Bestillingsvilkår

Hei! Vi har noen vilkår du bør lese gjennom før du bestiller et kurs hos oss. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med EBS Care. Vi er alltid her for å hjelpe.

Booking hos oss: Vilkår og betingelser

Din kontrakt er med European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar. Organisasjonsnummer: 107 518, trading som European Bartender School. Når du booker hos oss er det vilkårene nedenfor som gjelder.

Begrepene «vi», «oss», «vår» og «EBS» refererer til European Bartender School, et Gibraltar-basert selskap. Begrepet «du», «student», «bruker» eller «kunden» refererer til brukeren som besøker og / eller booker et kurs via våre nettsider, eller gjennom våre kundebehandlere.

Generelt

Det er ikke mulig å gå videre i bookingprosessen uten å akseptere disse vilkårene. Det er derfor viktig at du leser og / eller skriver ut en kopi av vilkårene og betingelsene ved booking, for å være klar over de gjeldende bestemmelser. I tillegg kan EBS endre disse vilkårene når som helst og uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er akseptert av EBS. Når du bestiller gjennom vår nettside godtar du å være bundet av følgende forpliktelser:

 1. Du aksepterer økonomisk ansvar for alle transaksjoner som er gjort under ditt navn eller konto.
 2. Du bekrefter å være minst 18 * år på startdatoen for kurset som er booket og for å ha rettsevne til å gjøre en booking.have the legal capacity to make a booking.
 3. Du må være minst 21 år for å delta på smaksprøver og tilstelninger som involverer alkohol i New York, men du trenger bare å ha fylt 18 år for å delta på kurset.
 4. Du garanterer at all informasjon du gir om deg selv eller noen andre er sann og nøyaktig.
 5. Du skal ikke bruke dette nettstedet til spekulative, falske eller bedragerske bestillinger.

* Hvis du booker et kurs i Phuket eller på Kos, bekrefter du å være minst 17 år på startdatoen for booket kurs og du samtykker også til å gi oss et dokument hvor din verge gir tillatelse til å booke EBS-kurset.

Prisen du betaler

EBS gjør sitt ytterse for at det til enhver tid vises oppdaterte og korrekte priser på våre nettsider. Dog forbeholder EBS retten til å endre sine priser når som helst. Av og til kan en ukorrekt pris vises, på grunn av en feil. Når EBS blir oppmerksom på slike feil, vil vi forsøke å varsle deg ved booking eller så snart som rimelig mulig. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bookingen hvis du ikke ønsker å akseptere den prisen som faktisk gjelder ved booking.

Vårt ansvar for din bestilling

Vi vil sørge for at du mottar kurset du har booket, og at du i sin tur får en bekreftelse. Disse tjenestene vil bli levert enten direkte av oss eller gjennom uavhengige leverandører kontrahert av oss. Med unntak av når vi har brukt et bestillingsbyrå, er vi ansvarlige for at hver del av kurset du booker hos oss er gitt til en rimelig standard, som annonsert av oss (eller som endret og akseptert av deg).

Ndringer og avbestillinger

Hvis vi avbestiller din booking

Vi håper at vi slipper å gjøre noen endringer i din booking, men fordi våre kurs er planlagt måneder i forveien er det noen ganger nødvendig å gjøre det. For eksempel, hvis det ikke er nok folk booket inn på kurset eller om eventuelle uforutsette omstendigheter gjør at en av våre skoler blir uegnet for bruk, kan det hende vi må avlyse kurset.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset under noen omstendigheter. Hvis vi må avbestille din betalte booking, har du rett til enten å få en full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr) eller godta et erstatningskurs fra oss, noe som ville være av tilsvarende eller lignende standard, hvis vi er i stand til tilby deg et. Vi kan ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader eller utgifter du kan ha pådratt seg som følge av vår avlysing.

