Bestillingsvilkår

Hej! Som alle andre har vi selvfølgelig også nogle betingelser og vilkår som du burde læse igennem, inden du booker et kursus. Kontakt venligst EBS Care, hvis du har spørgsmål. Vi er her for at hjælpe dig.

Når du bestiller hos os: Bestillingsvilkår

Din kontrakt er med; European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar. Firma nummer: 107518, European Bartender School. Når du laver en bestilling hos os, gælder nedenstående vilkår og betingelser. Nedenstående udtryk som; "vi", "os", "vores" og "EBS" referere til det Gibraltar baserede firma, European Bartender School. Udtryk som "dig", "studerende", "bruger" eller "kunde" referere til den bruger der besøger og/eller bestiller et kursus igennem vores hjemmeside, eller igennem vores kundeservice.

GENERELT

Det er ikke muligt at gennemføre en bestilling, uden at acceptere disse vilkår og betingelser. Det er derfor vigtigt at du læser og/ eller udskriver en kopi af bestillingsvilkår og betingelser ved bestillingen, for at være opmærksom på de gældende bestemmelser. Derudover kan EBS ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid, uden yderligere varsel, selv om sådanne ændringer ikke vil gælde bestillinger der allerede er accepteret af EBS. Når du bestiller igennem vores hjemmeside, accepterer du disse forpligtelser:

 1. Du accepterer det økonomiske ansvar for alle transaktioner foretaget i dit navn eller fra din konto.
 2. Du skal som minimum have fyldt 21 år for at kunne booke et Kursus i New York.
 3. Du garanterer, at alle oplysninger, du udgiver om dig selv, eller andre, er korrekte.
 4. Du vil ikke bruge denne hjemmeside til spekulative, falske eller svigagtige bestillinger.

*Hvis du booker et kursus på Kos eller i Phuket, bekræfter du at du er mindst 17 år gammel, den dag du bestiller kurset. Du indvilliger også i at tilrådebringe et dokument på din værges accept af, at du booker et EBS kursus.

PRISEN DU BETALER

EBS tilstræber at have de rigtige priser på vores hjemmeside. EBS forbeholder sig dog ret til at ændre deres priser til enhver tid. Indimellem kan der forekomme forkerte priser, grundet fejl. Lige så snart EBS bliver opmærksomme på sådanne fejl, vil vi forsøge at give dig besked hurtigst muligt. Vi forbeholder os ret til at slette en bestilling, hvis du ikke ønsker at accepterer den faktisk gældende pris.

VORES ANSVAR FOR DIN BOOKING

Vi sørger for, og bekræfter, at du modtager det kursus som du har valgt og bestilt. Denne tjeneste vil blive leveret enten direkte fra os, ellers igennem uafhængige leverandører der er ansat af os. Medmindre vi optræder som bestillingsagent, er det er vores ansvar at sikre at dit kursus forløber som det skal, og er i overensstemmelse med den standard vi har annonceret med (eller som er ændret og accepteret af dig).

ÆNDRINGER OG AFLYSNINGER

HVIS VI AFLYSER DIN BESTILLING

Vi håber ikke det bliver nødvendigt at ændre din bestilling, men fordi vores kurser er planlagt mange måneder i forvejen, er vi nogle gange nød til at gøre dette. For eksempel; hvis der ikke er nok tilmeldte til et kursus, eller hvis der opstår andre uforudsete omstændigheder der kunne være skyld i at en skole ikke kan benyttes, må vi måske aflyse dit kursus. Vi forbeholder os ret til at annullere dit kursus under alle omstændigheder. Hvis vi annullerer dit kursus, kan du enten få en fuld refusion (minus afbestillingsforsikring og eventuelle betalings gebyrer), eller acceptere et erstatnings kursus fra os, af en tilsvarende eller lignende standard, hvis vi er i stand til at tilbyde dig et. Vi er ikke ansvarlig for eventuelle omkostninger eller udgifter, du måtte have som et resultat af vores annullering.

HVIS VI ÆNDRE DIN BESTILLING

Som skrevet ovenstående, stræber vi efter ikke at ændre din bestilling når den er bekræftet, men ordninger med vores leverandører, som vi ingen direkte kontrol har over, er lavet mange måneder i forvejen og dette kan forårsage ændringer i din bestilling. De fleste ændringer vil være små og selvom vi tilstræber at rådgive om de eventuelle mindre ændringer inden kursusstart, har vi ingen forpligtigelse hertil og betaler ingen erstatning. Vi forsøger at informere dig ved eventuelle større ændringer, før kursusstart. En større ændring er defineret som en væsentlig ændring af EBS skole destination eller væsentlig ændring af datoer. Disse ændringer er kun eksempler, og der kan være andre ændringer, der udgør væsentlige ændringer. Hvis du har bestilt et kursus med overnatning, kan vi fra tid til anden ændre oplysninger om boligen. Hvis nogen ændring får stor indflydelse på din bolig, så vil vi fortælle dig om det før du tager af sted, hvis der er tid. De ændringer vi vil fortælle dig om, omfatter;

 • Væsentlige ændringer af din bolig
 • Væsentlige ændringer af EBS skole
 • Væsentlige ændringer af kursus datoer

Vores bolig udbydere har ret til at ændre din bolig til et lignende alternativ i samme standard som det, som du bestilt. I det usandsynlige tilfælde, at en bolig udbyder tilbyder en alternativ bolig, af en ringere standard, så vil forskellen i pris blive udbetalt. Hvis bolig udbyderen er ude af stand til at tilbyde et alternativ, der er egnet eller acceptabelt for dig, forbeholder EBS sig ret til at annullere din reservation, og vi vil give dig besked herom. I tilfælde af at vi skal rådgive dig ved en større ændring, inden dit kursus starter, giver vi dig fire valgmuligheder:

 • Du kan accepter den alternative ordning som vi tilbyder dig
 • Du kan accepter et erstattende kursus fra os der har tilsvarende, eller lignende, standard og pris. Hvis det erstattende kursus er dyrere, vil du blive nødt til at betale differencen, og hvis det er billigere, refunderer vi differencen.
 • Du kan aflyse kurset og modtage en samlet tilbagebetaling af alle de penge du har betalt til os (minus afbestillingsforsikring og eventuelle betalings- gebyrer).
 • Du kan sætte den aktuelle bestilling på pause i en periode på et år, fra datoen for den oprindelige bestilling, derefter kan du om bestille et kursus til en lignende pris på et senere tidspunkt i den etårige periode. Hvis den foretrukne dato er efter et kalenderår efter datoen for den oprindelige reservation, skal omkostningerne betales, samt eventuelle afbestillingsgebyrer fra tidligere booking.

HVIS DU ÆNDRE DIN BESTILLING

Hvis du ønsker at ændre din bestilling på nogen måde efter der er udstedt en bekræftelse af bestillingen, vil vi gøre vores yderste for at afhjælpe disse ændringer, men det er ikke altid muligt at vi kan hjælpe. Derudover opkræver vi et "ændrings gebyr", for hver detalje af din reservation, vi giver dig mulighed for at ændre. Se vores ændringsafgifter i nedenstående tabel. Bemærk, at større ændringer foretaget af dig, herunder men ikke begrænset til, tidligere eller senere afrejse end planlagt, vil blive anset som en aflysning, hvis denne er lavet 0-25 dage før kursets startdato.

GUIDE TIL VORES ÆNDRINGSAFGIFTER

Ændringer 81 dage eller derover, til kursusstart 80 - 56 dage til kursusstart 55 - 41 dage til kursusstart 40 - 26 dage til kursusstart 25 - 11 dage til kursusstart 10 - 1 dage til kursusstart
Salg af kursus til anden person * €25 €50 €75 €100 €150 €300
Ændringer i kursus datoer i samme EBS skole €25 €50 €75 €100 €300/AFLYSNINGER €500/AFLYSNINGER
Ændringer af EBS skole ** €25 €50 €75 €100 €300/AFLYSNINGER €500/AFLYSNINGER
Ændringer af EBS overnatning *** €75 €100 €125 €175 €300/AFLYSNINGER €500/AFLYSNINGER

  * Du må gerne sælge dit kursus til en anden person, under nedenstående omstændigheder:

 • Du bemyndiger ændringen skriftligt.
 • Den nye studerende, som du overfører bestillingen til accepterer overførslen, og bekræfter accept skriftligt til os.
 • Den nye studerende opfylder betingelserne i den eksisterende bestilling, og accepterer at overtage de eventuelle resterende betalinger.

** Ændring af EBS skole 0-25 dage før kursusstart. Hvis du ønsker at ændre din EBS skole vil vi forsøge at hjælpe dig med at booke dig på en nye skole, men husk at den foretrukne skole kan være fyldt. Hvis dette ønskes vil der være afbestillingsgebyr. Hvis skolen er ledig vil ovenstående ændrings gebyr skulle betales, samt eventuelle differencer hvis den nye skole er dyrere. *** Ændringer i EBS indkvartering. Hvis du har reserveret et kursus med bolig og ønsker at skifte til et kursus uden bolig, vil vi refundere udgifterne herfra. Se ændringsafgifter. Hvis du har bestilt et kursus uden bolig og ønsker at skifte til et kursus med bolig, vil vi forsøge at hjælpe, men det er måske ikke muligt at finde en ledig bolig med kort varsel. De ekstra omkostninger for boligen skal betales, samt en bestillingsændring afgift på ca. 187,5 kr.

