter att meddela dig vid bokningstillfället eller så snart som möjligt. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningen om du inte vill acceptera det pris som faktiskt gäller för bokningen.

VÅRT ANSVAR FÖR DIN BOKNING

Vi kommer att ordna så att du får kursen du har bokat, och att vi i vår tur bekräftar din bokning. Dessa tjänster kommer att tillhandahållas antingen direkt av oss eller via fristående leverantörer kontrakterade av oss. Förutom när vi är använder oss av en bokningsbyrå, ansvarar vi för att se till att varje del av kursen du bokar med oss tillhandahålls till en rimlig standard och som den annonserades av oss (eller som den ändrats och godkänts av dig).

ÄNDRINGAR & AVBOKNINGAR

OM VI AVBOKAR DIN KURS

Vi hoppas att vi inte kommer att behöva göra några ändringar i din bokning, men eftersom våra kurser planeras månader i förväg är det ibland nödvändigt att göra så. Till exempel, om det inte finns tillräckligt många personer bokade på din kurs eller om några oförutsedda omständigheter inträffar som gör att en av våra skolor är olämplig för användning, kan vi behöva avboka din kurs. Vi förbehåller oss rätten att annullera din kurs under vilka omständigheter som helst. Om vi måste avboka din betalda bokning har du rätt att antingen få full återbetalning (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter) eller acceptera en ersättningskurs från oss, vilket skulle vara en likvärdig eller ha liknande standard, om vi har möjlighet att erbjuda dig ett. Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader eller utgifter som du kan ådra som ett resultat av vår avbokning.

OM VI ÄNDRAR DIN BOKNING

Som nämnts ovan så försöker vi att inte göra några ändringar i din bokning när den väl bekräftas. Dock kan detta komma att ske då arrangemangen ofta görs flera månader i förväg med våra leverantörer, vilka vi inte har någon direkt kontroll över. Ibland kan ändringar vara nödvändiga. De flesta förändringarna kommer att vara små och även om vi strävar efter att ge information om dessa ändringar innan din kurs startar, så har vi ingen skyldighet att göra det, och vi kommer inte heller att betala någon ersättning för eventuella kostnader som uppstår på grund av dessa ändringar. Vi strävar efter att informera dig om en stor förändring sker innan kursstart; en stor förändring kan exempelvis vara ändring av destination, eller en betydande förändring av datum. Dessa förändringar är endast exempel, och det kan finnas andra betydande förändringar som skulle räknas som en stor förändring. Om du har bokat en kurs med boende, händer det ibland att vi behöver ändra vissa detaljer om boendet. Om någon förändring kommer att ha en stor inverkan på ditt boende, kommer vi att berätta om det i sinom tid, om ändringen ger oss tid att göra det. Ändringar vi kommer att berätta om är;

 • Betydande förändring av ditt boende.
 • Betydande ändring av EBS skola (destination, inte skolans lokal).
 • Betydande ändring av kursdatum.

Våra leverantörer av boende har rätt att ändra ditt boende till ett annat alternativ, vilket är åtminstone har liknande standard som det som du har bokat. I den osannolika händelsen att en leverantör av boende erbjuder alternativa bostäder med en sämre standard, kommer prisskillnaden återbetalas till dig. Om boende leverantör inte kan tillhandahålla ett alternativ som är lämpligt eller acceptabelt för dig, förbehåller sig EBS rätten att stryka din bokning och vi kommer att meddela dig om detta. I händelse av att en stor förändring sker, kommer vi informera dig om detta innan kursen börjar och förse dig med fyra alternativ:

 • Acceptera de alternativa arrangemang som vi kan erbjuda
 • Acceptera en ersättskurs från oss med motsvarande eller liknande standard och pris. Om kursen är dyrare kommer du att få betala mellanskillnaden, men om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden
 • Avboka kursen och få total återbetalning av alla pengar som betalats till oss (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter).
 • Frysa den aktuella bokningen för en period av ett år från dagen för den ursprungliga bokningen, så att du kan boka om en liknande prissatt kurs vid ett senare datum inom ettårsperioden. Om önskat placeringsdatum är efter ett kalenderår från och med den dag då den ursprungliga bokningen, måste hela priset för den nya kursen betalas, samt eventuella avbokningsavgifter för tidigare bokning.

OM DU ÄNDRAR DIN BOKNING

Om du vill ändra din bokning efter att bokningsbekräftelse har utfärdats kommer vi att göra vårt yttersta för att tillgodose dessa ändringar. Det är dock inte alltid möjligt. Dessutom tar vi en "ändringavgift" för varje detalj av din bokning vi tillåter dig att byta. Lista över avgifter, se vår ändringsavgiftstabell nedan. Observera att stora ändringar som görs av dig, inklusive men inte begränsat till; reser tidigare eller senare än planerat, kommer att behandlas som en avbokning om den görs 0-25 dagar innan kursstart.

GUIDE TILL VÅRA ÄNDRINGSAVGIFTER

ÄNDRINGAR 81 dagar eller mer till kursstart 80 - 56 dagar till kursstart 55 - 41 dagar till kursstart 40 - 26 dagar till kursstart 25 - 11 dagar till kursstart 10 - 1 dagar till kursstart
Sälja kursen till någon annan * €25 €50 €75 €100 €150 €300
Ändra kursdatum, samma EBS skola €25 €50 €75 €100 €300/AVBOKNING €500/AVBOKNING
Ändra EBS skola ** €25 €50 €75 €100 €300/AVBOKNING €500/AVBOKNING
Ändringar EBS Boende *** €75 €100 €125 €175 €300/AVBOKNING €500/AVBOKNING

  * Du kan sälja din bokning till en annan person, om följande villkor är uppfyllda:

 • Du godkänner ändringen skriftligen.
 • Den nya studenten som du överför bokningen till, godtar överföringen och bekräftar detta skriftligen.
 • Personen som övertar bokningen uppfyller villkoren i befintlig bokning, och går med på att ta över alla återstående betalningar.

** Ändra EBS skola 0-25 dagar före kursstart. Om du vill ändra din EBS skola kommer vi att sträva efter att bistå och boka in dig i på nya skolan, om den föredragna skolan inte är fullbokad, i vilket fall avbokningsavgifter gäller. Om den nya skolan har plats, tillkommer ovanstående ändringsavgift, plus eventuella andra avgifter om den nya valda EBS skolan har en kurs av högre pris än den första. *** Ändringar EBS Boende. Om du har bokat en kurs med boende och vill byta till en kurs utan boende, kommer vi att betala tillbaka kostnaden för boendet, minus ovanstående ändringsavgifter. Om du har bokat utan boende och vill byta till en kurs med boende, kommer vi att sträva efter att hjälpa dig. Dock kan det vara så att boende inte alltid är tillgängligt med kort varsel. Den extra kostnaden för boendet kommer du att behöva betala, plus 25 € i ändringsavgift.

OM DU AVBOKAR DIN KURS

Du kan ändra din bokning utan kostnad eller avboka den med full återbetalning (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter) inom 14 dagar från den dag som du gjort din bokning. Efter denna period av 14 dagar har du skrivit på ett juridiskt bindande avtal om att betala hela kostnaden för din kurs. Observera att de 14 dagarna måste inträffa innan kursen börjar. Om kursen startar mindre än 14 dagar efter bokningen, kommer du att ha till sista fredagen före kursstart att meddela oss om eventuella ändringar. I händelse av att du vill avboka din bokning kommer vi att ge dig tre alternativ *:

 • Du kan skjuta upp din kurs och välja att ta en liknande EBS kurs inom tiden av ett år från det att den bokade kursen ursprungligen var tänkt att starta. Den valda kursen kan hållas på vilken EBS destination som helst. En administrationsavgift kommer att debiteras, se ändringsavgifter ovan för mer information. Eventuella pengar som redan betalats kommer att hållas, och sedan dras av mot det nya bokningspriset. Om den nya kursen är dyrare kommer du att få betala mellanskillnaden, men om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden **.
 • Du kan sälja din kurs till någon annan men en administrationsavgift kommer att debiteras. Vänligen se ändringsavgifter ovan för mer information. Du är själv ansvarig för att sälja din kurs. EBS kan inte hjälpa dig med detta.
 • Du kan avboka din kurs, men du kommer att vara betalningsansvarig för kursavgifter och avbokningsavgifter som ett resultat av din avbokning ***. Se avbokningsavgifter nedan.