Hvis vi endrer din bestilling

Som nevnt har vi som mål å ikke gjøre noen endringer i din booking når den er bekreftet, selv om arrangementene ofte er planlagt mange måneder i forveien sammen med våre leverandører, hvilke vi ikke har direkte kontroll over. Som et resultat av dette kan endringer være nødvendig. De fleste endringene vil være små, og selv om vi forsøker å varsle deg om eventuelle endringer før kurset starter, har vi ingen plikt til å gjøre det, og vil ikke betale noen kompensasjon for eventuelle kostnader som oppstår på grunn av endringer. Vi vil gjøre vårt for å informere deg om en stor endring før kurset begynner; en stor endring er definert som en vesentlig endring av en EBS skoles destinasjon (ikke utested), eller en betydelig endring av datoer. Disse endringene er bare eksempler, og det kan være andre vesentlige endringer som vil/kan utgjøre en stor endring. Hvis du har booket et kurs med overnatting, hender det fra tid til annen at vi må endre detaljer om bolig/bosted. Hvis noen endring vil utgjøre en stor forskjell i forhold til din innkvartering, vil vi fortelle deg om det i tide, dersom endringen gir oss tid til å gjøre det. Endringene vi vil informere deg om inkluderer;

 • Betydelig endring av din innkvartering.
 • Betydelig endring av EBS Skole.
 • Betydelig endring av kursdatoer.

Våre innkvarterings-leverandører har rett til å endre din innkvartering til et alternativ, som minst er av tilsvarende standard som det du booket. I det usannsynlige tilfellet at en innkvarterings- leverandøren tilbyr alternativ overnatting av lavere standard, vil differansen i pris betales tilbake til deg. Hvis innkvarterings-leverandøren er i stand til å gi et alternativ som er egnet eller akseptabelt for deg, forbeholder EBS seg retten til å kansellere din booking, og vi vil varsle deg deretter.

I tilfeller hvor vi varsler deg om en stor endring før kurset begynner, vil vi gi deg fire alternativer:

 • Godta alternative ordninger som vi kan tilby.
 • Godta et erstattende kurs fra oss av tilsvarende eller lignende standard og pris. Dersom kurset er dyrere må du betale differansen, men hvis det er billigere, vil vi refundere differansen.
 • Avbryt kurset og få en total refusjon av alle betalte penger til oss (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr).
 • Frys dagens booking for en periode på ett år fra datoen for den opprinnelige bookingen, slik at du kan booke et lignende priset kurs på et senere tidspunkt i løpet av ettårsperioden. Hvis den ønskede datoen er etter ett kalenderår fra datoen for den opprinnelige bestillingen, må kostnaden betales i sin helhet, pluss eventuelle avbestillingsgebyr for tidligere booking.

Hvis du endrer bookingen din

Hvis du etter bekreftelse på bookingen er utstedt ønsker å endre din bestilling på noen måte, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme disse endringene. Det er imidlertid ikke alltid mulig. I tillegg tar vi et ‘endrings gebyr» for hver detalj av din reservasjon vi tillater deg å forandre på. For en liste over kostnader, se våre endringsgebyr på tabellen nedenfor. Vær oppmerksom på at store endringer gjort av deg, inkludert men ikke begrenset til; reise tidligere eller senere enn planlagt, vil bli behandlet som en avbestilling dersom utført 0-25 dager før kursstart.

Guide til våre endringsgebyrer

Endringer 81 dager eller mer til kursstart 80 – 56 dager til kursstart 55 – 41 dager til kursstart 40 – 26 dager til kursstart 25 – 11 dager til kursstart 10 – 1 dager til kursstart
Selg kurset til noen andre * €25 €50 €75 €100 €150 €300
Endre kursdatoer, samme EBS skole €25 €50 €75 €100 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger
Endre EBS skole ** €25 €50 €75 €100 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger
Endringer i EBS Innkvartering *** €75 €100 €125 €175 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger

 

* Du kan selge din bestilling til en annen person, gitt at følgende vilkår er oppfylt:

 • Du godkjenner endringen skriftlig.
 • Den nye studenten godtar overføringen, at du overfører bookingen til vedkommende, og bekrefter sin aksept skriftlig.
 • At personen oppfyller og godtar vilkårene i eksisterende booking, og går med på å ta over eventuelle gjenværende betalinger.

** Endre EBS skole 0-25 dager før kursstart. Hvis du ønsker å endre EBS skole vil vi forsøke å hjelpe med å booke deg inn et annet sted, hvis den foretrukne skolen ikke er fullbooket, og i så fall vil medføre avbestillingsgebyr. Hvis den nye skolen har ledige plasser, skal ovennevnte endringsavgift betales, pluss eventuell differanse hvis det velges en EBS skole og kurs som ligger høyere i pris enn den først valgte.