HVIS DU SLETTER DIN BESTILLING

Du kan ændre i din bestilling gratis, eller slette den med en fuld refusion (minus afbestillingsforsikring og eventuelle betalings gebyrer) inden 14 dage fra den dato du har bestilt kurset. Efter denne periode på 14 dage, har du en juridisk bindende aftale om at betale for alle udgifterne til dit kursus. Bemærk, at de 14 dage skal ligge forud for datoen hvor kurset starter. I tilfælde af at kurset starter mindre end 14 dage efter bestilling, vil du have til den sidste fredag før kurset begynder til at underrette os om eventuelle ændringer. Hvis du ønsker at slette din bestilling, er der tre muligheder*:

 • Du kan udsætte dit kursus og vælge at tage et lignende EBS kursus indenfor en periode på et år fra det tidspunkt, hvor det oprindeligt kurset skulle starte. Det valgte kursus finde sted på enhver EBS destination. Et administrations gebyr vil blive opkrævet, se ændringsafgifter ovenfor for at få flere oplysninger. Eventuelle penge, der allerede er betalt, vil blive afholdt din konto og trukket fra den nye pris. Hvis kurset er dyrere, vil dublive nødt til at betale differencen, hvis kurset er billigere refunderer vi differencen **.
 • Du kan sælge dit kursus til en anden. I dette tilfælde vil et administrations gebyr vil blive opkrævet, se ændringsafgifter ovenfor for at få flere oplysninger. Du er selv ansvarlig for at sælge dit kursus. EBS kan ikke hjælpe dig med dette.
 • Du kan godt aflyse dit kursus, men du kan blive ansvarlig for, at kursusafgifter og afbestillings gebyrer betales ***. Se afbestillings gebyrer nedenfor.

* Ændringer foretages kun én gang, og med ovenstående ændringsafgifter. Hvis du ønsker at lave en yderligere ændring, vil ændrings gebyret være 2250 kr., hvis dette ike betales vil ingen tilbagebetaling finde sted. Hvis du ønsker at sætte dit kursus på pause og sælge det, bliver du nødt til at betale det gældende ændrings gebyr og 187,5 kr. ekstra for at sælge det. ** Hvis din kursus betaling håndteres af en tredjepart (f.eks. SVEA), er du nødt til at følge deres regler med hensyn til at betale din gæld tilbage. EBS er ikke ansvarlige for eventuelle ikke-betalte fakturaer til tredjemand. *** Hvis din kursus betaling håndteres af en tredjepart (f.eks. SVEA), vil afbestillingsgebyrer altid være 100% af prisen.

AFBESTILLINGSGEBYR

For at kompensere os for det faktum, at vi muligvis ikke kan videresælge din booking, og for at dække eventuelle udgifter, vi har betalt, mens vi behandlede din booking, skal vi opkræve et afbestillingsgebyr i henhold til skalaen vist nedenfor.

Disse gebyrer, der er baseret på, hvor mange dage før dit bookede kursus, vi modtager din afbestillingsmeddelelse, dikterer, hvor stor en procentdel af din bookingbetaling, der vil blive refunderet.

Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle omkostninger eller udgifter, du måtte pådrage dig som følge af din aflysning. Der betales ingen kompensation for mindre ændringer i din booking. Mindre ændringer giver dig ikke ret til at aflyse eller skifte til et andet kursus uden at betale de gældende gebyrer.

Tidsperiode før kurset, hvor meddelelse om aflysning modtages Procentdel af det samlede betalte beløb, der skal refunderes
151 dage eller mere før kurset 50%
150-101 dage før kurset 40%
100-51 dage før kurset 30%
50-0 dage før kurset 0%
Afbestillingsgebyr 260kr

Ud over den procentdel af det betalte beløb, der er vist ovenfor, skal der betales et afbestillingsgebyr. Afbestillingsgebyret vil blive fratrukket eventuelle skyldige beløb.

Bemærk venligst, at afbestillingsforsikring, Flexi-booking, uddannelsesgaranti og lufthavnstransport ikke kan refunderes, så hvis du har tilføjet disse muligheder til din booking, vil de ikke tælle med i det beløb, der skal refunderes.

Afbestillingsgebyrerne vil blive opkrævet på datoen for din oprindelige booking, medmindre du flytter din booking til en tidligere dato, i hvilket tilfælde dine gebyrer vil blive opkrævet på den tidligere dato. Hvis du derfor bruger vores Flexi-Booking-tilføjelse til at ændre dit kursus til en senere dato i stedet for at aflyse, vil afbestillingsgebyret stadig være baseret på din oprindelige bookingdato.

Vær opmærksom på, at der kræves dokumenter for at udstede en tilbagebetaling via bankoverførsel. Selvom du har ret til at få et bestemt beløb refunderet fra det øjeblik, du giver os besked om aflysningen, kan vi ikke bekræfte det nøjagtige beløb, du vil få refunderet, før vi har modtaget de gyldige dokumenter. Hvis du er forsinket med at sende os disse dokumenter, kan den procentdel, du får tilbage, variere.

Der refunderes ikke for afbestillinger modtaget inden for 50 dage før det bookede kursus starter, ej heller for udeblivelse eller for en elev, der er startet på kurset. I dette tilfælde vil afbestillingsomkostningerne beløbe sig til 100 % af reservationsprisen.

Tilbagebetalinger

I tilfælde af, at en tilbagebetaling skal udbetales til kunden efter hensyntagen til ovenstående gebyrer/afgifter/fradrag, vil det relevante beløb blive tilbageført til den part, der foretog den oprindelige reservation og til det betalingskort/bankkonto, der blev brugt til at foretage denne reservation. Eventuelle forsikringer/bookinggebyrer/afgifter/fradrag vil ikke være berettiget til refusion.

Vær opmærksom på, at der kræves dokumentation, såsom, men ikke begrænset til, betalingsbevis og ID på bankkontoindehaveren for at kunne behandle tilbagebetalingen via bankoverførsel.

Der er en deadline for, hvornår du skal sende os den korrekte dokumentation. Se tabellen nedenfor:

3 måneder fra den dato, hvor vi anmodede om dokumenterne: 100 % af det refunderbare beløb vil blive betalt tilbage

Efter de 3 måneder vil der blive opkrævet gebyrer:
- 3 til 6 måneder: 50 % af det refunderbare beløb vil blive fratrukket 
- Over 6 måneder: ingen refundering vil blive modtaget

Det er ikke muligt at behandle refunderinger via bankoverførsel for et beløb, der er lig med eller mindre end 750kr. I tilfælde af at du er berettiget til at få et ikke-refunderbart beløb tilbage, vil vi gøre vores bedste for at kompensere dig enten med merchandising/EBS-produkter af tilsvarende værdi eller med en rabat på fremtidige kurser.

Et gebyr på 215kr vil blive fratrukket for tilbagebetaling via bankoverførsel.

Refusioner med kort kan ikke behandles, hvis betalingen blev foretaget før den 11. january 2024. I disse tilfælde vil tilbagebetalingen ske via bankoverførsel, og der vil blive krævet specifik dokumentation.

Det maksimale beløb der kan refunderes med kort, er det beløb, der oprindeligt blev betalt på denne måde. Det er ikke muligt at refundere et større beløb end det der oprindeligt blev betalt med kort.

Bemærk venligst, at det kan tage mellem 30 og 60 dage at få refusionen behandlet.

Valutaer

Når du tilmelder dig vores kurser via vores hjemmeside, er det vigtigt at bemærke, at betalinger for disse kurser skal foretages ved hjælp af de valutaer og betalingsmetoder, der understøttes af vores platform. Følgende detaljer forklarer betalingsprocessen.

Betalingssystemet indbygget i vores online booking platform accepterer specifikke valutaer. Disse valutaer varierer afhængigt af det sted, hvor platformen bruges, og dens globale rækkevidde. For eksempel, hvis vores platform bruges i USA, vil betalinger primært blive accepteret i amerikanske dollars (USD). For operationer i Europa kan den accepterede valuta være euro (EUR).

Valutaen, der bruges til transaktioner på vores platform, vil være tydeligt angivet under betalingsprocessen. Det er vigtigt at kontrollere den valuta, der accepteres af vores platform, når du tilmelder dig et kursus og at foretage betalinger i den angivne valuta for at undgå behandlingsproblemer.

Hvis du ved et uheld vælger en valuta, der ikke matcher dine præferencer eller betalingskrav under bookingprocessen, bedes du straks kontakte vores supportteam på supportlistening@barschool.net, før du fortsætter med nogen betaling. I sådanne tilfælde vil vi gøre vores bedste for at hjælpe dig med valutaændringen under hensyntagen til følgende betingelser:

1. Rettidig meddelelse: Du bør kontakte os, så snart du bliver opmærksom på fejlen ved valg af valuta, og før du foretager betalingen. Vi kan ikke foretage ændringer, hvis betalingen allerede er blevet behandlet.

2. Kundens ansvar: det er dit ansvar at verificere og vælge den korrekte valuta på reservationstidspunktet. Selvom vi bestræber os på at imødekomme anmodninger om valutaændringer, vil vi kun overveje ændringer ved hurtig meddelelse, og hvor betalingen ikke er blevet behandlet.

3. Ingen garanti: efter en betaling er gennemført, er vi ikke i stand til at foretage ændringer eller justeringer af den anvendte valuta, og der kan ikke udstedes refusion for fejl relateret til valg af valuta.