*Ändringar kan bara göras en gång med ovanstående ändringsavgifter. Om du vill göra en andra ändring kommer ändringsavgiften alltid att vara € 300 och inga återbetalningar kommer att göras. I det fall som du vill frysa din kurs och sälja den, kommer du att få betala den tillämpliga ändringsavgiften för att frysa din kurs och sedan en extra avgift på 25 € för att sälja den. ** Om din betalning av kursen hanteras av tredje part (t.ex. SVEA), måste du följa deras regler i fråga om att betala tillbaka din skuld. EBS är inte ansvariga för eventuella icke-betalda fakturor till tredje part. *** Om din betalning av kursen hanteras av tredje part (t.ex. SVEA), kommer avbokningsavgifter alltid vara 100% av bokningspriset.

AVGIFTER FÖR AVBOKNING

För att kompensera oss vid händelse att vi inte kan sälja din bokning vidare och för att täcka eventuella kostnader som vi har betalat för att behandla din bokning, måste vi ta ut en avbokningsavgift enligt skalan som visas nedan.

Dessa avgifter (som baseras på hur många dagar före den bokade kursen vi får ditt avbokningsbesked) bestämmer hur stor procentandel av din bokningsbetalning som återbetalas.

Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader eller utgifter som du kan ådra dig till följd av din avbokning. Ingen ersättning utgår för mindre ändringar i din bokning. Mindre ändringar ger dig inte rätt att avboka eller byta till en annan kurs utan att betala de tillämpliga avgifterna.

Tidsperiod före kursen då meddelande om avbokning tas emot Procentandel av det totala belopp som ska återbetalas
151 dagar eller mer före kursen 50%
150-101 dagar före kursen 40%
100-51 dagar före kursen 30%
50-0 dagar före kursen 0%
Avbokningsavgift 400kr

Utöver den procentandel av det betalda beloppet som anges ovan kommer en avbokningsavgift att betalas. Avbokningsavgiften kommer att dras av från eventuella förfallna belopp.

Observera att avbokningsskydd, flexibokning, utbildningsgaranti och transfer med flygbuss inte är återbetalningsbara, så om du lade till dessa alternativ i din bokning kommer de inte att räknas som en del av det belopp som ska återbetalas.

Avbokningsavgifterna baseras på datumet för din ursprungliga bokning, såvida du inte flyttar din bokning till ett tidigare datum, i vilket fall dina avgifter kommer att baseras på det tidigare datumet. Om du använder vårt tillägg flexibokning för att ändra din kurs till ett senare datum istället för att avboka, kommer avbokningsavgifterna fortfarande att baseras på ditt ursprungliga bokningsdatum.

Observera att det krävs vissa dokument för att utfärda en återbetalning via banköverföring. Även om du har rätt till en viss återbetalning från det ögonblick du meddelar oss om avbokningen, kan vi inte bekräfta den exakta återbetalningen förrän vi har fått de giltiga dokumenten. Om du dröjer med att skicka in dessa handlingar till oss kan den procentandel du får tillbaka variera.

Ingen återbetalning görs för avbokningar som tagits emot inom 50 dagar innan den bokade kursen börjar, inte heller för utebliven närvaro, eller för någon student som har påbörjat kursen. I detta fall uppgår avbokningsavgiften till 100 % av bokningspriset.

ÅTERBETALNINGAR

Om en återbetalning ska göras till kunden efter beaktande av ovanstående avgifter/avdrag, kommer beloppet ifråga att överföras till den part som gjorde den ursprungliga bokningen till det betalkort/bankkonto som användes för att göra den bokningen. Eventuella försäkringar/bokningsavgifter/avgifter/avdrag som tillämpats berättigar inte till återbetalning.

Tänk på att det krävs dokumentation som (exempelvis men inte begränsat till) betalningsbevis och id för bankkontoinnehavaren för att behandla återbetalningen via banköverföring.

Du måste skicka rätt dokumentation till oss inom en viss tid. Se tabellen nedan:

3 månader från det datum då vi begärde in handlingarna: 100 % av det återbetalningsbara beloppet betalas tillbaka

Efter 3 månader tillkommer avgifter:
- 3 till 6 månader: 50 % av det återbetalningsbara beloppet dras av
- Över 6 månader: ingen återbetalning görs

Det är inte möjligt att behandla återbetalningar via banköverföring för belopp som är lika med eller mindre än 1200kr. Om du har rätt att få tillbaka ett icke återbetalningsbart belopp kommer vi att göra vårt bästa för att kompensera dig antingen med merchandising/EBS-produkter av liknande värde eller med en rabatt på framtida kurser.

En avgift på 330kr dras av för återbetalningar via banköverföring.

Återbetalningar med kort kan inte behandlas om betalningen gjordes före 11 januari 2024. I sådana fall görs återbetalningen via banköverföring och det krävs särskild dokumentation.

Det är endast möjligt att via kort återbetala det exakta belopp som betalats på detta sätt.

Det högsta belopp som kan återbetalas med kort är det belopp som ursprungligen betalades på detta sätt. Det är inte möjligt att återbetala ett större belopp med kort än det som ursprungligen betalades med denna metod.

Observera att det kan ta mellan 30 och 60 dagar innan återbetalningen behandlas.

UPPSÄGNING AV BOKNING MED AVBOKNINGSKYDD

Vi erbjuder våra elever sinnesro genom ett avbeställningsskydd. Detta innebär att en student kan ändra sitt kursdatum eller destination gratis eller få full återbetalning (minus avbeställningsskydd, utbildningsgaranti, flexi-bokning och eventuella betalningsavgifter), om de inte kan gå kursen på grund av en anledning nämnd nedan. Detta är tillämpligt när som helst fram till, men inte inräknat den dag, då kursen börjar. DU ÄR TÄCKT FÖR: 1) DÖDSFALL, SKADA, SJUKDOM, GRAVIDITET (bekräftat i samtliga fall av en kvalificerad läkare), juryuppdrag eller vittnesmål. 2) DÖDSFALL, SKADA, SJUKDOM (bekräftat i samtliga fall av en kvalificerad läkare) för make, registrerad partner, förälder, barn, svärföräldrar eller fästmö/man. Den läkarens intyg måste vara stämplat, skrivet på engelska och ska innehålla: a) läkarens uttryckligen avrådan att delta i vår kurs b) diagnos c) datum för första behandling / undersökning d) datum för eventuell ny behandling / undersökning som grund för avrådan att delta i kursen. VI KAN INTE ERBJUDA SKYDD FÖR:

 • Återkommande, epidemi eller kronisk eller fortsatt sjukdom eller tillstånd och redan existerande medicinska tillstånd eller skador som är kända för dig vid bokningstillfället.
 • Självmord eller självmordsförsök
 • Drogberoende eller alkoholism
 • Att inte följa medicinska råd eller resa trots läkares avrådan
 • Skilsmässa, separation eller andra relationsproblem
 • Av misstag inneha fel pass, visum eller andra immigrationsdokument

Avbokningsskyddet kan läggas till en bokning fram till 14 dagar efter den ursprungliga bokningsdagen, om bokad kursstart är fler än 30 dagar efter bokningsdatumet. Avbokningsskyddet kan bara användas en gång. Om studenten har gjort en ändring till deras bokning gratis genom detta skydd kommer eventuella ytterligare ändringar behandlas därefter och studenten kommer att få betala de ovannämnda ändringsavgifterna för att göra förändringen. Om en tredje part har kompenserat den försäkrade personen skall förmåner för detta kontrakt förfalla. Den lagliga innehavaren av avbeställningsskyddet är namnet på bokningsbekräftelsen. Avbokningsskyddet är endast giltigt om det tas ut vid tiden för den ursprungligen bokade kursen. Vi kommer att kräva någon typ av dokument som styrker anledning till avbokning, beroende på vilken typ av annullering det handlar om.