*** Endringer i EBS innkvartering. Hvis du har bestilt et kurs med overnatting og ønsker å bytte til et kurs uten innkvartering, vil vi refundere kostnaden for innkvartering, minus de ovennevnte endringskostnadene. Hvis du har booket kurs uten innkvartering og ønsker å bytte til et kurs med innkvartering, vil vi forsøke å hjelpe deg. Imidlertid kan det  være at boligen ikke er tilgjengelig på kort varsel. Den ekstra kostnaden for innkvartering må betales i tillegg til € 25 booking endringsavgift.

Hvis du avbestiller bookingen din

Du kan endre bookingen din gratis, eller avbryte den med full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr) innen 14 dager fra den datoen du utførte din første booking. Etter denne perioden på 14 dager har du inngått en juridisk bindende avtale om å betale for kostnadene ved kurset i sin helhet. Legg merke til at terskelen på 14 dager må være før startdato for kurset. Hvis kursstart er under 14 dager etter bestilling, vil du ha til siste fredag før kurset begynner å varsle oss om eventuelle endringer.

I tilfelle du ønsker å avbestille din bestilling, vil vi gi deg tre alternativer *:

 • Du kan utsette kurset ditt og velge å ta et lignende EBS kurs innen en periode på ett år fra da det bestilte kurset opprinnelig var ment å starte. Det valgte kurset kan være på hvilken som helst EBS destination. Et admin-gebyr vil bli belastet, se endringsgebyr ovenfor for mer informasjon. Eventuelle penger som allerede er betalt vil bli holdt på konto og trekkes mot den nye booking-prisen. Dersom kurset er dyrere må du betale differansen, men er det billigere vil vi refundere differansen **.
 • Du kan selge kurset til noen andre, men et admin-gebyr belastes. Vennligst se endringsgebyr ovenfor for mer informasjon. Du er selv fullt ansvarlig for å selge kurset. EBS kan ikke hjelpe deg med dette.
 • Du kan selvsagt annullere kurset, men vil være ansvarlig for kursavgifter og avbestillingsgebyr som følge av kanselleringen ***. Se avbestillingsgebyr nedenfor.

*Endringer kan kun gjøres en gang med de ovennevnte endringsgebyrene. Hvis du ønsker å gjøre en annen endring, vil endringensgebyret alltid være € 300 og ingen refusjon vil bli gitt. Hvis du ønsker å fryse kurset og selge det, må du betale det gjeldende endringsgebyret for frysing av kurs og ekstra € 25 for å selge det.

** Hvis betaling av kurset ditt blir håndtert av en tredjepart, må du følge deres regler i forhold til å betale tilbake gjelden. EBS er ikke ansvarlig for eventuelle ikke-betalte fakturaer til tredjepart.

*** Hvis betaling av kurset ditt blir håndtert av en tredjepart, vil avbestillingsgebyret alltid være 100% av booking-prisen.

Asvbestillingsgebyr

For å kompensere oss for at vi eventuelt ikke er i stand til å videreselge din booking, og for å dekke eventuelle utgifter vi har betalt under behandlingen av din reservasjon, må vi kreve et avbestillingsgebyr i henhold til skalaen som vises nedenfor.

Disse gebyrene er basert på hvor mange dager før booket kurs vi mottar avbestillingsvarsel fra deg, og er en prosentandel av den totale kostnaden for din booking.

Vi kan ikke være ansvarlig for eventuelle kostnader eller utgifter du har pådratt seg som følge av kanselleringen. Ingen kompensasjon må betales for mindre endringer i din bestilling. Mindre endringer gir deg ikke rett til å kansellere eller endre til et annet kurs uten å betale gjeldende avgifter.

 

Perioden før et kurs når varsel om kansellering er mottatt Prosentandel av betalt totalbeløp som kan refunderes
150 dager eller mer 50%
101 – 150 dager 40%
51 – 100 dager 30%
50 – 0 dager 0%
Avbestillingsgebyr 35€

 

I tillegg til ovennevnte prosentandel av betalt beløp, må et avbestillingsgebyr betales. Avbestillingsgebyret vil bli trukket fra eventuelle penger som er betalt.

Ingen refusjon vil bli gjort for avbestillinger som mottas innen 50 dager før  booket kursstart eller for ikke-fremmøtte, eller for enhver student som har påbegynt kurset. I dette tilfellet vil avbestillingsgebyret beløpe seg til 100% av booking-prisen.