Vi opfordrer dig til omhyggeligt at gennemgå reservationer og betalingsoplysninger for at undgå fejl ved valg af valuta.

AFBESTILLING DER HØRER UNDER AFBESTILLINGS BESKYTTELSESORDNING

Vi vil gerne tilbyde vores elever ro i sindet, og tilbyder derfor en afbestillings beskyttelsesordning. Den giver eleven mulighed for gratis at ændre på kursusdato, destination eller at modtage fuld refusion (minus afbestillingsforsikring, Uddannelses garanti, Flexi Booking og eventuelle andre gebyrer). Dette gælder hvis en elev ikke er i stand til at deltage i et kursus på grund af en af nedenstående årsager. Dette gælder til enhver tid optil kursusstart, men ikke inklusiv startdato for kurset. DU ER DÆKKET I TILFÆLDE AF: 1) død, tilskadekomst, sygdom, graviditet, (i alle tilfælde certificeret af kvalificeret praktiserende læge), nævning eller vidne indkald. 2) død, tilskadekomst eller sygdom (i alle tilfælde certificeret af kvalificeret praktiserende læge) af ægtefællen, civil partner, forældre, børn, Svigermor eller forlovede. Den praktiserende læges certifikat skal være stemplet, på engelsk og indeholde: a) Lægens udtrykkelige fraråd fra, at deltage i vores kursus, b) diagnose, c) dato for behandling og/eller undersøgelse, d) Dato for eventuel ny behandling og/eller undersøgelse som skulle være grund til udebliven fra kursus. VI KAN IKKE TILBYDE BESKYTTELSE IMOD:

 • Enhver tilbagevendende, epidemi eller kronisk eller vedvarende sygdom eller tilstand, allerede eksisterende medicinske tilstande eller skader der er kendte for dig på bestillingstidspunktet.
 • Selvmord eller forsøg på selvmord
 • Afhængighed af stoffer eller alkohol
 • Hvis du ikke følger din læges rådgivning af rejse eller medicin
 • Skilsmisse, separation eller andre personlige forholds opbrud
 • Manglende pas, visum eller immigrations krav

Afbestillings beskyttelsesordningen kan tilføjes op til 14 dage efter den oprindelige bestillingsdato, hvis det bestilte kursus starter mere end 30 dage efter bestillingsdatoen. Afbestillings beskyttelsesordningen kan kun bruges én gang. Hvis den studerende har foretaget en ændring til deres bestilling gratis under denne ordning, vil eventuelle yderligere ændringer behandles i overensstemmelse hermed, og den studerende skal betale ovennævnte ændrings gebyr for at fuldføre ændringen. Hvis en tredjepart har ydet erstatning til den forsikrede, bortfalder ydelser i henhold til denne kontrakt. Den retmæssige indehaver af afbestillings beskyttelsesordningen er navnet beskrevet i bekræftelsen af bestillingen. Afbestillings beskyttelsesordningen gælder kun, hvis den er købt samtidig med bestillingen af dit kursus eller i henhold til ovenstående. Vi vil kræve dokumentation, afhængigt af grunden til afbestilling.

AFBESTILLINGER DER IKKE HØRER UNDER AFBESTILLINGS BESKYTTELSESORDNINGEN

Hvis årsagen til at du afbestiller ikke er omfattet af ordningen, eller du ikke har valgt den valgfrie afbestillings beskyttelsesordning på tidspunktet for bestillingen, vil du blive nødt til at betale det gældende afbestillingsgebyr vist i ovenstående tabel - afbestillingsgebyrer.

COVID-19 AFBESTILLINGSFORSIKRING

Covid-19 Afbestillingsforsikring er automatisk inkluderet i alle bestillinger mellem 19. November 2020 og 16. Maj 2022. Bestillinger før og efter denne periode er ikke inklusiv Afbestillingsforsikring som en del af denne kampagne.

Ud over Covid-19 afbestillingsforsikringen er Flexi Booking også automatisk inkluderet i alle2 reservationer af internationale bartenderkurser foretaget mellem:

 • 11/03/2021 og 05/04/2021, som en del af marts 2021-kampagnen.
 • 22/04/2021 og 16/05/2021, som en del af april 2021-kampagnen.
 • 08/02/2022 og 15/02/2022, som en del af februar 2022 kampagnen.

Hvis du har købt et kursus med Covid-19 afbestillingsforsikringen, giver dette dig ret til fuld refusion (minus eventuelle betalingsgebyrer) i tilfælde af en af ​​følgende Covid-19-relaterede hændelser:

 • Hvis dit udgående fly til EBS-skolen bliver aflyst på grund af indrejseforbud
 • Hvis destinationen for dit kursus vil kræve, at du skal sætte dig i karantæne ved ankomsten
 • Hvis dit kursus bliver aflyst af EBS på grund af Covid-19-relaterede årsager
 • Hvis du tester positiv for Covid-19 i de 2 uger før dit kursus startdato og kan bevise dette med en lægeerklæring

Hvis dit kursus aflyses af Covid-relaterede årsager eller for få deltagere, skal du huske på, at når du har truffet beslutningen om at fryse eller bestille en ny kursusdato i stedet for at modtage en refusion, er denne beslutning endelig, og vi vil ikke kan refundere dig på et senere tidspunkt. Men hvis det kursus, du er blevet ombooket til, aflyses på grund af Covid-19, vil du i dette tilfælde være berettiget til refusion.

Hvis du ønsker at kræve en refusion, bedes du sende en e-mail til listening@barschool.net.

1. Covid-19 Afbestillingsforsikring er ikke inkluderet i bookinger af kaffekursus (1 dag).
2. Flexi Booking er kun inkluderet med kurser booket som en del af en kampagne og er udelukket fra legatreservationer

HVAD DU SKAL GØRE, HVIS DU SKAL AFBESTILLE TIL BESTILLING

I det uheldige tilfælde af, at du er nødt til at afbestille din bestilling skal du kontakte os med det samme; Vi vil også kræve en skriftlig bekræftelse inden for fem dage. Hvis aflysningen er inden for den periode på 14 dage vil du modtage en fuld refusion (minus afbestillingsforsikring og eventuelle andre betalings gebyrer). Herefter vil afbestillingen blive behandlet i overensstemmelse med vores regelsæt. Du kan blive nødsaget til at betale afbestillingsgebyrer.  

2-dags Advanced kursus

Et EBS Avanced kursus kan bestilles når som helst (før, under, eller helst efter et 4-ugers kursus), og kan tages på en hvilket som helst EBS destination, der tilbyder kurset. EBS anbefaler en vis mængde erfaring til disse kurser. Anbefalingerne findes på hjemmesiden. Efter at have gennemført det 2-dages videregående kursus, vil den studerende få et stempel på sit 4-ugers, Internationale EBS diplom. Hvis den studerende ikke har et EBS diplom, vil stemplet sættes på et andet EBS bevis. Bemærk venligst, at alle regelmæssige bestillingsvilkår gælder for dette EBS kursus.

ADVANCED BAR/FLAIR kursus

Et EBS advanced kursus kan bestilles når som helst (før, under, eller helst efter et 4-ugers kursus), og kan tages på en hvilket som helst EBS destination, der tilbyder kurset. EBS anbefaler en vis mængde erfaring til disse kurser. Anbefalingerne findes på hjemmesiden. Efter studenten har afsluttet advanced kurset, vil denne modtage et certifikat. Bemærk venligst, at alle regelmæssige bestillingsvilkår gælder for dette EBS kursus.

Spiritus-ekspeditioner

Spiritus-ekspeditionerne kan bookes når som helst, og man kan deltage i dem på alle de EBS-destinationer der tilbyder kurset. Det er ikke nødvendigt at have haft professionel erfaring for at kunne deltage i en spiritus-ekspedition. Rejsens længde kan variere afhængigt af den valgte tur. Spiritus-ekspeditionerne sælges som et pakketilbud der omfatter overnatning under hele kurset. Den studerende modtager et certifikat for deltagelse når spiritus-ekspeditionen er gennemført. Bemærk venligst at alle de sædvanlige reservationsbetingelser gælder for spiritus-ekspeditionerne.

Instruktør akaemi

EBS Instruktør Akademiet kan kun bestilles, hvis den studerende er godkendt af uddannelses chefen. EBS Care tager sig af ansøgningsprocessen og informerer de studerende om deres godkendelse. Efter studenten har afsluttet instruktør akademiet, vil denne modtage et certifikat. Bemærk venligst, at alle regelmæssige bestillingsvilkår gælder for dette EBS kursus.

Uddannelsesgaranti

For at gøre dit liv lettere tilbyder EBS dig en uddannelsesgaranti. Det giver dig mulighed for at tage dit EBS-kursus igen på samme destination, indtil du består.

Uddannelsesgarantien er en valgfri tilføjelse til din booking og kan tilføjes til din booking op til 1 dag før kursusstart. Uddannelsesgarantien kan ikke tilføjes, efter at et kursus er påbegyndt.