AVBOKNING AV KURS UTAN AVBOKNINGSSKYDD

Om dina skäl för att avboka din kurs inte omfattas av avbokningsskyddet, eller om du inte väljer det valfria avbokningsskyddet vid tidpunkten för bokningen, kommer du att få betala en uppsägningsavgift som visas i tabellen ovan - avbokningsavgifter.

COVID-19 AVBOKNINGSSKYDD

Covid-19 avbokningsskydd inkluderas automatiskt på varje1 bokning gjord mellan 19 november 2020 och 16 maj 2022. Försäkringen inkluderas inte i bokningar gjorda före eller efter detta datum, såvida den inte ingick som en del av en kampanj.

Förutom Covid-19 avbokningsskydd, ingår också Flexibokning automatiskt på alla2 bokningar för vår Internationella Bartenderutbildning gjorda mellan:

 • 11/03/2021 och 05/04/2021, som en del av kampanjen Mars 2021.
 • 22/04/2021 och 16/05/2021, som en del av kampanjen April 2021.
 • 08/02/2022 och 15/02/2022, som en del av vår februarikampanj 2022.

Om du köpt en kurs med ett Covid-19 avbokningsskydd berättigar det dig en full återbetalning (minus eventuella betalningsavgifter) vid en av följande Covid-19-relaterade händelser:

 • Om ditt avgående flyg till EBS-skolan blir inställt på grund av reseförbud
 • Om destinationen för din kurs kräver karantän när du anländer
 • Om din kurs avbryts på grund av Covid-19-relaterade skäl
 • Om du testar positivt för Covid-19 två veckor innan kursstart och kan uppvisa läkarintyg

Om din kurs blir inställd på grund av Covid-19-relaterade skäl eller för få deltagare, tänk på att när du tagit beslutet att frysa bokningen eller byta datum istället för återbetalning, är det beslutet slutgiltigt och vi kommer inte kunna återbetala dig vid ett senare tillfälle. Men om kursen du blivit ombokad till blir inställd på grund av Covid-19 har du åter igen rätt att välja återbetalning.

Om du vill ansöka om återbetalning, vänligen skicka ett email till listening@barschool.net.

1. Vänligen notera: Covid-19 avbokningsskydd & Flexibokning inkluderas inte i bokningar till Kaffekurs (1 dag).
2. Flexibokning ingår endast i kurser bokade som en del av en kampanj och exkluderas från stipendiebokningar

ATT GÖRA VID AVBOKNING

I den olyckliga händelse av att du måste avboka din bokning vänligen kontakta oss omedelbart. Vi kräver också skriftlig bekräftelse inom fem dagar. Om avbokning sker inom en 14-dagarsperiod så kommer du att få full återbetalning (minus avbeställningsskydd och eventuella betalningsavgifter), efter detta datum kommer avbokning att behandlas i enlighet därmed och du kan få betala avbokningsavgifter.

2-dagars avancerad kurs

En EBS avancerad kurs kan bokas när som helst (före, under eller helst efter 4-veckorskursens slut) och kan tas när EBS destinationen erbjuder kursen. EBS rekommenderar en viss erfarenhet för dessa kurser, dessa kan rekommendationer finns på webbsidan. Efter genomförd 2-dagars fördjupningskurs erhåller den studerande en stämpel på sitt 4-veckors internationellt EBS diplom. Om studenten inte har ett EBS diplom kommer stämpeln sättas på ett EBS-formulär. Observera att alla ordinarie bokningsvillkor gäller även för denna EBS kurs.

Avancerad bar/flair kurs

En EBS avancerad kurs kan bokas när som helst (före, under eller helst efter 4-veckorskursens slut) och kan tas när EBS destinationen erbjuder kursen. EBS rekommenderar en viss erfarenhet för dessa kurser, dessa kan rekommendationer finns på webbsidan. Efter avslutad avancerad kurs kommer studenten att få ett certifikat. Observera att alla ordinarie bokningsvillkor gäller även för denna EBS kurs.

Spirit Expeditions

En Spirit Expedition kan bokas när som helst på samtliga EBS-destinationer som erbjuder kursen. Ingen tidigare yrkeserfarenhet krävs för att delta i en Spirit Expedition. Längden på resorna kan variera beroende på vald produkt. Våra Spirit Expeditions säljs som paket och inkluderar boende under hela resan. Efter fullföljande av vår Spirit Expedition tilldelas studenten ett deltagarcertifikat. Observera att EBS allmänna bokningsvillkor gäller för Spirit Expedition.

instructor academy

EBS Instructor Academy kan endast bokas om studenten är godkänd av chefen för utbildning. EBS Care tar hand om ansökningsprocessen och informerar eleven om deras godkännande. Efter genomförd Instructor Academy kommer studenten att få ett certifikat. Observera att alla ordinarie bokningsvillkor gäller även för denna EBS kurs.

Utbildningsgaranti

För att göra ditt liv enklare erbjuder EBS dig en utbildningsgaranti. Detta ger dig möjlighet att gå om din EBS-kurs på samma destination tills du blir godkänd.

Utbildningsgarantin är ett valfritt tillägg till din bokning och kan läggas till i din bokning upp till 1 dag innan kursen börjar. Utbildningsgarantin kan inte läggas till efter att en kurs har påbörjats.

Observera också att:

 • Kursen/kurserna som du vill gå om måste börja inom ett år från den ursprungliga kursen och det måste finnas lediga platser.
 • För att du ska kunna utnyttja utbildningsgarantin måste du ha deltagit i och misslyckats med din kurs.
 • Du måste ha visat gott uppförande under hela kursen, vilket observerats av en EBS-instruktör. Om du har varit frånvarande vid något tillfälle måste detta godkännas av en EBS-instruktör eller/och en läkare.
 • Logi omfattas inte av denna garanti. Om du behöver logi måste du själv stå för dessa kostnader. Observera att det aktuella boendepriset kan vara högre än det pris som du betalade första gången du bokade kursen. Om du bokar boende via EBS måste den extra avgiften betalas från ditt studentinlogg innan kursen börjar. Du kommer inte att kunna betala den direkt till skolan.
 • Tänk på att alla tillägg, förutom utbildningsgarantin, som du kan ha lagt till i din första bokning kommer att tas bort om du använder utbildningsgarantin. Vi kommer att behålla utbildningsgarantin i din bokning eftersom du kan använda detta alternativ tills du klarar kursen.
 • När du gör om kursen är det högsta betyg du kan få på tentan ett C.
 • Utbildningsgarantin återbetalas inte.

Flexibokning

Vill du hålla dina planer flexibla? Kunderna kan göra detta genom att göra en EBS flexibokning. Detta gör att du kan ändra ditt kursdatum, destination och bokningsnamn gratis och så många gånger du vill, tills 14 dagar före kursstart.

Flexibokningen är ett tillägg till din bokning och kan läggas till senast 14 dagar efter ursprunglig bokningsdag, såvida den bokade kursstarten är mer än 30 dagar efter bokningsdatumet. Flexibokningen kan inte läggas till efter att kursen påbörjats. Vänligen notera att:

 • Priset på en flexibokning inkluderar även avbeställningsskydd, vilket ger dig fullständig flexibilitet och trygghet.
 • Om du väljer en destination som är dyrare än din ursprungliga bokning, måste du betala mellanskillnaden. Om den är billigare återbetalar vi dig mellanskillnaden.
 • Alternativen under ""om du avbokar din bokning"", med undantag av de faktiska ändringsavgifterna, är också tillämpliga på flexibokningen.
 • Flexibokningen återbetalas ej.

VIKTIGT MEDDELANDE – HÄNDELSER UTANFÖR VÅR KONTROLL

Vi beklagar att vi inte kan acceptera ansvar eller betala någon ersättning där våra avtalsförpliktelser förhindras eller påverkas av "force majeure". I dessa bokningsvillkor är "force majeure": varje händelse som vi eller leverantören av tjänsten i fråga inte kan, ens med all vederbörlig omsorg, förutse eller undvika. Sådana händelser kan inkludera krig eller hot om krig, upplopp, civila oroligheter, terroristverksamhet, arbetsmarknadskonflikt, fysiska eller kärnkraftskatastrofer, ogynnsamma väderförhållanden, brand och alla andra händelser utanför vår kontroll.