Refusjoner

I tilfeller der refusjon til kunden etter vurdering av de ovennevnte avgifter / gebyrer / fradrag er aktuelt, vil det relevante beløpet bli overført tilbake av den som gjorde den opprinnelige bookingen til betalingskortet / bankkontoen som brukes til å gjøre den bookingen. Noen forsikringer/reservasjonsgebyr/gebyrer/ fradrag søkt om er ikke kvalifisert for refusjon. Vær oppmerksom på at refusjon kan ta opptil 30 dager å behandle.

Kensellering av bookinger under kanselleringsbeskyttelses ordningen

Vi tilbyr våre studenter ro i sjela, med en kanselleringssbeskyttelses-ordning. Dette gjør at studenten kan endre kursdatoen sin eller destinasjon gratis eller få full refusjon (minus avbestillingsforsikring, utdanningsgaranti, flexi-booking og eventuelle betalingsgebyr) hvis studenten ikke klarer å ta kurset på grunn av en av grunnene nevnt nedenfor. Dette gjelder til enhver tid opp til, men ikke inkludert startdato for kurset.

Du er dekket for:

1) DØD, SKADE, SYKDOM, GRAIVIDITET (dokumentert i alle tilfeller kun av en kvalifisert lege), jurytjeneste eller vitne-innkallelse.

2) DØD, SKADE ELLER SYKDOM (dokumentert i alle tilfeller kun av en kvalifisert lege), av ektefelle/partner, foreldre, barn, svigerforeldre eller forlovede.

Legens sertifikat må være stemplet, skrevet på engelsk og skal inneholde:

a) Legens uttrykkelige råd mot å ta del i våre kurs,

b) diagnose,

c) dato for første behandling / undersøkelse,

d) dato for en mulig ny behandling / undersøkelse som grunnlag for Legens råd mot å ta del i kurset.

Vi kan ikke tilby beskyttelse for:

 • Enhver tilbakevendende, kronisk eller vedvarende sykdom eller tilstand, og pre-eksisterende medisinske tilstander eller skader du er kjent med ved booking.
 • Selvmord eller selvmordsforsøk
 • Narkotikaavhengighet eller alkoholisme
 • Unnlater å følge medisinsk råd eller reiser mot legens råd
 • Skilsmisse, separasjon eller personlig endt forhold
 • Ikke å ha fått riktig pass, visum og/eller immigrasjonspapirer (ikke stiller kravene)

Kanselleringssbeskyttelsen kan legges til et kurs opp til 14 dager etter den opprinnelige booking-datoen, gitt at det kurset som er booket starter mer enn 30 dager etter booking-dato.

Kanselleringsbeskyttelsen kan kun brukes en gang. Dersom studenten har gjort en endring i bookingen gratis under denne ordningen, vil eventuelle ytterligere endringer behandles deretter, og studenten må betale de ovennevnte endringsgebyrene for å gjøre endringen.

Hvis en tredjepart har kompensert den forsikrede personen, skal ytelser etter denne kontrakten bortfalle. Lovlig innehaver av kanselleringsbeskyttelsen er navnet gitt i booking-bekreftelsen.

Kanselleringsbeskyttelsen gjelder bare dersom den er tatt ut på det opprinnelige tidspunktet kurset ble booket.

Vi vil kreve underlagsdokumentasjon, avhengig av innholdet av kanselleringen.

Kanselleringer som ikke går under kanselleringsbeskyttelses-ordningen

Hvis grunnlaget for kansellering av kurset ikke er omfattet av ordningen, eller du ikke velger den valgfrie ordningen for kansellingsbeskyttelse på det tidspunktet du booker kurs, må du betale gjeldende avbestillingsgebyr vist i tabellen ovenfor – avbestillingsgebyrer.

Hva gjør du hvis du må kansellere bookingen din

Er du uheldig og må avbestille reservasjonen din, vennligst kontakt oss umiddelbart; men vi vil også kreve skriftlig bekreftelse i løpet av fem dager. Hvis avbestilling innen 14-dagersperioden, vil du få full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr), kansellering etter denne dato vil bli behandlet tilsvarende og du må kanskje betale avbestillingsgebyr.

2-dagers advanced kurs

EBS Advanced kurs kan bookes når som helst (før, under eller når du vil etter 4-ukers kurset) og kan fullføres på hvilken som helst EBS-skole som har kurset. EBS anbefaler imidlertid å ha en viss erfaring før disse kursene. Anbefalingene finner du på nettsiden.