Bemærk venligst også, at:

 • Det eller de kurser, du ønsker at tage om, skal ligge inden for et år efter det oprindelige kursus, og der skal være ledige pladser.
 • For at du kan bruge uddannelsesgarantien, skal du have deltaget i og dumpet dit kursus.
 • Du skal have udvist god opførsel gennem hele dit kursus, som observeret af en EBS-instruktør. Hvis du har været fraværende i en periode, skal dette godkendes af en EBS-instruktør og/eller en læge.
 • Overnatning er ikke dækket af denne garanti. Hvis du har brug for indkvartering, skal du selv dække disse omkostninger. Bemærk, at den aktuelle overnatningspris kan være højere end den, du betalte, første gang du bookede kurset. Hvis du booker indkvartering gennem EBS, skal det ekstra gebyr betales fra din studiekonto, før kurset starter. Du kan ikke betale det direkte til skolen.
 • Husk, at alle tillæg, undtagen uddannelsesgarantien, som du måtte have tilføjet til din første booking, vil blive fjernet, hvis du bruger uddannelsesgarantien. Vi beholder uddannelsesgarantien i din booking, da du kan bruge denne mulighed, indtil du består kurset.
 • Når du tager kurset om, er den højeste karakter, du kan få til eksamen, et C.
 • Uddannelsesgarantien kan ikke refunderes.

Flexi Booking

Ønsker du at være mere fleksibel? Dette er muligt ved at tilkøbe EBS Flexi Booking for 990 kr. På denne måde kan du ændre dine kursusdatoer, destinationer og bestillings navn og så mange gange som du ønsker, inden 14 dage før kurset starter.

Flexi Booking er en tilføjelse til din bestilling og kan tilføjes senest 14 dage efter den oprindelige bestillingsdato, hvis det bestilte kursus starter mere end 30 dage efter bestillingsdagen. Flexi Booking kan ikke tilføjes efter et kursus er påbegyndt. Vær opmærksom på:

 • Prisen på Flexi Booking inkluderer afbestillingsforsikring som giver dig mere fleksibilitet og ro i sindet.
 • Hvis du vælger en destinitation der er dyrere end din oprindelige bestilling, vil du skulle betale differencen. Hvis den nye bestilling er billigere, refunderes differencen.
 • Valgmulighederne under "hvis du annullerer din reservation", med undtagelse af de faktiske ændringsafgifter, gælder også for flexi booking.
 • Flexi Booking kan ikke refunderes.

VIGTIGT - Hvis der sker noget der ikke er under vores kontrol

Vi kan desværre ikke tage ansvar eller betale nogen erstatning, hvis ydeevne eller opfyldelse af vores kontraktmæssige forpligtelser forhindres eller påvirkes af "force majeure". Her betyder "force majeure": en hændelse, som vi eller leverandøren af tjenesteydelsen ikke ksn kontrollere. Sådanne hændelser kan omfatte krig eller truende krig, oprør, uroligheder, terroraktiviteter, arbejdskonflikt, natur- eller atomkatastrofe, ugunstige vejrforhold, brand og alle lignende begivenheder uden for vores kontrol.

VORES ANSVAR FOR DIG

Det er vores ansvar at tab eller skade, forårsaget af dig, begrænses så der ikke opstår skade på vores medarbejdere, underleverandører eller agenter. EBS er ikke ansvarlig for indirekte tab som måtte være forårsaget af dig, herunder, men ikke begrænset til, tab af indtægt, tab af forretning, tab af fortjeneste, tab af muligheder, tab af forventede besparelser, tab af data eller tab af nydelse. Intet i disse vilkår og betingelser begrænser eller udelukker vores ansvar for:

 • Død eller personskade forårsaget af forsømmelighed fra EBS ansatte, underleverandører eller agenter;
 • Bedrageri eller svigagtig vildledning; eller
 • Alle andre omstændigheder, hvor det ville være ulovligt for EBS at begrænse eller udelykke sit ansvar.

Pas, visum og immigrations krav

Hvis dit ophold indebærer rejser der overskrider landegrænser og derfor kræver et pas, visum og immigrations krav skal du være i besiddelse af dette. Alle studerende skal være i besiddelse af komplet pas der er gyldigt i mindst 6 måneder ud over den planlagte hjemrejsedato. Ud over dette kan der kræves visum til nogle EBS destinationer. Vi vil gerne rådgive dig, men pas, visum og immigrations krav er dit ansvar, og du skal bekræfte disse hos de relevante ambassader og / eller konsulater. Vi påtager os ikke noget ansvar, hvis du ikke kan rejse fordi du ikke har overholdt de nævnte krav. Du kan blive ansvarlig for kursusafgifter og afbestillingsgebyrer, hvis du ikke er i stand til at rejse på grund af forkert pas, visum eller immigrations krav.

SUNDHEDS KRAV

Det påhviler alle EBS studerende at søge rådgivning fra rette vedkomne med hensyn til vaccinationer eller medicinsk behandling, der anbefales / kræves for det land / lande, de besøger. Vi kan ikke holdes ansvarlig for studerende, der ikke søger råd og ikke er tilstrækkeligt beskyttet.

FORSIKRING

Vi kan ikke understrege nok, hvor vigtigt det er at tegne nødvendig forsikring hvis lægeudgifter opstår når du er i udlandet, personlig skade, tab eller beskadigelse af bagage. Den korrekte type forsikring hedder: Forsikring for uddannelse eller arbejde i udlandet - en almindelig rejseforsikring vil ikke være hensigtsmæssig.

BETALING VED BANK OVERFØRSEL

Det er den studerendes ansvar at betale den nøjagtige kursusafgift i den korrekte valuta (kan findes i betalingsoplysningerne der kan ses efter bestillingen). Vi er ikke ansvarlige for eventuelle omkostninger den studerende må have haft, som følge af at der er betalt i den forkerte valuta, eller som et resultat af at hele beløbet ikke er betalt.

BETALING MED KREDITKORT

De voksende gebyrer der er pålagt os af kreditkort selskabet, tvinger os til at dække en del af omkostningerne. Det vil derfor koste dig 2,2% for enhver betaling med kreditkort.

KREDITKORT SVINDEL

Hvis du vælger at betale med kreditkort, så sørg for, at du giver os de rigtige kreditkort informationer. Hvis du ikke angiver den korrekte faktureringsadresse og / eller kortholder oplysninger, kan din bestilling blive forsinket, og de samlede omkostninger kan stige. Vi forbeholder os ret til at annullere bestillinger, hvis betaling afvises, eller hvis du har afgivet forkerte kreditkortoplysninger. Derudover forbeholder vi os også ret til at lave stikprøvekontrol for at minimere svindel med kreditkort. Før vi bekræfter din booking kan vi derfor bede om en kopi af bevis for din identitet, adresse, samt en kopi af dit kreditkort og en nylig erklæring.

MISTEDE EGENDELE

Hvis du har et særligt ønske til en tjeneste der ikke er annonceret, vil vi sørge for at vi give ønsket videre til den relevante leverandør. Vi kan dog ikke garantere at det vil blive opfyldt, og vi har intet ansvar for dette. Vi kan ikke bekræfte en bestilling der er betinget af at særlige ønsker opfyldes.

EFTERLADTE GENSTANDE

Bemærk venligst, at skoler ikke påtager sig ansvar for nogen genstande, som eleverne mister under et EBS-kursus eller utilsigtet efterlader på skolen eller boligområdet efter kurset. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, ejendele såsom elektronik, penge, rejse-dokumenter og andre personlige genstande. Det er dit ansvar at sikre, at dine genstande opbevares sikkert til enhver tid.

Hvis du opdager, at dine personlige ejendele er forsvundet under kurset eller utilsigtet er blevet efterladt på skolen eller boligen efter dit ophold, beder vi dig venligst om at kontakte en repræsentant for EBS-skolen øjeblikkeligt. De vil hjælpe dig med at koordinere hentningen af dine genstande, hvis de stadig befinder sig på stedet. Bemærk venligst, at du vil være ansvarlig for eventuelle tilknyttede leveringsomkostninger.

Skolen vil opbevare genstande i syv dage efter afslutningen af et kursus, hvorefter alle ubrugte genstande vil blive doneret til velgørenhed.

UDFLUGTER

Fra tid til anden kan vi præsentere dig for udflugter eller andre fritidstilbud. Hvis du vælger at indgå en kontrakt om udflugter eller andre fritidstilbud, vil din kontrakt være direkte med leverandøren, og vi vil kun handle som agent, og derfor ikke have ansvar for korrekt udførelse af kontrakten . Vi er ikke ansvarlige for din udflugt eller aktivitet, eller for andet, der sker i forløbet af leverandørens aktivitet. Sådanne udflugter eller aktiviteter forløber på de betingelser den eventuelle leverandør har.

IF YOU HAVE A COMPLAINT

Hvis du oplever problemer igennem dit ophold på skolen, skal du informere skolens repræsentant med det samme. Repræsentanten vil gøre sit bedste for at løse problemet. Vis det ikke lykkedes nogle ansatte fra skolen at løse problemet med det samme, eller det ikke er muligt at komme i kontakt med rette vedkomne, skal du kontakte EBS Care på (listening@barschool.net). Dette skal du gøre 28 dage inden kurset slutter for at vi kan behandle sagen ordenligt. Vi kan ikke sikre dig en sag bliver behandlet hvis den afleveres senere end 28 dage før kurset slutter. Alle klager behandles skriftligt; vi behandler ikke klager over telefonen. Det er vores politik at holde skriftlige dokumentation over al kommunikation vedrørende problemer, som vores studerende måtte have. Skriv venligst dit referencenummer i den e-mail du sender. Det er også en betingelse for denne kontrakt, at du kommunikerer eventuelle problemer til din EBS repræsentant på din skole i løbet af kurset. Hvis du ikke følger denne procedure, kan vi ikke hjælpe, og du mister dermed muligheden for at få undersøgt og afhjulpet problemet.