VÅRT ANSVAR FÖR DIG

I den utsträckning lagen tillåter, ska vårt ansvar för förlust eller skada som uppkommit av dig, begränsas till det som uppstår ur vårdslöshet av våra anställda, underleverantörer eller agenter. EBS skall inte hållas ansvarig för någon indirekt förlust eller skada som kan drabba dig. Inklusive, men inte begränsat till, förlust av inkomst, förlust av affärer, förlust av vinst, förlust av möjlighet, förlust av förväntade besparingar, förlust av data eller förlust av njutning. Ingenting i dessa villkor utger sig för att begränsa eller utesluta vårt ansvar för:

 • Dödsfall eller personskada orsakad av vårdslöshet från EBS, dess anställda, underleverantörer eller agenter;
 • Bedrägeri eller bedrägligt vilseledande; eller
 • Annat ärende som det skulle vara olagligt för EBS att begränsa eller utesluta ansvar för.

PASS, VISUM & IMMIGRATIONSKRAV

Om dina studier innebär resor som korsar gränser, krävs ett giltigt pass och du måste följa alla nödvändiga visum och invandringskrav. Alla elever måste vara i besittning av ett FULLT pass, giltigt i minst 6 månader efter det planerade returdatumet. Utöver detta kan visum krävas för vissa EBS destinationer. Vi kommer att ge råd när det är möjligt, men dina specifika pass, visumkrav och andra krav gällande invandring är ditt eget ansvar och du bör bekräfta dessa med relevanta ambassader och/eller konsulat. Vi accepterar inte något ansvar om du inte kan resa eftersom du inte har följt de pass, visum eller immigrationskrav som finns. Du kan bli betalningsansvarig för kursavgifter och avbokningsavgifter om du inte kan resa på grund av felaktigt pass, eller misslyckats med andra visum- och invandringskrav.

HÄLSOKRAV

Det är EBS studentens eget ansvar att söka råd från lämpliga källor angående vaccinationer eller annan medicinsk behandling, vilket kan rekommenderas/krävs för att resa till de landet/länderna de besöker. Vi kan inte ta ansvar för elever som inte sökt råd och inte är tillräckligt skyddade.

FÖRSÄKRING

Vi kan inte nog betona vikten av att se till att vara tillräckligt försäkrad mot sjukvårdskostnader som kan uppstå utomlands, personliga skadeståndskrav mot dig, och förlust eller skada på bagage. Rätt typ av försäkring är: utbildning eller arbete utomlandsförsäkring. En vanlig semesterreseförsäkring kommer inte att vara tillräckligt för denna resa.

BETALNING VIA BANKÖVERFÖRING

Det är studentens ansvar att betala det exakta kursavgiften i rätt valuta (visas i den tillgängliga informationen efter att bokningen är betalad). Vi kan inte hållas ansvariga för eventuella kostnader studenter kan ådra sig som en följd av att betala i fel valuta eller som en följd av oförmåga att betala 100% av överföringsavgiften.

BETALNINGAR MED KREDITKORT

De eskalerande avgifter som läggs på av kreditkortsföretagen har tvingat oss att försöka täcka åtminstone en del av kostnaden i att acceptera betalningar på detta sätt. Vi kommer därför att lägga på 2,2% på summan för alla betalningar med kreditkort.

KREDITKORTSBEDRÄGERIER

Se till att du har lämnar rätt kreditkortsfinformation till oss om du väljer att betala med kreditkort. Om du inte anger rätt kreditfaktureringsadress och/eller kortinnehavarens information kan din kursbokning fördröjas och den totala kostnaden kan öka. Vi förbehåller oss rätten att annullera bokningar om betalningen avvisas eller om du har lämnat oriktiga uppgifter om kreditkortet. Vi förbehåller oss rätten att göra stickprovskontroller för att minimera kreditkortsbedrägerier. Som ett resultat av detta kan vi komma att kräva att du faxar eller postar en kopia till oss på ditt identitetsbevis, adresser, samt en kopia av ditt kreditkort innan vi bekräftar din bokning.

SÄRSKILDA ÖNSKEMÅL

Om du har särskilda önskemål angående en anläggning eller tjänst som inte annonseras framför vi det vidare till den aktuella leverantören. Vi kan dock inte garantera att det kommer att uppfyllas och vi kommer att acceptera något ansvar för situationen om det inte uppfylls. Vi kan inte acceptera någon bokning som är villkorad av att särskilda önskemål måste uppfyllas.

FÖRLORADE TILLHÖRIGHETER

Om du upptäcker att du har tappat bort någon egendom under din EBS kurs, kontakta EBS skolans representant så kommer vi att sträva efter att hjälpa dig att hitta objekten. Tänk på att det är ditt eget ansvar att se till att dina tillhörigheter hålls säkra hela tiden. Vi kan inte ta ansvar för någon tillhörighet som går förlorad under tiden du går kursen.

UTFLYKTER

Ibland introducerar vi dig för pålitliga tredjepartsleverantörer av utflykter eller andra fritidstjänster. Om du väljer att ingå ett avtal som tillhandahåller utflykter eller andra fritidstjänster, kommer ditt avtal att vara med den leverantören direkt och vi agerar endast i egenskap av agent. Därför skulle vi inte ha något ansvar för ett korrekt utförande av detta avtal. Vi är inte ansvariga för tillhandahållande av din utflykt eller aktivitet, eller för något som händer under loppet av bestämmelse av leverantören. Sådana utflykter eller aktiviteter levereras med förbehåll för villkoren i avtalet av den som tillhandahåller tjänsten, och i enlighet med gällande lagstiftning.

OM DU HAR ETT KLAGOMÅL

Om du har några problem under din kurs måste du omedelbart informera lämplig EBS representant. De kommer då att sträva efter att åtgärda problemet. Om de inte kan lösa problemet omedelbart eller om en medlem av vår personal är inte tillgänglig för att hjälpa dig, så ska du kontakta EBS Care på följande e-postadress (listening@barschool.net). Detta måste göras inom 28 dagar från kursens slutdatum så att vi kan utreda ditt klagomål ordentligt. Vi kommer inte att acceptera ansvar för eventuella anspråk som inkommit efter denna tidsfrist. Alla klagomål behandlas skriftligen eftersom vi inte behandlar klagomål över telefon. Det är vår policy att hålla skriftliga upptagningar av all kommunikation som rör situationer med våra studenter. Vänligen skriv ditt bokningsnummer i ditt mail. Det är också ett villkor för detta kontrakt att du tar upp eventuella problem med företrädaren för EBS på din skola under kursen. Om du misslyckas med att följa det förfarande som beskrivs ovan, kan vi inte acceptera något ansvar eftersom vi berövats möjligheten att undersöka och rätta till problemet.

TVISTER

Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och EBS, som regleras av engelsk lag. Du samtycker till att eventuella tvister kommer att hanteras i engelsk domstol.

DITT UPPFÖRANDE

Vi tar frågan om beteendet hos våra elever på våra skolor på största allvar. Du måste vara hänsynsfull och respektfull mot andra elever medan du är på en EBS skola. Anständig och gott uppförande hos våra elever mot varandra är avgörande för vår kursmiljö. Dessutom förväntas det att alla våra elever är toleranta mot varandra under tiden hos EBS. Din kurs avslutas av oss eller berörda leverantörer om du ständigt beter dig oacceptabelt. I denna situation kommer vi inte att vara skyldig att göra någon återbetalning, betala någon ersättning eller stå för några kostnader som du kan ådra dig som ett resultat av ditt beteende. Observera att du hela tiden måste lyda under lagarna i det land du besöker och att du måste respektera lokala kulturer och seder. Dessutom måste du också följa EBS drog- och alkoholpolicy som beskrivs nedan.

DISCIPLINPOLICY

EBS disciplinpolicy är utformad för att hjälpa EBS när situationer med dåligt uppförande sker på våra skolor.