Etter å ha fullført 2-dagers kurset får studenten et stempel i EBS-vitnemålet fra det Internasjonale 4-ukers kurset. Har ikke studenten et EBS-vitnemål, vil en skriftlig attest fra EBS stemples.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for dette EBS-kurset.

Advanced bar/flair kurs

EBS Advanced kurs kan bookes når som helst (før, under eller når du vil etter 4-ukers kurset) og kan fullføres på hvilken som helst EBS-skole som har kurset. EBS anbefaler imidlertid å ha en viss erfaring før disse kursene. Anbefalingene finner du på nettsiden.

Etter å ha fullført advanced-kurs, vil studenten motta en attest.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for dette EBS kurset.

Brennevinsutflukter

Brennevinsutflukter kan bestilles når som helst og kan tas på hvilken som helst EBS-destinasjon som tilbyr kurset. Tidligere yrkeserfaring er ikke påkrevd for å delta i brennevinsutflukter. Lengden på turene kan variere avhengig av det valgte produktet. Brennevinsutfluktene selges som pakker, og inkluderer opphold under hele kurset.

Når du har fullført brennevinsutflukten, vil du få et sertifikat for oppmøte.

Merk at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for brennevinsutfluktene.

Instruktør akademiet

Studenten må ha en godkjenning fra Head of Education for å kunne booke EBS Instructor Academy. EBS Care vil ta seg av søknadsprosessen og informere studenten om sin godkjenning.

Etter å ha fullført Instructor Academy, vil studenten motta en attest.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for denne EBS kurset.

Utdanningsgaranti

For å gjøre livet ditt enklere, tilbyr EBS deg en utdanningsgaranti. Dette gir deg sjansen til å gjenoppta ditt EBS kurs på samme destinasjon til du består.

Utdanningsgaratien er et valgfritt tillegg til din booking, og kan legges til senest 14 dager etter den opprinnelige booking-datoen, gitt at det kurset du har booket starter mer enn 30 dager etter bookings-dato. Utdanningsgarantieni kan ikke legges til etter at kurset har startet.

Vær også oppmerksom på at:

 • Kurset (ene) du ønsker å gjenoppta må være innen ett år etter det opprinnelige kurset, og det må være ledige plasser.
 • For å kunne utnytte utdanningsgarantien må du ha feilet kurset/ikke bestått og dine nye forsøk. Du må betale de aktuelle kostnadene til skole der nye forsøk vil finne sted.
 • Du må ha vist god oppførsel gjennom hele kurset, observert av en EBS-instruktør. Hvis du har vært fraværende helt eller delvis under kurset må dette godkjennes av en EBS Instruktør eller / og en lege.
 • Bolig/overnatting er ikke dekket av denne garantien. Hvis du trenger innkvarteing må du dekke disse kostnadene selv. Hvis du bestiller innkvartering gjennom EBS, må den ekstra kostnaden betales fra din studentkonto før kursstart. Det er ikke mulig å betale direkte til skolen.
 • Ved gjenopptragelse av kurset, er den høyeste karakteren du kan få på eksammen en C.
 • Den utdannelsesgarantien kan ikke refunderes.

Flexi booking

Vil du ha fleksible planer? Det er fullt mulig med en EBS flexi booking. Med denne kan du som kunde endre kursdatoene dine, destinasjoner og booking-navn så mange ganger du vil uten å måtte betale for det, inntil 25 dager før kursstart.

Flexi booking kommer i tillegg til din booking, og kan gjøres senest 14 dager etter den opprinnelige booking-datoen, gitt at det kurset du har booket starter mer enn 30 dager etter bookig-dato. Flexi booking kan ikke legges til etter et kurs er påbegynt.

Merk deg at:

 • Prisen på Flexi Booking inkluderer avbestillingsforsikring, og gir deg full fleksibilitet og trygghet.
 • Hvis du velger et reisemål som er dyrere enn den opprinnelige bookingen, vil du måtte betale differansen. Hvis billigere vi vil refundere forskjellen.
 • Alternativene under «hvis du kansellerer din booking», med unntak av selve endringsgebyr, er også gjeldende for flexi booking.
 • Flexi booking refunderes ikke.