TVISTER

Disse vilkår og betingelser udgør en kontrakt mellem dig og EBS, som er underlagt engelsk lovgivning. Du accepterer, at eventuelle tvister vil blive behandlet i de engelske domstole.

DIN OPFØRSEL

Vi tager spørgsmålet vedrørende elevers opførsel alvorligt. Du er forpligtet til at være hensynsfuld og respektfuld overfor andre studerende, mens du er på en EBS skole. Anstændig og passende opførsel imellem vores studerende er afgørende for vores kursus. Derudover forventes der at alle vil være tolerante over for hinanden, imens man er på en EBS skole. Dit kursus vil blive opsagt af os eller vores leverandører, hvis du kontinuerligt opfører dig uacceptabelt. Hvis dette sker, vil vi ikke være ansvarlige for refundering af kurset, vi vil ikke betale nogen kompensation eller andre eventuelle omkostninger, du måtte pådrage som følge af din opførsel. Vær opmærksom på at du på alle tidspunkter er omfattet af lovgivningen der er i det land du befinder dig i, og skal respekterer lokale kulturer og skikke. Når du er elev hos EBS er du derudover også underlagt vorespolitik om "ulovlig narkotika og alkohol". Se detaljer nedenfor.

DICIPLINÆR POLITIK

EBS' disciplinær politik er lavet for at hjælpe EBS med at behandle sager omhandlende dårlig opførsel på skolerne.

FØRSTE LOVOVERTRÆDELSE

For mindre overtrædelser, kan den studerende få en disciplinær advarsel via en forenklet procedure. Dette vil normalt bestå af en verbal irettesættelse af adfærd og udtrykkende bekymring. For større overtrædelser vil den studerende automatisk blive fjernet fra EBS kurset. Hvis dette sker, vil vi fra det øjeblik behandle din bestilling som annulleret. Derudover kan EBS meddele elevens forældre eller værger.

ANDEN LOVOVERTRÆDELSE

Ved mindre overtrædelser kan den studerende modtage 2. disciplinær advarsel, som normalt består af en mundtlig eller skriftlig irettesættelse af adfærd og udtrykkende bekymring og / eller modtage en disciplinær advarsel med en specificeret tidsperiode til at betragte den studerenes opførsel. i den periode vil EBS holde øje med opførsel egnet til overtrædelse, derfor skal den studerende udvise forståelse af EBS alkohol og narkotika politik og andre betingelser i den periode. For større overtrædelser, vil den studerende automatisk blive fjernet fra EBS kurset. Hvis dette sker, vil vi fra det øjeblik behandle din bestilling som annulleret af dig.

TREDJE LOVOVERTRÆDELSE

Hvis der opstår en sådan overtrædelse under prøvetiden, vil den studerende automatisk blive fjernet fra EBS kurset. Hvis dette sker, vil vi behandle din bestilling som annulleret af dig fra det øjeblik. EBS vil underrette forældre eller værger, når en elev er blevet fjernet fra et kursus og vil informere dem om årsagerne til fjernelsen.

MINDRE OG STØRRE OVERTRÆDELSER

EBS klassificerer adfærd i to typer: mindre overtrædelser og større overtrædelser. Groft sagt betyder en "større" overtrædelse, at den dårlige opførsel som eleven har udvist giver EBS ret til en udvisning og fjernelse fra kurset. Hvis overtrædelsen er "mindre", betyder det ikke nødvendigvis udvisning og fjernelse fra kurset. Dette betyder dog ikke at overtrædelsenpå nogen måde er ubetydelig eller ligegyldig Generelt er det de mindre overtrædelser, der er til skade, socialt upassende og uforenelige med læring og socialt samvær på skolerne. Større overtrædelser er dem, der er ulovlige, truende, eller farlige overfor studerende eller personalets sundhed og velvære; eller dem der bare er dårligt ment. Mindre overtrædelser, der er kontinuerlige, kan blive betragtet som en større overtrædelse. Eksempler på mindre overtrædelser, der indbefatter, men ikke er begrænsede til:

 • Hvis skole og indkvarteringsregler ikke følges
 • Kontinuerlig brug af bandeord
 • Hvis man udviser upassende opførsel
 • Hvis man ikke respekterer EBS' ansatte eller andre studerende
 • Hvis man ryger i skolens lokaler
 • Hvis man indtager farlige eller uansvarlige mængder alkohol

Eksempler på større overtrædelser, der indbefatter, men ikke er begrænsede til:

 • Hvis der er besiddelse, brug, salg eller uddeling af ulovlige eller kontrollerede stoffer.
 • Hvis der er kontinuerlig respektløshed eller at der ikke adlydes ordre fra autoritet.
 • Al kriminel aktivitet.
 • Trusler eller overgreb af EBS' ansatte eller andre studerende.
 • Pjækkeri.
 • Al hærværk
 • Hvis man erklæres som en konstant forstyrrende elev.

AFLYSNING GRUNDET MISLIGHOLDELSE AF VORES DISCIPLINÆRPOLITIK

Vi vil behandle din bestilling som annulleret af dig, fra det øjeblik der udvises strid imod vores disciplinærpolitik. Hvis dette sker oversøisk, så vil du blive ansvarlig for din egen, og alle andre medlemmer af din gruppes hjemvenden, der rejser med dig. Vi vil ikke være ansvarlig for nogen tilbagebetaling eller erstatning eller for nogen omkostninger eller udgifter, du pådrager situationen. Vi kan gøre krav på eventuelle skader, omkostninger og udgifter (herunder rets omkostninger), som kan være et resultat af din opførsel. Straffesager kan også blive iværksat om nødvendigt. Ud over vores disciplinær politik, har EBS også sin egen politik med hensyn til ulovlige stoffer og alkohol.

POLITIK OM ULOVLIGE STOFFER OG ALKOHOL

Studerende er underlagt alle gældende lokale bestemmelser vedrørende ulovlige stoffer og ansvarligt forbrug af alkohol. Derudover har EBS strenge sanktioner, der gælder for enhver studerende, som menes at være i strid med vores ulovlige stoffer- og alkoholpolitik.

POLITIK OM STOFFER

Der må under ingen omstændigheder medbringes, sælges, uddeles eller forbruges ikke-receptpligtige lægemidler på en EBS skole eller lokale. Derudover er det ikke tilladt at anvende, sælge, uddele eller besidde medicin ordineret til en anden elev. Enhver uorden pga. forgiftning af, eller tilstedeværelse af ulovlige stoffer hos en elev, der kræver indgriben fra EBS personale eller lokale embedsmænd vil blive betragtet som en væsentlig overtrædelse af vores disciplinær politik. Hvis dette sker, vil vi behandle din bestilling som annulleret af dig fra dette øjeblik.

ALKOHOL POLITIK

Elever der deltager i EBS relaterede aktiviteter på EBS' skoler, skal være i stand til at opføre sig passende. Farlig eller uansvarlig indtagelse af alkohol, herunder uorden grundet forgiftning der kræver indgriben fra en EBS ansat eller lokale embedsmænd, vil blive betragtet som en overtrædelse af vores disciplinær politik og du vil blive behandlet efter vores disciplinær politik beskrevet ovenfor.

RYGNING

Alle EBS skoler er røgfrie; derudover er det i nogle lande ulovligt at ryge på offentlige steder. Det er værdsat hvis du samarbejder med dette. Overholdes dette ikke, vil det blive betragtet som en overtrædelse af vores disciplinær politik, og du ville skulle stå model til vores disciplinær politik som er beskrevet ovenfor.

LOKALE LOVE

Alle studerende bør gøre sig bekendt med alle lokale og statslige love. EBS kan ikke ansvarliggøres for eventuelle spørgsmål i forbindelse med overtrædelse af sådanne lokale love, skikke og holdninger.

ENDELIG BESLUTNING

Enhver beslutning taget af EBS med hensyn til ovenstående disciplinær polotik, (alkohol, illegale stoffer) er endegyldig; alle aspekter af denne politik vil blive anvendt i en fordomsfri og upartisk måde.

EKSAMENER OG SNYD

Du vil have daglige tests i løbet det Internationale Bartenderkursus, og i den sidste uge vil du have afsluttende eksamener for hvert område i uddannelsen: Bar Practice, Masterclasses, Free Pour, Flair samt opskrifter.

Snyd er naturligvis ikke tilladt til disse prøver og eksamener. Hvis du snyder i en daglig test, får du automatisk 0 point for det.

Hvis du snyder i en afsluttende eksamen, vil du automatisk dumpe kurset. Det er muligt at gentage, men muligheden vil variere afhængigt af, hvor alvorlig handlingen er.

EBS INDKVARTERING

EBS tilbyder indkvartering som en del af kurset, hvis det ønskes. Det er kun de mennesker der er nævnt på bestillingen der kan bruge den bolig vi skaffet dig. Du har ikke tilladelse til at dele boligen eller lade andre bo der. Du er ansvarlig for udgifterne til eventuelle skader på boligen eller dens indhold under dit ophold. Derudover har hver EBS destination sin egen prisliste for elementer, hvis disse er beskadiget eller brudt. Disse afgifter skal betales af dig, og eventuelt betales direkte efter beskadigelsen. Når EBS studerende er indkvarteret på et vandrehjem eller et hostel vil de ofte have deres egen regler der skal overholdes.

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BUSTRANSPORT

1. Bustransporten opereres af European Bartender School. Dog kan det være vi udliciterer eller anvender køretøjer fra andre operatører, hvilket vil ske efter vores eget skøn.