FÖRSTA FÖRSEELSEN

För mindre överträdelser kan eleven få en disciplinär varning via en enkel procedur. Detta kommer vanligtvis att bestå av en verbal reprimand som beskriver oacceptabelt beteende och tillhörande oro. För allvarliga överträdelser kommer studenten automatiskt tas bort från EBS kursen. Om detta inträffar kommer vi att behandla din bokning som en avbokning av dig från det ögonblicket. Dessutom kan EBS meddela elevens föräldrar eller vårdnadshavare.

ANDRA FÖRSEELSEN

För mindre överträdelser kan eleven få en andra disciplinära varning. Detta kommer vanligtvis att bestå av en muntlig eller skriftlig anmärkning som beskriver oacceptabelt beteende och tillhörande oro och/eller ta emot en disciplinär varning med en angiven tidsperiod och översyn av elevens beteende. Det senare skulle innefatta villkor som är lämpliga för den överträdelse som skett. Under denna tid måste också den studerande visa att de uppfyller EBS alkohol och narkotikapolicy. För allvarliga kränkningar kommer studenten automatiskt tas bort från EBS. Om detta inträffar kommer vi att behandla din bokning som en avbokning av dig.

TREDJE FÖRSEELSEN

Om flera liknande incidenter inträffar under prövotiden tas studenten automatiskt bort från EBS. Om detta inträffar kommer vi att behandla din bokning som en avbokning av dig från det ögonblicket. EBS kommer att meddela föräldrar eller vårdnadshavare om en elev har avlägsnats från kursen och kommer att informera dem om skälen för borttagningen.

MINDRE & STÖRRE ÖVERTRÄDELSER

EBS klassificerar oacceptabelt beteende i två typer: "mindre" och "större" överträdelser. I stort sett innebär en "större" överträdelse att det påstådda beteende och/eller tidigare begångna övertändelserna av studenten motiverar att eleven tas bort från kursen. Om den påstådda överträdelsen anses "mindre", så tas eleven inte bort från kursen. Detta betyder dock inte att den påstådda händelsen är obetydlig eller oviktig på något sätt. I allmänhet är mindre överträdelser sådana handlingar som anses störande, socialt olämpliga eller oförenligt med atmosfären av lärande och umgänge på våra skolor. Allvarliga kränkningar är de som är olagliga, hotfulla, eller farliga för studenters eller personals hälsa och välfärd; eller de som är klart illasinnade. Mindre överträdelser, som görs med särskild illvilja eller slarv, kan bli allvarliga överträdelser. Exempel på mindre överträdelser, innefattar, men är inte begränsade till:

 • Överträdelse av skolans eller boendets regler.
 • Ständigt använda svordomar.
 • Engagemang i olämpligt beteende.
 • Visar respektlöshet till EBS personal och studiekamrater.
 • Rökning i skolans lokaler.
 • Farlig eller ansvarslös konsumtion av alkohol.

Exempel på allvarliga kränkningar, inkluderar, men är inte begränsade till:

 • Illegala droger eller andra illegala ämnen (innehav, användning, försäljning, eller distribution).
 • Uppsåtlig och/eller konsekvent trots, respektlöshet, och/eller vägran att lyda auktoritet.
 • All brottslig verksamhet
 • Hot, trakasserier eller övergrepp på EBS personal eller elever.
 • Skolk.
 • Vandalism.
 • Att betraktas som en konstant störande elev.

ANNULERING PÅ GRUND AV ÖVERTÄDELSE AV DISCIPLINPOLICY

Om du anses skyldig till överträdelse av vår disciplinära policy kommer vi att behandla din bokning som en avbokning från din sida från det ögonblicket och framåt. Om detta inträffar utomlands kommer du själv att bli ansvarig för din egen hemresa, och alla andra medlemmar i din grupp som reser med dig. Vi ansvarar inte för någon återbetalning, kompensation eller eventuella kostnader eller utgifter som du kan ådra dig. Vi kan också göra en fordran mot dig för eventuella skador, kostnader och utgifter (inklusive juridiska kostnader) som uppstår till följd av ditt beteende. Brottmål kan också initieras vid behov. Förutom den disciplinära policyn har EBS också en egen policy när det gäller illegala droger och alkohol.

ILLEGALA DROG- OCH ALKOHOLPOLICY

Studenter måste hela tiden lyda de lokala lagar som finns beträffande illegala droger och ansvarsfull konsumtion av alkohol. Dessutom EBS har strikta sanktioner som gäller för varje student som tros vara i strid mot vår drog- och alkoholpolicy.

DROGPOLICY

Under inga omständigheter får olagligen beskaffade receptbelagda läkemedel säljas, överlåtas eller förbrukas vid någon av EBS skolor eller lokaler. Drogtillbehör är också förbjudet vid alla EBS skolor. Dessutom får eleverna inte använda, sälja, överföra eller inne medicinering som ordinerats till en annan elev. Om en student på grund av berusning av alkohol eller av att vara i närvaro av illegala droger, beter sig på ett sådant förargligt sätt som kräver ingripande från EBS personal eller lokala tjänstemän, kommer detta att ses som ett grovt brott mot vår disciplinpolicy. Om detta inträffar kommer vi att behandla din bokning som en avbokning från dig från det ögonblicket och framåt. EBS forbeholder sig ret til at teste de studerende for ulovlige rusmidler.

ALKOHOLPOLICY

Studenter som deltar i någon form av EBS relaterad verksamhet, medan man är på EBS skolan under skoltid, måste vara i gott skick. Farliga och oansvarigt drickande, inklusive förargelseväckande beteende på grund av berusning som kräver ingripande från en EBS anställda eller lokala tjänstemän, kommer att ses som ett brott mot vår disciplinära policy och du kommer bli föremål för våra överträdelseprotokoll som beskrivs ovan.

RÖKNING

Alla EBS skolor är rökfria. Dessutom är det i vissa länder olagligt att röka i allmänt slutna utrymmen. Ditt samarbete är uppskattat. Underlåtenhet att följa denna begäran kommer att ses som ett brott mot vår disciplinära politik och du kommer bli föremål för vår disciplinära politik ovan.

LOKALA LAGAR

Alla studenter ska göra sig medvetna om alla gällande lokala och statliga lagar. EBS kommer inte att hållas ansvariga för frågor som följd av att inte följa sådana lokala lagar och seder.

SLUTGILTLIGT BESLUT

Alla beslut fattade av EBS med avseende på ovanstående disciplin-, alkohol-, och drogpolicy är slutgiltiga. Alla aspekter av denna policy kommer att tillämpas på ett opartiskt och sakligt sätt.

PROV OCH FUSK

Du kommer att ha dagliga prov under hela den Internationella Bartenderutbildningen och under den sista veckan kommer du att ha slutprov för varje utbildningspelare: Barträning, masterclasses, free pour, flair och recept.

Fusk på något av dessa prov eller tentor är förbjudet och kommer att leda till följdåtgärder.

Om du fuskar i ett dagligt prov kommer du automatiskt att få 0 poäng för det.

Om du fuskar på ett slutprov blir du automatiskt underkänd på kursen. Det kan vara möjligt att göra omprov, men villkoren varierar beroende på hur allvarlig åtgärden är.

EBS BOENDE

EBS kan anordna boende som en del av kursen om det behövs. Endast de individer som anges på bokningen får använda boendet som har arrangerats för dig. Det är inte tillåtet att dela boende eller låta någon annan stanna där. Du ansvarar för kostnaden för eventuella skador på ditt boende eller dess innehåll under din vistelse. Dessutom har varje EBS destination sin egen prislista för avgifter på saker som är skadade eller trasiga. Dessa avgifter måste betalas av dig och kan behöva betalas lokalt. När EBS studenterna bor i vandrarhem har varje vandrarhem ofta sina egna regler som bör följas.