Viktig Melding – Hendelser Utefor Vår Kontroll

Vi beklager at vi ikke kan ta ansvar for eller betale kompensasjon der du blir bedt om ytelser der våre kontraktsforpliktelser er forhindret eller påvirket av «force majeure». I disse bestillingsvilkårene, betyr «force majeure» enhver tilstelning/event/hendelse som vi eller leverandør ved spørsmålet vi,  selv med beste evne, ikke kunne forutse eller unngå. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, opprør, borgerkrig, terroraktivitet, arbeidskonflikt, naturlig eller kjernefysisk katastrofe, ugunstige værforhold, brann og alle andre hendelser utenfor vår kontroll.

Vårt ansvar ovenfor deg

I den grad det er tillatt ved lov, er vårt ansvar for tap eller skade påført deg være begrenset til det som oppstår ut av uaktsomhet av våre ansatte, underleverandører eller agenter.

EBS er ikke ansvarlig for indirekte tap eller skade som kan bli påført deg. Inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, tap av forretning, tap av fortjeneste, tap av muligheter, tap av forventede besparelser, tap av data eller tap av nytelse.

Ingenting i disse vilkårene har den hensikt å begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra EBS, dets ansatte, underleverandører eller agenter;
 • svindel eller uriktig informasjon, eller
 • Enhver annen sak som det ville være ulovlig for EBS for å begrense eller utelukke sitt ansvar.

Pass, visum og immigrasjonskrav

Hvis studiene innebærer grenseoverskridende reise og krever et pass, må du overholde alle nødvendige visum og immigrasjonskrav. Alle studenter må være i besittelse av en fult gyldig pass, gyldig i minst seks måneder utover den planlagte returdato. I tillegg til dette, kan visum kreves for enkelte EBS destinasjoner. Vi vil gi råd der det er mulig, men ditt spesifikke pass, visumregler og andre innvandrings-krav er ditt ansvar, og du bør bekrefte disse med relevante ambassader og / eller konsulater. Vi påtar oss ikke noe ansvar hvis du ikke kan reise fordi du ikke har overholdt pass-, visum- eller immigrasjonskravene. Du kan være ansvarlig for kursavgifter og avbestillingsgebyr hvis du ikke er i stand til å reise på grunn av feil pass, eller unnlater å overholde de gjeldende visum- og immigrasjonskravene.

Helsekrav

Enhver EBS student er selv ansvarlig for å søke råd fra aktuelle kilder med hensyn til vaksiner; vaksiner eller medisinsk behandling, som kan anbefales / er nødvendig for landet / landene de besøker. Vi kan ikke ta ansvar for studenter som ikke klarer å søke råd og ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Forsikring

Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha tilstrekkelig forsikring mot medisinske utgifter som oppstår i utlandet, personlig ansvarlige krav mot deg, og tap eller skade på bagasje. Riktig type forsikring er: forsikring for utdanning eller arbeid i utlandet – vanlig ferie-reiseforsikring vil ikke være tilstrekkelig for denne turen.

Betaling via bankoverføring

Det er studentens ansvar å betale den eksakte kursavgiften i riktig valuta (vist i betalingsinformasjon etter bestilling). Vi kan ikke være ansvarlig for eventuelle kostnader studenter kan pådra seg som følge av å betale i feil valuta eller som et resultat av å unnlate å betale 100% av overføringsavgiftene.

Betalinger med kreditkort

De eskalerende avgiftene pålagt oss av kredittkortselskaper har tvunget oss til å søke å dekke minst en del av kostnadene med å akseptere betalinger på denne måten. Vi vil derfor tillegge 2,2% ved betaling med kredittkort.

Kreditkortsvindel

Vennligst sørg for at du har levert oss riktig faktureringsinformasjon for betaling med kredittkort, hvis du velger å betale med kredittkort. Hvis du ikke leverer riktig fakturaadresse og / eller kortinnehaverens informasjon, kan kursbooking bli forsinket, og de samlede kostnadene kan øke. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger hvis betalingen blir avvist eller at du har oppgitt feil kredittkortinformasjon.

I tillegg forbeholder vi oss også retten til å gjøre stikkprøver for å minimere kredittkortsvindel. Som et resultat av dette, før du bekrefter bestillingen din kan vi kreve at du sender oss kopi av legitimasjon, adresse, samt en kopi av kredittkortet ditt og en fersk erklæring på faks eller med post.

Spesielle forespørsler

Hvis du har en spesiell forespørsel om et anlegg eller en tjeneste som ikke er annonsert, formidler vi det videre til den aktuelle leverandøren. Men vi kan ikke garantere at det vil bli oppfylt, og vi påtar oss ikke noe ansvar for den situasjonen hvis den ikke blir det. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for noen booking som er betinget av at spesielle forespørsler skal bli oppfylt.