2. Bookinger er kun gældende for den dato og det tidspunkt der angives. Hvis passageren kommer for sent til afgangen, vil vi forsøge at finde plads på den næste ledige afgang, hvilket dog ikke kan garanteres.

3. Vi tager forbehold for ændringer af afgangsdato, tidspunkter for afhentning og afsætning, og selvom vi gør hvad vi kan for at give de studerende besked herom, er det kundens eget ansvar at bekræfte bookingen ved at sende en e-mail til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen via telefonnummeret i e-mailen om afhentning. Forsinkelser og aflysninger kan forekomme grundet uforudsete omstændigheder.

4. Passagerer der benytter vores bustransport fra EBS-skolen til lufthavnen er selv ansvarlige for at ankomme til lufthavnen i tilstrækkelig god tid til at nå deres fly.

5. Passagererne er selv ansvarlige for at vente på det angivne afhentningssted som oplyst i bekræftelsen.

6. I tilfælde af at den studerendes fly er forsinket med mindre end 24 timer før det tidspunkt bussen afgår, er det vigtigt at den studerende sender en e-mail til phuket.manager@barschool.net eller kontakter skolen via telefonnummeret i e-mailen om afhentning.

7. I tilfælde af at den studerende kommer for sent til busafgangen skal vedkommende sende en e-mail til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen via telefonnummeret i e-mailen om afhentning.

8. Kunder der ønsker at klage skal indsende deres klage via EBS-hjemmesiden senest 14 dage efter bustransporten blev booket. Dette er for at sikre at vi har alle nødvendige ressourcer til rådighed til at undersøge klagerne.

9. Passagererne er forpligtede til at blive siddende i køretøjet til enhver tid med sikkerhedsselen fastgjort med mindre chaufføreren giver besked om andet.

10. Bustransporten omfatter forskellige køretøjer i forskellige størrelser.

11. Rejsende som vælger ikke at benytte sig af tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt, vil ikke være berettigede til at kræve nogen som helst tilbagebetaling.

12. Vi påtager os intet ansvar for direkte eller indirekte tab af personlige ejendele. EBS kan ikke holdes ansvarlig for skader, tab eller skade på grund af force majeure, herunder forsinkelser af bustransport der resulterer i forsinket ankomst til lufthavnen for afgående fly. Vi anbefaler alle kunder at tegne sygeforsikring og forsikring af personlige ejendele.

13. Vi forbeholder os retten til at bede en person forlade enhver bustransport, hvis vi anser vedkommendes adfærd for at være stødende eller til gene for andre passagerer. Vi har ikke noget ansvar for videre transport af sådanne passagerer.

14. Vi forbeholder os retten til at ændre rejseplanen for bustransporten grundet vejrforhold, pålagte sikkerhedsmæssige begrænsninger eller force majeure.

15. Kunderne vil modtage en bekræftelse samme øjeblik deres booking er afsluttet. Kunderne er selv ansvarlige for at kontrollere at deres ordreoplysninger er korrekte, og skal øjeblikkeligt give EBS besked om eventuelle fejl.

16. Kunderne er ansvarlige for at møde op på det angivne afhentningssted på det angivne tidspunkt. Ved transport fra skolen til lufthavnen bør kunderne møde op ved afhentningsstedet 15 minutter før det angivne tidspunkt. Vores chauffører vil gøre et forsøg indenfor rimelighedens grænser på at identificere manglende passagerer, men personer der udebliver vil ikke være berettiget til en tilbagebetaling. Det vil ikke være muligt for chaufføren at køre tilbage for at hente passagerer der ikke mødte op til tiden.

17. I tilfælde af afbestilling vil det ikke være muligt at få tilbagebetaling.

KAMPAGNER

Find de generelle vilkår for EBS-kampagner anført nedenfor. Bemærk venligst, at hver EBS-kampagne kan have yderligere vilkår, der er specifikke for dets unikke tilbud.

Vær opmærksom på, at kampagnerne:

 1. Vil blive givet via anvendelse af promotionskoder og vil have den værdi, undtagelser og begrænsninger, som blev oplyst til dig på det tidspunkt, du modtog dem.
 2. Er kun effektive, hvis de gøres tilgængelige på EBS' hjemmeside eller via EBS’ officielle kommunikationskanaler, såsom vores officielle sociale mediekonti, e-mail-nyhedsbreve og direkte kommunikation fra EBS Kundeservice.
 3. Kan kun bruges på kvalificerende bookinger foretaget på EBS' hjemmeside. Kvalificerede reservationer er reservationer foretaget inden for den specifikke kampagnes tildelte tidsramme som angivet i dens medfølgende betingelser og vilkår.
 4. Er kun tilgængelige for de skoler og markeder, der er nævnt i vilkårene for hver enkelt kampagne.
 5. Er gyldige i begrænsede tidsperioder, og kun reservationer foretaget inden for denne tidsramme kan drage fordel af den pågældende kampagne.
 6. Kan ikke bruges sammen med andre tilbud nævnt i EBS-kampagnerne, hverken før eller efter den specifikke kampagneperiode. Kampagnekoden eller andre tilbudte rabatter kan ikke indløses eller ombyttes til kontanter, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vilkårene for den pågældende kampagne.
 7. Yderligere servicepakker er ikke inkluderet i kampagnen, medmindre det udtrykkeligt er angivet i vilkårene for den specifikke kampagne som en del af kampagnetilbuddet. Yderligere tjenester kan blandt andet relatere til madpakker, indkvartering, lufthavnsbustransfer, fly eller transport til og fra destinationen.

Vær venlig at tage hensyn til følgende betingelser vedrørende betalinger:

 1. Kampagner er kun gyldige, hvis du bekræfter din reservation inden for 8 dage, datoen hvor du foretager dig reservationen tæller som dag 1. Undladelse af at gøre dette kan resultere i tab af kampagnetilbuddet.
 2. En reservation er bekræftet, når den fulde kursusbetaling er gennemført.
 3. Hvis du beslutter dig for at betale for dit kursus i rater, bekræftes din booking efter at du har betalt første rate. Den bliver dog først gyldig, når den endelige betaling er modtaget.
 4. I tilfælde af, at du er berettiget til at tilmelde dig EBS Pay Later-planen, bekræftes en reservation, når du har gennemført den første betaling, men den bliver først gyldig, når alle udestående betalinger, der skal betales inden kursets første dag, er blevet betalt.

EBS forbyder strengt offentliggørelse af promotionskoder på internettet, ethvert andet offentligt forum eller sociale medier og spredning af reklamekoden til uautoriserede personer. Overtrædelse af denne politik kan resultere i tilbagekaldelse af kampagnetilbuddet og/eller udelukkelse fra fremtidige kampagner.

Hvis du foretager væsentlige ændringer i din booking, såsom at ændre kursusdatoer, placering, kursustype, eller hvis du har en af ​​vores forsikringsmuligheder (afbestillingsforsikring eller Flexi Booking) for at foretage sådanne ændringer, gælder kampagnen muligvis ikke og du vil blive bedt om at betale prisforskellen mellem omkostningerne ved det oprindelig køb og senere ændrede EBS-kursus, inklusive eventuelle andre ekstra gebyrer eller omkostninger, medmindre de specifikke betingelser for kampagnen inkluderer ændringerne.

For at gøre krav på kampagnen skal reservationen foretages korrekt, hvilket betyder, at du skal inkludere alle produkter, der er relevante for dit køb, og anvende kampagnekoden korrekt. Ellers er du ikke berettiget til at bruge de fordele, der er inkluderet i tilbuddet.
En kampagnekode anvendes ved at åbne feltet "Indtast en kampagnekode" i bookingsektionen på hjemmesiden og derefter klikke på "Valider". Kampagnen vil automatisk blive anvendt på dit kvalificerende køb.

Du kan finde de specifikke vilkår for nuværende kampagner her.

NÅR VI KONTAKTER DIG

Hvis du bestiller et kursus via vores hjemmeside, vil vi kommunikere med dig ved hjælp af den e-mailadresse, du har oplyst ved bestillingen.Derfor er det vigtigt at du indtaster en korrekt email adresse så du kan modtage din bekræftigelseemail, samt andre informationer der er relevante for din bestilling. Vi antager at denne e-mail-adresse er korrekt, og at du forstår de risici der er forbundet med at bruge denne form for kommunikation. Bemærk, at du måske stadig skal kontakte os via EBS Care eller skriftligt, som skrevet i vores vilkår og betingelser. Derudover kan vi sende dig SMS beskeder vedrørende din bestilling. Disse kan stoppes inden på din konto. EBS anbefaler at tillade os at sende SMS opdateringer, da disse beskeder ofte er vigtige meddelelser, der kræver din øjeblikkelige opmærksomhed.

GENEREL ANSVARSFRASKRIVELSE

EBS tilstræber at sikre, at oplysningerne på denne hjemmeside og vores booking hjemmeside er opdateret, men kan ikke garantere for nøjagtigheden af oplysninger eller tilgængeligheden af kurser / bestillinger. Disse reservations vilkår og betingelser refererer til denne hjemmesides generelle vilkår.

FILMOPTAGELSE OG FOTOGRAFERING

I løbet af året, vil EBS lave salgsfremmende videoer og fotografier på en af vores EBS skoler. Vær opmærksom på, at fotografier og / eller film kan blive brugt i dit kursus. Du kan sikre dig at være med/ikke være med på optagelser, hvis du er klar over placeringen af kameraer på alle tidspunkter. Det er ikke vores ansvar, hvis du, i modsætning til dine ønsker, optræder i enhver salgsfremmende video eller fotografi.