VILLKOR FÖR BUSSTRANSFER

1. Busstransfers sköts av European Bartender School; dock kan vi komma att använda oss av utomstående operatörer och då göra det med diskretion. 2. Bokningar är endast giltliga för specifierad dag och tid. Om passageraren missar sin transfer kommer vi att försöka förse passageraren en plats på nästa tillgängliga transfer, dock är det inget vi kan garantera. 3. Datum för avfärd samt upphämtnings- och avlämningstider kan komma att ändras och även om vi vidtar åtgärder för att meddela studenterna, är det deras ansvar att bekräfta deras bokning genom att maila phuket.manager@barschool.net eller kontakta skolan via telefonnumret i bokningsmejlet. Förseningar och avbokningar kan inträffa på grund av oförutsedda händelser. 4. Studenter som använder vår busstransfer från EBS-skolan till flygplatsen är själva ansvariga för att garantera att de anländer till flygplatsen i god tid. 5. Studenterna är ansvariga för att försäkra sig om att de väntar vid upphämtningsplatsen som getts i bekräftelsemejlet. 6. Om studentens flyg är försenat med mindre än 24 timmar till deras busstransfer, är det viktigt att de mejlar phuket.manager@barschool.net eller kontaktar skolan via telefonnumret i bokningsmejlet. 7. Om studenten missar deras busstransfer måste de mejla phuket.manager@barschool.net eller kontakta skolan via telefonnumret i bokningsmejlet. 8. Studenter som önskar att framföra ett klagomål måste lämna in klagomålet via EBS-hemsidan inom 14 dagar från datumet de bokade deras busstransfer. Detta för att försäkra oss om att vi har all nödvändig information för att kunna utreda klagomål. 9. Studenter är förpliktade att förbli sittandes i fordonet under alla omständigheter, med deras säkerhetsbälte fastspänt om inte annat har angetts av föraren. 10. Busstransfers sker i olika fordon av olika storlekar. 11. Resenärer som beslutar sig att, med diskretion, avbryta denna service, kan inte kräva någon form av återbetalning. 12. Vi tar inte ansvar för direkt eller indirekt förlust av personliga tillhörigheter. EBS kan inte hållas ansvariga för skada eller förlust till följd av force majeure, inkluderat förseningar i busstransfer som resulterar i sen ankomst till flygplatsen för avgående flyg. Vi råder samtliga studenter att ta försäkring för personliga tillhörigheter samt hälsa. 13. Vi förbehåller oss rätten att be en person att lämna denna service om vi finner deras beteende kränkande eller om de orsakar irritation för andra resenärer. Vi har inget ytterligare ansvar för transport av dessa resenärer. 14. Vi förbehåller oss rätten att ändra resplanen för busstransfern till följd av väderleksförhållanden, säkerhetsåtgärder eller force majeure. 15. Studenter kommer att motta en bekräftelse när deras bokning är bekräftad. Studenter är ansvariga för att försäkra sig om att alla detaljer är korrekta, och måste vid misstag kontakta EBS CARE omedelbart. 16. Studenter är ansvariga för att befinna sig vid upphämtningsplatsen vid utsatt tid. För busstransfer från skolan till flygplatsen, bör studenter befinna sig vid upphämtningsplatsen 15 minuter innan utsatt tid. Även om våra förare kommer försöka hitta frånvarande studenter, så är no-shows ej berättigade till återbetalning eller, på grund av hur servicen fungerar, att fordonet vänder tillbaka för att plocka upp no-shows. 17. Ingen återbetalning sker vid avbokning.

KAMPANJKODER

Kampanjkoder som tillhandahålls till dig av EBS kommer att ha ett värde, undantag och begränsningar som kommuniceras till dig samtidigt som du får dem. De kan också bara gälla för begränsade tidsperioder. En kampanjkod är giltigt endast för kvalificerade bokningar gjorda på EBS hemsida. En kvalificerad bokning innebär köpet av den angivna kursen eller produkterna, i enlighet med de villkor som du informerades om vid den tidpunkt du fick kampanjkoden. Om en kampanjkod inte längre är giltig vid bokning kommer du att meddelas om detta. För att lösa in en kampanjkod, skriver du helt enkelt in koden i fältet för kampanjkoder i bokningsdelen av webbplatsen. Den relevanta rabatten kommer automatiskt att dras av från det slutliga priset på ditt berättigande inköp. Om du misslyckas med att ange kampanjkoden vid köptillfället enligt ovan, kommer din bokning inte vara berättigade till en senare rabatt. Rabatter kan inte åberopas efter det att du har bekräftat ditt köp på hemsidan. Du får inte lösa in eller byta ut kampanjkoder eller andra rabatter för kontanter. Du får inte heller använda eller kombinera en kampanjkod med andra erbjudanden, om inte detta har godkänts av är EBS. EBS förbjuder postning av kampanjkoder på internet eller något annat offentligt forum, liksom distribuering av kampanjkod till någon annan person. Om du vill ändra en bokning som gjorts med hjälp av en kampanjkod efter att kampanjperioden för kampanjkoden har avslutats, kommer du vara tvungen att återbetala det belopp som vi bidragit till din bokning samt eventuella andra avgifter som kan gälla för byta. I händelse av att en kampanjkod som du fått inte fungerar, din enda gottgörelse, och det enda ansvar EBS skall ersätta är den icke fungerande kampanjkoden.

För att se villkoren för vår 2019 julkampanj, klicka här.

För att se villkoren för vår alla hjärtans dag 2020 kampanj, klicka här.

Se villkoren för vår Early Bird 2020 promotion, tryck här.

Klicka här för att se villkoren för vår Köp med Förtroende-Kampanj.

Klicka här för att se villkoren för vår Pengarna Tillbaka Kampanj.

Klicka här för att se villkoren för vår #Aftercorona Early-Flexy-Kampanj.

KONTAKTA DIG

Om du bokar via vår hemsida kommer vi att kommunicera med dig med den e-postadress du har uppgett. Därför är det viktigt att ge en lämplig e-post med din bokning, så att du kan få din e-postbekräftelse eller andra upplysningar om eventuella uppdateringar och nyheter i samband med din bokning. Vi kommer att anta att din e-postadress är korrekt och att du förstår de risker som är förknippade med att använda denna form av kommunikation. Observera att du fortfarande kan behöva kontakta oss via EBS Care eller skriftligen, som beskrivs ovan i våra villkor. Dessutom kan vi skicka SMS -meddelanden angående din bokning. Dessa kan avbrytas på nätet genom ditt EBS-konto. EBS rekommenderar att du tillåter oss att skicka dig SMS-uppdateringar eftersom dessa meddelanden är ofta viktiga meddelanden som kräver din omedelbara uppmärksamhet eller åtgärd.

ALLMÄN FRISKRIVNING

EBS försöker alltid att se till att uppgifterna på denna webbplats och vår bokningssajt är aktuell, men kan inte garantera riktigheten i informationen eller tillgången på våra kurser. Dessa bokningsvillkor bör anges i samband med denna webbplats allmänna villkor.

FILMNING & FOTOGRAFERING

Under året filmar EBS ofta reklamvideor och fotograferar på någon av våra EBS skolor. Tänk på att sådana film- och fototillfällen kan ske under din kurs. Se till att du är medveten om placeringen av kamerorna hela tiden. Vi accepterar inte något ansvar om, i motsats till dina önskemål, du syns i någon reklamvideo eller fotografi.

ÄNDRINGAR I DENNA POLICY

Eventuella ändringar i denna policy kommer att publiceras på vår hemsida och göras tillgängliga på begäran.

SENAST UPPDATERAD

Dessa bokningsvillkor uppdaterades senast den 23 september 2021.

EBS PAY LATER - VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan dig och European Bartender School Limited 107518 som handlar som EBS-European Bartender School Limited (vi, vår eller oss) (och varje person som förvärvar en betalningsplan från oss).

Med alternativet EBS PAY LATER kan du köpa varor eller tjänster över en tidsperiod genom att betala tillbaka oss i lika stora delar (betalningsplan). Genom att ingå i en betalningsplan godkänner du att du är bunden till dessa användarvillkor. Du bör också läsa vår sekretesspolicy som ingår i detta avtal.