Tap av eiendeler

Hvis du oppdager at du har mistet noe du eier under EBS-kurset, vennligst kontakt EBS skolens representant og vi vil forsøke å hjelpe deg med å finne eiendelen(e). Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å sørge for at dine eiendeler er under trygg forvaring  til enhver tid. Vi kan ikke ta ansvar for tap av noen eiendeler mens du deltar på et EBS-kurs.

Utflukter

Fra tid til annen introduserer vi for våre studenter anerkjente tredjeparts leverandører av utflukter/aktiviteter eller andre fritidstjenester. Hvis du velger å inngå en kontrakt for levering av aktiviteter eller andre fritidstjenester, vil kontrakten være med leverandøren direkte og vi handler bare i egenskap av en agent. Derfor ville vi ikke ha noe ansvar for en forsvarlig saksbehandling av denne kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for levering av din utflukt eller aktivitet, eller for noe som skjer i løpet av bestemt tid med leverandøren. Slike utflukter eller aktiviteter leveres i henhold til betingelsene i kontrakten av selve leverandøren av tjenesten, og i samsvar med gjeldende lov.

Hvis du har en klage

Hvis du har noen problemer i løpet av kurset, må du informere den aktuelle EBS representanent umiddelbart. De vil da forsøke å rette problemet. Hvis de ikke klarer å løse problemet umiddelbart, eller en av våre medarbeidere er ikke tilgjengelig for å hjelpe deg, så bør du kontakte oss straks ved å kontakte EBS Care på følgende e-postadresse (listening@barschool.net). Dette må gjøres innen 28 dager etter kursets sluttdato slik at klagen din blir undersøkt skikkelig. Vi godtar ikke ansvar for eventuelle krav som mottas etter denne fristen.

Alle klager behandles skriftlig, siden vi ikke behandler klager over telefonen. Det er i vår policy å ha skriftlige notater av all kommunikasjon vedrørende problemer som oppleves av våre studenter. Vennligst skriv ditt referansenummer i e-posten. Det er også en betingelse for denne kontrakten at du sier i fra om eventuelle problemer som oppstår til din EBS-representant på skolen i løpet av kurset. Hvis du ikke klarer å følge prosedyren beskrevet ovenfor, kan vi ikke akseptere noe ansvar da vi har blitt fratatt muligheten til å undersøke og utbedre problemet.

Tvist / Uenigheter

Disse vilkårene utgjør en kontrakt mellom deg og EBS, som er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister/uenigheter skal behandles i engelske domstoler.

Din oppførsel

Vi tar dette med oppførselen til studentene på våre skoler svært alvorlig. Du er pålagt å være hensynsfull og respektfull mot andre elever mens du er på en EBS Skole, fordi anstendig og passende oppførsel fra våre studenter mot hverandre er viktig for våre kursmiljø. I tillegg forventes det at alle er tolerante mot hverandre.

Ditt kurs vil bli avsluttet av oss eller våre berørte leverandører hvis du konstant oppfører deg uakseptabelt. I denne situasjonen, vil vi ikke være ansvarlig for å foreta noen refusjon, betale noen kompensasjon eller møte eventuelle kostnader du kan pådra seg som følge av din oppførsel.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid er underlagt lovene i det landet du besøker, og du må respektere lokale kulturer og skikker. Når du i tillegg deltar som student ved EBS, er din oppførsel også underlagt våre retningslinjer for rusmidler som omhandler studenters ulovlige bruk av rusmidler, som beskrevet nedenfor.

Disiplinære retningslinjer

EBS disiplinære retningslinjer skal bidra til å håndtere uønskede situasjoner ved våre EBS skoler.

Førstegangs regelbrudd

For mindre regelbrudd, kan studenten få en disiplinær advarsel via en enkel prosedyre. Dette vil vanligvis bestå av en verbal reprimande som fremhever uakseptabel oppførsel og tilhørende bekymring. For store regelbrudd, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset. Hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket.

I tillegg kan EBS varsle studentens foreldre eller verge.