JUL 2019: VILKÅR

Dette tilbud gælder indtil midnat d. 31. december 2019. Tilbuddet er gældende, hvis du bestiller og bekræfter et Internationalt Bartender kursus før 31. december 2019.

En bestilling er bekræftet når det fulde beløb eller første rate et betalt.

For at få et gratis Mixologi kursus, skal du tilføje kurset som et add-on til din bestilling af det Internationale Bartenderkursus. Bestil med koden CHTISTMAS2019.

Vær opmærksom på, at logi under dit Mixologi kursus ikke er inkluderet i tilbuddet. Tilbuddet kan ikke bruges i sammenhold med andre tilbud.

ÆNDRINGER AF DENNE POLITIK

Hvis der er nogle ændringer af denne politik, vil det blive vist på vores hjemmeside og gjort tilgængeligt hvis dette ønskes.

SIDST OPDATERET

Disse reservationsvilkår og -betingelser blev senest opdateret den 23. september 2021.

EBS Pay Later vilkår 

Disse vilkår for brug udgør en aftale mellem dig og European Bartender School Limited 107518, der handler som EBS-European Bartender School Limited (vi, vores eller os) (og enhver person, der erhverver en betalingsplan fra os). 

Vores indstilling for Køb nu Betal senere giver dig mulighed for at købe varer eller tjenester over en periode ved at tilbagebetale os i lige store rater (betalingsplan). Ved at indgå en betalingsplan accepterer du at være bundet af disse vilkår for brug. Du bør også læse vores fortrolighedspolitik, som er en del af denne aftale.

OVERBLIK OVER HVORDAN DENNE BETALINGSPLAN VIRKER

 • Du kan vælge at betale for dit køb i 6,12 eller 18 lige store betalinger 
 • Startgebyret for betalingsplanen er 290 DKK
 • Der er knyttet et månedligt administrationsgebyr til den betalingsplan, du vælger, og disse er:
  ▪ 6   måneder 250 DKK per måned
  ▪ 12 måneder 300 DKK per måned
  ▪ 18 måneder 350 DKK per måned

 • Start 02/03/2023:
 • Startgebyret for betalingsplanen er 0 DKK
 • Der er knyttet et månedligt administrationsgebyr til den betalingsplan, du vælger, og disse er:
  ▪ 6   måneder 149 DKK per måned
  ▪ 12 måneder 189 DKK per måned
  ▪ 18 måneder 224 DKK per måned

 • Du betaler den første rate på forhånd inklusivt startgebyret og det første administrationsgebyr, og de resterende betalinger forfalder hver tredive dag fra datoen for den første betaling.
 • Du kan betale dine betalinger inden forfaldsdatoen, ellers tager vi automatisk betalinger fra dit nominerede debet- eller kreditkort på forfaldsdatoen.
 • Hvis en automatisk betaling mislykkes på forfaldsdatoen, opkræver vi et forsinkelses gebyr på 100 DKK. Du kan blive opkrævet op til 4 forsinkelsesgebyrer på i alt 400 DKK. Per rate
 • Hvis en automatisk betaling mislykkes, skal du opdatere dine betalingsoplysninger hurtigst muligt; ellers vil du 7 dage efter blive opkrævet et forsinkelses gebyr.

1. KVALIFIKATION FOR EN BETALINGSPLAN

For at være berettiget til at indgå i en betalingsplan skal du:

 • Være en person, der er mindst 18 år gammel;
 • Være i stand til at indgå en juridisk bindende kontrakt
 • Har en gyldig e -mail -adresse og telefonnummer
 • Har et gyldigt debet- eller kreditkort og
 • Få en score over EBS-grænsen, baseret på dine bankkontooplysninger, der er givet til os via vores tredjepart Nordigen Ltd.

Ved åbning og indgåelse af en betalingsplan accepterer du: Giv nøjagtige og komplette oplysninger om dig selv som bedt om det på vores websted;

 • Accepter at lade vores tredjepartspartner Nordigen få adgang til dine bankkontooplysninger såsom kontodetaljer, kontofunktioner og fordele, kontotransaktioner og almindelige betalinger, kontoudtog, kontakt- og selskabsoplysninger.
 • Accepter vores bestillingsbetingelser
 • Vedligeholde og straks opdatere sådanne oplysninger for at holde dem nøjagtige og fuldstændige;
 • Tillad ikke andre at få adgang til din betalingsplan online; eller give nogen andre din konto loginoplysninger; og
 • Samarbejde fuldt ud med os om at undersøge enhver forkert adgang online til din

Betalingsplan
Hvis du giver unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger, eller vi har rimelig grund til at formode, at dette er tilfældet, har vi ret til at suspendere eller afslutte din konto og nægte fremtidig brug af betalingsplaner. Vi kan afvise at åbne din konto eller indgå en betalingsplan, hvis du ikke er godkendt af os. Eksempler på hvornår dette kan ske er:

 • Vi er ikke i stand til at identificere dig til vores tilfredshed.
 • Du har udestående betalinger eller forsinkelsesgebyrer på alle betalingsplaner, der er knyttet til din konto, eller vi har mistanke om eller er klar over, at du har brudt eller overtrådt din aftale i henhold til en anden betalingsplan, der er knyttet til din konto;
 • Vi er ikke tilfredse med din evne til at foretage betalinger; eller
 • Vi anser det rimeligt for nødvendigt at begrænse risikoen for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, bedrageri eller andre lovovertrædelser.

Du er ansvarlig for at opretholde og beskytte fortroligheden af dine loginoplysninger, som består af din e-mail-adresse og adgangskode. Vi er ikke ansvarlige for uautoriseret adgang og brug af din konto, medmindre vi ikke har taget rimelige skridt for at forhindre sådan adgang eller brug.

2. BETALINGSPLANER

Hvis vi indgår en betalingsplan med dig, betaler du os købesummen med 6,12 eller 18 lige store betalinger. Du betaler den første betaling på samme dag som købet, og derefter betaler du de efterfølgende betalinger på den samme dag hver måned.

 

Automatiske betalinger 
Du giver os tilladelse til at behandle betalinger og gebyrer for forsinkede betalinger angivet nedenfor ved hjælp af de betalingsmetode oplysninger, du har angivet. Du har mulighed for at vælge din betalingsmetode, når du opretter din konto og går ind i betalingsplanen. Du skal give os oplysninger om dit nominerede debet- eller kreditkort, når du vælger din betalingsmetode. 

Du er ansvarlig for at sikre, at du har tilstrækkelige midler på dit debet- eller kreditkort. Hvis vi af en eller anden grund ikke er i stand til at behandle en betaling, herunder, men ikke begrænset til, at dit nominerede kort er udløbet eller annulleret, eller der er utilstrækkelige midler på kontoen, der er knyttet til dit nominerede kort, er du ansvarlig for gebyret for forsinket betaling angivet nedenfor og eventuelle gebyrer og gebyrer pålagt af din udpegede kortudsteder. Hvor vi ikke er i stand til at behandle en betaling på grund af en fejl eller fejl i vores systemer, er du ikke ansvarlig for gebyret/gebyrerne, der er angivet nedenfor. 

Du anerkender, at:

 • Vi kan efter vores absolutte skøn engagere en tredjeparts betalingsbehandlingstjeneste til at behandle betalingerne;
 • Dit finansielle institut kan efter eget skøn til enhver tid ved skriftlig meddelelse til dig afslutte betalingsordningen med hensyn til fremtidig betaling;
 • Du giver os tilladelse til at give betalingsudbyderen dine personlige oplysninger (herunder de kontooplysninger, du har givet os, eller enhver betalingsmyndighed, du udfylder og underskriver) med henblik på behandling af betalingerne;
 • Du kan annullere dit arrangement med den nye betalingsudbyder, når du får besked om ændringen, men du skal lave alternative betalingsaftaler med os for at gennemføre betaling, som skriftligt aftalt af os; og
 • Hvis du til enhver tid mener, at en direkte debitering (eller kredit) mod din nominerede konto (eller kreditkort) er upassende eller forkert, er det dit ansvar at underrette os så hurtigt som muligt.

Forsinkede betalinger 
Hvis du ikke foretager nogen betaling i forhold til en betalingsplan, skal du betale os et gebyr på €10 forsinket betaling for hver forsinket betaling. Gebyret for forsinket betaling anvendes den dag, betalingen mislykkedes. Vi vil forsøge at foretage eventuelle mislykkede betalinger på den dag, der er 4 dage efter den dato, de var forfaldne, hvis de stadig er ubetalte.

Hvis du ikke foretager en betaling for tredje gang, kan vi efter eget skøn opsige din konto. Du accepterer, at vi underretter den tredje administrator, og dette kan påvirke din mulighed for at indgå betalingsplaner med andre forhandlere.

Vi vil også forbyde dig at bruge betalingsplaner hos os i fremtiden. Vi fratrækker eventuelle gebyrer for sen betaling fra din nominerede betalingsmetode. Når vi opsiger din betalingsplan, forfalder det fulde udestående beløb straks. 