SAMMANFATTNING AV HUR DENNA BETALNINGSPLAN FUNGERAR

 • Du kan välja att betala för ditt köp med 6,12 eller 18 lika betalningar
 • Avgiften för betalningsplanen är 390 SEK
 • Varje månad tillkommer det en administrativ avgift till den betalningsplan du väljer och dessa är:
  ▪ 6   månader 300 SEK per månad
  ▪ 12 månader 350 SEK per månad
  ▪ 18 månader 390 SEK per månad

 • Startar 02/03/2023:
 • Avgiften för betalningsplanen är 0 SEK
 • Varje månad tillkommer det en administrativ avgift till den betalningsplan du väljer och dessa är:
  ▪ 6   månader 224 SEK per månad
  ▪ 12 månader 279 SEK per månad
  ▪ 18 månader 335 SEK per månad

 • Du betalar den första delen på förhand som inkluderar startavgiften och den första administrationsavgiften, och de återstående betalningarna förfaller samma datum varje månad från dagen för den första betalningen.
 • Du kan betala dina betalningar före förfallodagen, annars dras automatiskt betalningen från ditt valda debit- eller kreditkort på förfallodagen.
 • Om en automatisk betalning misslyckas på förfallodagen kommer vi att debitera dig en förseningsavgift på 100 SEK. Du kan debiteras upp till 4 förseningsavgifter som uppgår till 400 SEK per månadsbetalning
 • Om en automatisk dragning från ditt betalkort misslyckas så måste du uppdatera dina betalningsdetaljer med ett nytt kort så snart som möjligt. Annars kommer du efter 7 dagar bli debiterad en förseningsavgift.

1. KVALIFIKATION FÖR BETALNINGSPLAN

Grundkraven för att ansöka om delbetalning är följande:

 • Var en minst 18 år gammal;
 • Kunna ingå ett juridiskt bindande kontrakt;
 • Ha en giltig e-postadress och telefonnummer;
 • Ha ett giltigt debet- eller kreditkort; och
 • Få en poäng över EBS-gränsen, baserat på din bankkontoinformation som vi har fått via vår tredje bankpartner Nordigen Ltd

När du ingår en delbetalningsplan godkänner du att: tillhandahålla korrekt och fullständig information om dig själv enligt vår webbplats;

 • Godkänner att låta vår tredjehands partner Nordigen få tillgång till dina bankkontouppgifter som kontouppgifter, kontotransaktioner och regelbundna betalningar.
 • Godkänna våra bokningsvillkor
 • Underhålla och omedelbart uppdatera sådan information för att hålla den korrekt och fullständig;
 • Tillåt inte andra att komma åt din betalningsplan online; eller ge någon annan din inloggningsinformation; och
 • Samarbeta fullt ut med oss ​​för att undersöka eventuell felaktig åtkomst online till din

Betalningsplan.
Om du tillhandahåller felaktig eller ofullständig information, eller om vi har rimlig anledning att misstänka att detta är fallet, har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra framtida användning av våra betalningsplaner. Exempel på när detta kan hända är:

 • Vi kan inte identifiera dig till vår tillfredsställelse.
 • Du har utestående betalningar eller sena betalningsavgifter för din betalningsplan, kopplad till ditt konto, eller att vi misstänker eller är medvetna om att du har brutit mot ditt avtal eller betalningsplan som är kopplad till ditt konto;
 • Vi är inte nöjda med din förmåga att göra betalningar; eller
 • Vi anser det rimligt eller att det är nödvändigt att begränsa risken för penningtvätt eller finansiering av terrorism, bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

Du är ansvarig för att bevara och skydda sekretessen för dina inloggningsuppgifter, som består av din e-postadress och lösenord. Vi ansvarar inte för obehörig åtkomst och användning av ditt konto såvida vi inte har vidtagit rimliga åtgärder för att förhindra sådan åtkomst eller användning.

2. AVBETALNINGSPLANER

Om vi ​​ingår en betalningsplan med dig betalar du oss köpeskillingen i 6,12 eller 18 lika betalningar. Du betalar den första betalningen samma dag som köpet görs och betalar efterföljande betalningar samma dag varje månad därefter.

 

Automatiska betalningar
Du bemyndigar oss att behandla betalningar och sena betalningsavgifter som anges nedan med hjälp av de betalningsmetod uppgifter som du tillhandahåller. Du har möjlighet att välja din betalningsmetod när du skapar ditt konto och går in i betalningsplanen. Du måste förse oss med information om ditt anvisade betalkort eller kreditkort när du väljer din betalningsmetod.

Du ansvarar för att du har tillräckligt med pengar på ditt anvisade betalkort eller kreditkort. Om vi ​​inte kan behandla en betalning av någon anledning, inklusive men inte begränsat till, att ditt anvisade kort har upphört att gälla eller annulleras eller om det inte finns tillräckligt med pengar på kontot som är kopplat till de anvisade kortet, är du ansvarig för de sena förseningsavgifterna. Dessa anges nedan och eventuella avgifter som tas ut av ditt anvisade korts utgivare. Om vi ​​inte kan hantera en betalning på grund av ett fel eller fel i våra system kommer du inte att vara ansvarig för dem eller förseningsavgifterna som anges nedan.

Du godkänner att:

 • Vi kan, enligt vårt absoluta överenskommelse, anlita en tredje parts betalningshantering tjänst för att behandla betalningarna;
 • Ditt finansiella institut kan, efter överenskommelse, när som helst genom skriftligt meddelande till dig säga upp vår betalnings överenskommelse om framtida betalning;
 • Du godkänner för oss att kunna förse betalningsleverantören med din personliga information (inklusive de kontouppgifter som du har gett oss
 • Du kan avbryta din överenskommelse med den nya betalningsleverantören efter att du fått ett meddelande om ändringen, men du måste göra alternativa betalningsarrangemang med oss ​​för att genomföra betalning, enligt skriftlig överenskommelse av oss; och
 • Om du någon gång tror att en direktdebitering (eller kredit) på ditt nominerade konto (eller kreditkort) är olämpligt eller felaktigt, är det ditt ansvar att meddela oss så snart som möjligt.

Sena betalningar
Om du inte gör din betalning på överenskommet datum enligt planen så kan du få betala en förseningsavgift på 100 sek för varje sen betalning. Avgiften för sen betalning kommer att tillämpas dagen då betalningen misslyckades. Vi kommer att försöka göra misslyckade betalningar igen fyra dagar efter det att de första försöket ägde rum.

Om det tredje försöket misslyckas kan vi efter överenskommelse i detta avtal säga upp din avbetalningsplan. Du förstår och godkänner att ärendet kan gå vidare till kronofogden i Sverige, och detta kan påverka din förmåga att ingå i andra avbetalningsplaner med andra företag.

Vi kommer också att förbjuda dig att använda EBS avbetalningsplaner med oss ​​i framtiden. Om vi avslutar din avbetalningsplan måste hela det utestående beloppet att betalas omedelbart.

Om ditt kontrakt sägs upp och du inte har betalat din faktura till EBS:

- EBS förbehåller sig rätten att annullera och återkalla din EBS-certifiering samt diplom
- EBS förbehåller sig rätten att avbryta och förbjuda dig från att använda EBS Matchstaff

3. IDENTITETSKONTROLLER OCH BETALNINGS BEDÖMNINGAR

Du samtycker till att förse oss med all information eller dokumentation som vi rimligen begär för att verifiera din identitet och bedöma din förmåga att ingå i vår avbetalningsplan. Du bemyndigar oss eller vår administratör att göra vissa förfrågningar, antingen direkt eller genom tredje part, för att verifiera din identitet och bedöma din förmåga att ingå i en avbetalningsplan med EBS.r. All information som vi eller vår administratör samlar in om dig, inklusive information för att verifiera din identitet och bedöma din förmåga att göra avbetalningar kommer att samlas in, användas och lagras säkert i enlighet med vår integritetspolicy och vår tredje parts administratörs sekretesspolicy.

4. ANNULLERINGAR OCH ÅTERBETALNINGAR

Du kan be oss att avsluta din avbetalningsplan när som helst. Du är fortfarande skyldig att göra dina betalningar och betala avgifterna för sena betalningar ovan för betalningsplanen du har ingått i.

Om du avslutar en betalningsplan och ingen återbetalning betalas kommer den utestående skulden att förfalla omedelbart. Om vi ​​samtycker till att din transaktion ska återbetalas eller krediteras, behöver du inte betala ytterligare betalningar relaterade till betalningsplanen och vi kommer att återbetala varje betalning du har gjort enligt betalningsplanen inklusive eventuella sena avgifter du har betalat.

Om vi ​​vägrar att återbetala eller kreditera din transaktion trots att du söker återbetalning eller bestrider köpet, måste du betala alla belopp som ska betalas enligt detta avtal utan att kvitta det belopp du tror att vi är skyldiga dig.

5. ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta oss för eventuellt ansvar som vi ådrar oss för förlust, kostnad, skada eller annan utgift, som uppstår enligt någon fråga om ansvar (inklusive men inte begränsat till skadestånd, lag, eget kapital eller kontrakt), vi lider som ett resultat av dina oaktsamma eller felaktiga handlingar eller underlåtenheter, eller ditt brott mot dessa villkor eller andra villkor som du godkänner innan du använder vår avbetalningsplan men endast i den del som representerar i vilken utsträckning förlust, kostnad, skada eller kostnad var orsakas av dina oaktsamma eller felaktiga handlingar eller försummelser.

6. ANSVARSBEGRÄNSNING

I den utsträckning som lagen tillåter, ska vårt ansvar gentemot dig för alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med detta avtal inte överstiga det totala värdet av ditt köp, oavsett om ansvaret uppstår vid avtalsbrott, skadestånd (inklusive oaktsamhet) ) eller någon annan orsak. Denna begränsning gäller inte dina rättigheter enligt lag, inklusive konsument lagstiftning i Gibraltar. Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra för några följd- eller indirekta förluster inklusive, men inte begränsat till, förlust av vinst, förlust av upplupna kostnader.

7. INGEN VIDAREFÖRSÄLJNING AV AVBETALNINGSPLANEN

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, handla, sälja eller utnyttja för kommersiella ändamål, någon del av betalningsplanen (inklusive ditt konto), användning av avbetalningsplanen eller tillgång till avbetalningsplanen.

8. AVSLUTNING

Detta avtal fortsätter tills det sägs upp i enlighet med denna klausul. Du kan säga upp detta avtal genom att betala alla utestående belopp som ska betalas under din avbetalningsplan hos oss. Du samtycker till att vi under vissa omständigheter och utan föregående meddelande omedelbart kan säga upp detta avtal och tillhandahållandet av våra avbetalningsplaner. Orsaken till sådan uppsägning ska inkludera, men inte begränsas till:

Vi misstänker rimligen eller är medvetna om att du har brutit mot eller brutit mot detta avtal eller andra integrerade avtal eller riktlinjer eller anser rimligt att aktiviteten är misstänkt.

 • Förfrågningar från brottsbekämpande myndigheter eller andra myndigheter;
 • Avbrytande eller materiell modifiering av vår avbetalningsplan (eller någon del därav);
 • Oväntade tekniska eller säkerhetsfrågor eller problem; och
 • Förlängda perioder av inaktivitet.

Uppsägning av ditt avtal inkluderar:

 • Avsluta alla aktuella betalningsplaner och kräva omedelbar betalning av alla utestående belopp; och
 • Spärra ytterligare användning av en betalningsplan.

Vidare samtycker du till att alla uppsägningar av anledningen ska göras enligt vårt eget godkännande och att vi inte ska hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon uppsägning av ditt konto, någon associerad e-postadress eller tillgång till vår avbetalningsplan.

9. FRISKRIVNING AV GARANTIER

Du förstår och accepterar uttryckligen att:

 • Din användning av avbetalningsplanen sker på egen risk. Betalningsplanen tillhandahålls på "som det är" och "som tillgängligt". I den utsträckning som lagen tillåter vi uttryckligen alla garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsade till de underförstådda garantierna för säljbarhet och icke-intrång, förutom att vi inte frångår ansvar i den utsträckning det orsakas genom vår oaktsamma eller felaktiga handling eller underlåtenhet
 • Inga råd eller information, vare sig muntliga eller skriftliga, erhållna av dig från oss eller genom eller från Betalningsplanen ska skapa någon garanti som inte uttryckligen anges i dessa användarvillkor.
 • Vi ger ingen garanti som:
   1.    Betalningsplanen uppfyller dina krav;
   2.    Betalningsplanen är oavbruten, snabb, säker eller felfri; och
   3.    Eventuella fel i betalningsplanen kommer att korrigeras.

10. ANMÄRKNINGAR

Vi kan förse dig med meddelanden, inklusive de som rör ändringar av detta avtal, via e-post.

11. UPPDRAG

Vi kan överföra eller överlåta våra rättigheter enligt detta avtal utan ditt samtycke, förutsatt att vi rimligen tror att du inte kommer att drabbas av någon väsentlig nackdel vid överföringen eller uppdraget. Genom att göra detta samtycker du till att vi lämnar all information (inklusive dokument) om dig till inkass. Vi har ett avtal där vår tredje parts administratör kan förvärva din skuld. Du kan inte överföra eller överlåta dina rättigheter enligt detta avtal utan vårt skriftliga medgivande. Vi kan anlita en inkassobyrå samt kronofogden för att återkräva alla belopp du är skyldiga oss.

12. FÖRÄNDRINGAR AV VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att ändra, uppdatera eller på annat sätt ändra villkoren i detta avtal. Vi kommer att meddela dig om ändringar i villkoren, inklusive ändringar av avgifter och kostnader, genom att visa de uppdaterade villkoren första gången du loggar in på ditt konto efter ändringen. Eventuella ändringar kommer att gälla för din nästa betalningsplan, men gäller inte för någon betalningsplan som har godkänts och som du för närvarande betalar för enligt ett betalningsschema. Om du är missnöjd med någon av ändringarna kan du säga upp ditt avtal med oss ​​omedelbart genom att stänga ditt konto.

13. INTELLEKTUELL EGENDOM

Du erkänner och godkänner att detta avtal innehåller skyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämplig immateriell egendom och andra lagar. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts av oss, samtycker du till att inte ändra, hyra ut, låna, sälja, distribuera eller skapa derivat verk baserat på detta avtal, helt eller delvis.

14. TVISTER

Parterna måste i god tro försöka lösa eventuella tvister mellan dem i samband med detta avtal genom förhandling. Om någon tvist inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna inom tio dagar eller en sådan längre period som parterna är överens om är lämpligt, måste parterna inom de följande tio dagarna försöka komma överens om procedurreglerna och en tidsplan för att lösa tvisten genom medling av en medlare som parterna har kommit överens om, eller om parterna inte kan komma överens, en medlare som utsetts av Gibraltar Disputes Center eller någon som ersätter den. Vardera parten kommer att bära sina egna medlings kostnader. En part får inte inleda rättegång eller skiljedom (annat än en brådskande samtals ansökan) i samband med eventuella tvister som härrör från detta avtal såvida inte denna part har följt föregående krav. Denna klausul ska överleva uppsägningen eller upphörandet av detta avtal.

15. ALLMÄN INFORMATION

Val av lag och forum - Detta avtal och förhållandet mellan dig och oss styrs av lagarna i Gibraltar utan hänsyn till dess lagkonflikter. Du och vi är överens om att underkasta oss den personliga och exklusiva behörigheten för domstolarna i Gibraltar. Avstående och avskiljbarhet av villkor - Varje underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i detta avtal ska inte utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i detta avtal finner att en domstol med behörig jurisdiktion är ogiltig, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att verkställa parternas avsikter som återspeglas i bestämmelsen, och de övriga bestämmelserna i detta avtal förblir i full kraft och effekt. Begränsning - Du samtycker till att oavsett lag eller motsatt lag, måste varje anspråk eller orsak till handling som uppstår på grund av eller relaterad till användning av Tjänsten eller detta avtal arkiveras inom en

(1) år efter att ett sådant yrkande eller orsak uppstod eller för alltid förbjudits. Avsnitts Rubrikerna i detta avtal är endast av bekvämlighetsskäl och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.

16. DEFINITIONER

I detta avtal betyder "konto" det konto du har öppnat hos oss för att få tillgång till och använda avbetalningsplanen.