Hvis din kontrakt opsiges, og du har undladt at betale din faktura til EBS:
- EBS forbeholder sig retten til at annullere og trække din EBS-certificering tilbage 
- EBS forbeholder sig retten til at annullere og forbyde dig fra EBS Matchstaff

3. IDENTITETSKONTROL OG BETALINGSVURDERINGER

Du accepterer at give os alle oplysninger eller dokumentation, vi med rimelighed anmoder om for at bekræfte din identitet og vurdere din evne til at foretage betalinger. Du giver os eller vores administrator tilladelse til at foretage forespørgsler, enten direkte eller gennem tredjemand, for at bekræfte din identitet og vurdere din evne til at foretage betalinger i forhold til alle betalingsplaner, du indgår. Alle oplysninger, vi eller vores administrator indsamler om dig, herunder oplysninger til verificering af din identitet og vurdering af din betalingsevne, vil blive indsamlet, brugt og opbevaret sikkert i overensstemmelse med vores fortrolighedspolitik og vores tredjeparts administratores privatlivspolitik.

4. ANNULLERINGER OG TILBAGEBETALINGER

Du kan til enhver tid bede os om at opsige din konto. Du er fortsat ansvarlig for at foretage dine betalinger og betale gebyrerne for forsinkede betalinger ovenfor i forbindelse med enhver betalingsplan, du har indgået.

Hvis du opsiger en betalingsplan, og der ikke skal betales restitution, forfalder restgælden straks. Hvis vi accepterer, at din transaktion skal refunderes eller krediteres, skal du ikke betale yderligere betalinger i forbindelse med betalingsplanen, og vi refunderer hver betaling, du har foretaget i henhold til betalingsplanen, herunder eventuelle forsinkede gebyrer, du har betalt.

Hvis vi nægter at tilbagebetale eller kreditere din transaktion på trods af at du søger en refusion eller kredit eller bestrider købet, skal du betale alle beløb, der skal betales i henhold til denne aftale, uden at modregne det beløb, du mener, at vi skylder dig og uden at modkrav fra os, undtagen til i det omfang enhver modregningsret, du måtte have, ikke kan udelukkes under nogen lov.

5. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde os skadesløs for ethvert ansvar, som vi pådrager os for tab, omkostninger, skader eller udgifter, der opstår i henhold til enhver teori om ansvar (herunder men ikke begrænset til tort, statut, egenkapital eller kontrakt), som vi lider som følge heraf af dine uagtsomme eller uretmæssige handlinger eller undladelser, eller din overtrædelse af disse vilkår eller andre vilkår og betingelser, du accepterer, før du bruger vores betalingsplan, men kun i den andel, der repræsenterer i hvilket omfang tab, omkostninger, skader eller udgifter var forårsaget af dine uagtsomme eller uretmæssige handlinger eller undladelser.

6. ANSVARSBEGRÆNSNING

I det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, må vores ansvar over for dig for alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, ikke overstige den samlede værdi af dit køb, uanset om ansvaret opstår under kontraktsbrud, tort (herunder uagtsomhed ) eller en anden sag. Denne begrænsning gælder ikke for dine rettigheder i henhold til lov, herunder Gibraltar-forbrugerloven. Ingen af parterne er ansvarlig over for den anden for ethvert følgeskader eller indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tab af fortjeneste, tab af påløbne ansættelsesrettigheder, tabte muligheder, tab af nydelse.

7. INGEN VIDERESALG AF BETALINGSPLANEN

Du accepterer ikke at reproducere, kopiere, kopiere, sælge, handle, videresælge eller udnytte til kommercielle formål, nogen del af betalingsplanen (herunder din konto), brug af betalingsplanen eller adgang til betalingsplanen.

8. OPSIGELSE

Denne aftale fortsætter, indtil den opsiges i overensstemmelse med denne klausul. Du kan opsige denne aftale ved at betale alle udestående beløb under alle betalingsplaner hos os når som helst. Vi har 0% gebyrer på tidlige tilbagebetalinger, og vi opkræver ingen lukningsgebyrer.. Du accepterer, at vi under visse omstændigheder og uden forudgående varsel umiddelbart kan opsige denne aftale og levering af vores betalingsplaner. Årsagen til en sådan opsigelse omfatter, men er ikke begrænset til:

Vi formoder med rimelighed eller er klar over, at du har overtrådt eller overtrådt denne aftale eller andre indarbejdede aftaler eller retningslinjer, eller vi anser det med rimelighed for kontoaktivitet at være mistænkelig;

 • Anmodninger fra lovhåndhævelse eller andre offentlige myndigheder;
 • Afbrydelse eller væsentlig ændring af vores betalingsplan (eller en del heraf);
 • Uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige problemer eller problemer; og
 • Forlængede perioder med inaktivitet.

Opsigelse af din aftale omfatter:

 • Afslutning af alle aktuelle betalingsplaner og krav om øjeblikkelig betaling af alle udestående beløb; og
 • Spærring af yderligere brug af en betalingsplan.

Desuden accepterer du, at alle opsigelser af årsag skal foretages efter vores eget skøn, og at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjemand for enhver opsigelse af din konto, enhver tilknyttet e-mail-adresse eller adgang til vores betalingsplan.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE AF GARANTIER

Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at:

 • Din brug af betalingsplanen er på egen risiko. Betalingsplanen leveres på basis af "som den er" og "som tilgængelig". I det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, fraskriver vi os udtrykkeligt alle garantier af enhver art, hvad enten de er udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, de underforståede garantier for salgbarhed og ikke-krænkelse, medmindre vi ikke fraskriver os ansvar i det omfang det er forårsaget ved vores uagtsomme eller uretmæssige handling eller undladelse
 • Ingen rådgivning eller information, enten mundtlig eller skriftlig, indhentet af dig fra os eller gennem eller fra betalingsplanen, kan skabe nogen garanti, der ikke udtrykkeligt er angivet i disse vilkår for brug.
 • Vi giver ingen garanti at:
   1.    Betalingsplanen møder dine kriterier;
   2.    Betalingsplanen vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri; og
   3.    Eventuelle fejl i betalingsplanen vil blive rettet.

10. MEDDELELSER

Vi kan give dig meddelelser, herunder meddelelser om ændringer af denne aftale, via e -mail.

11. ANVISNING

Vi kan overføre eller overdrage vores rettigheder i henhold til denne aftale uden dit samtykke, forudsat at vi med rimelighed mener, at du ikke vil lide nogen væsentlig skade for overførslen eller opgaven. In doing so, you consent to us giving any information (including documents) about you to the assignee or to anyone who is considering becoming the assignee. We have an arrangement in place whereby our third party administrator may acquire your debt. You cannot transfer, or assign your rights under this agreement without our written consent. We may engage a collections agency to recover any amounts you owe to us.

12. ÆNDRINGER TIL VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder os retten til at ændre, opdatere eller på anden måde ændre vilkårene i denne aftale. Vi giver dig besked om eventuelle ændringer af vilkårene, herunder eventuelle ændringer i gebyrer og gebyrer, ved at vise de opdaterede vilkår første gang du logger ind på din konto efter ændringen. Eventuelle ændringer gælder for din næste betalingsplan, men gælder ikke for nogen betalingsplan, der er godkendt, og som du i øjeblikket foretager betalinger for i overensstemmelse med en betalingsplan. Hvis du er utilfreds med nogen af ændringerne, kan du straks opsige din aftale med os ved at lukke din konto.

13. INTELLEKTUEL EJENDOM

Du anerkender og accepterer, at denne aftale indeholder proprietære og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love. Bortset fra udtrykkeligt godkendt af os, accepterer du ikke at ændre, leje, lease, låne, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på denne aftale, helt eller delvist.

14. STRID

Parterne skal i god tro forsøge at løse enhver tvist mellem dem i forbindelse med denne aftale ved forhandling. Hvis en tvist ikke kan løses ved forhandling mellem parterne inden for 10 dage eller en sådan yderligere periode, som parterne er enige om, er passende, skal parterne inden for de følgende 10 dage søge at blive enige om procedurereglerne og en tidsplan for løsning af tvisten gennem mægling fra en mægler aftalt af parterne, eller hvis parterne ikke kan blive enige, en mægler udpeget af Gibraltar Disputes Center eller nogen, der erstatter den. Hver part bærer sine egne omkostninger ved mægling og betaler halvdelen af mæglerens omkostninger. En part må ikke påbegynde retssager eller voldgift (bortset fra en hastende foreløbig-ansøgning) vedrørende enhver tvist, der måtte opstå som følge af denne aftale, medmindre denne part har overholdt det foregående krav. Denne klausul overlever, når denne aftale ophører eller udløber.

15. GENEREL INFORMATION

Lovvalg og forum - Denne aftale og forholdet mellem dig og os er underlagt lovgivningen i Gibraltar uden hensyn til lovbestemmelserne herom. Du og vi accepterer at underkaste os den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Gibraltar. Afkald og adskillelse af vilkår - Enhver undladelse af at udøve eller håndhæve nogen rettigheder eller bestemmelser i denne aftale udgør ikke et afkald på en sådan ret eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne aftale findes af en kompetent domstol for ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten skal bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i denne aftale forbliver i fuld kraft og virkning. Forældelsesfrist - Du accepterer, at uanset lovgivning eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller handling, der opstår som følge af eller relateret til brug af tjenesten eller denne aftale, indgives inden for én 

(1) år efter, at et sådant krav eller en søgsmålsårsag opstod eller for altid blev spærret. Afsnitstitlerne i denne aftale er kun for nemheds skyld og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.

16. DEFINITIONER

I denne aftale betyder "Konto" den konto, du har åbnet hos os for at få adgang til og bruge betalingsplanen.