Andregangs regelbrudd

For mindre regelbrudd kan studenten få sin andre disiplinære advarsel. Dette vil vanligvis bestå av en muntlig eller skriftlig irettesettelse, som beskriver den uakseptable oppførselen og tilhørende bekymring og / eller motta en disiplinær advarsel med en spesifisert tidsperiode og gjennomgang av atferd. Sistnevnte vil inkludere vilkår som passer til regelbruddet, der studenten til enhver tid må dokumentere overholdelse av EBS retningslinjer for bruk av alkohol og narkotika innenfor vilkårene i prøvetiden.

For større lovbrudd, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset, hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket.

Tredjegangs regelbrudd

Dersom det skjer gjentagende regelbrudd i løpet av prøvetiden, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset, vi behandler din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket. EBS vil varsle foreldre eller verger når en student har blitt fjernet fra et kurs og vil informere dem om årsakene.

Små og store brudd på regelverk og bestemmelser

EBS klassifiserer uakseptabel atferd i to kategorier: «små» og «store» brudd. Grovt sett betyr et «stort» brudd at den påståtte oppførselen og / eller tidligere misbruk av studentens garantier, hensynet til utvisning og kansellering av kurset. Dersom den påståtte overtredelsen anses som «mindre», betyr det ikke garantier, hensynet til utvisning og kansellering av kurset. Men det betyr likevel ikke at den påståtte hendelsen er ubetydelig eller inkonsekvent på noen måte.

Generelt, mindre brudd er de som er forstyrrende, sosialt upassende, eller uforenlig med atmosfæren ihht læring og sosialt samvær på skolene våre. Store brudd er de som er ulovlig, truende eller farlig for studenters eller ansattes helse og velferd; eller de som tydelig er ondsinnede. Mindre brudd, som er gjort med særlig ondskap eller uforsiktighet, kan bli store brudd.

Eksempler på mindre brudd, inkludert, men er ikke begrenset til:

 • Ikke å følge skole- eller oppholdsbestemmelser.
 • Stadig bruker banning.
 • Deltagelse i upassende oppførsel.
 • Viser mangel på respekt for EBS ansatte og medstudenter.
 • Røyking i skolens lokaler.
 • Farlig eller uansvarlig forbruk av alkohol.

Eksempler på store brudd, inkludert, men er ikke begrenset til:

 • Ulovlige legemidler / kontrollerte stoffer (besittelse, bruk, salg eller distribuere).
 • Forsettlig og / eller konsekvent trass, mangel på respekt, og / eller nekte å adlyde myndighet.
 • Enhver kriminell aktivitet.
 • Trusler, skremsel eller angrep på EBS ansatte eller studenter.
 • Skulking.
 • Hærverk.
 • Å bli ansett som en kronisk forstyrrende student.

Kansellasjon ved brudd på våre disiplinære retningslinjer

Hvis du blir funnet i å være i strid med våre disiplinære retningslinjer, vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket og fremover. Hvis dette skjer i utlandet vil du være ansvarlig for din egen retur hjem, og eventuelle andre medlemmer av gruppen som reiser med deg. Vi påtar oss ikke ansvaret for noen refusjon, kompensasjon eller eventuelle kostnader eller utgifter du pådrar deg. Vi kan også gjøre et krav mot deg for skader, kostnader og utgifter (inkludert advokatutgifter) som påløper som følge av din oppførsel. Straffesak kan også bli igangsatt hvis det er nødvendig.

I tillegg til disiplinære retningslinjer, har EBS også egne retningslinjer med hensyn til illegale rusmidler og alkohol.

Retningslinjer for studenter og ulovlige rusmidler

Studentene er underlagt alle gjeldende lokale forskrifter om ulovlige rusmidler og uansvarlig forbruk av alkohol. I tillegg har EBS strenge sanksjoner som gjelder for alle studenter som antas å være/handle i strid med vår rusmiddel policy.

Retningslinjer for narkotika

Under ingen omstendigheter bør ulovlig innhentet, ikke-reseptbelagte legemidler bringes til, selges, overføres eller forbrukes ved noen EBS skoler eller lokaler. Rusmiddelutstyr er også forbudt på alle skolene. I tillegg har ikke studenter lov til å bruke, selge, overføre eller besitte medisiner foreskrevet til en annen student.

Enhver uakseptable oppførsel på grunn av beruset student, som krever inngripen av EBS ansatte eller lokale tjenestemenn vil bli sett på som stor krenkelse/brudd på vår Disiplinære policy. Hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyebklikket og fremover.

Retningslinjer for alkohol

Studenter som er med på EBS-relaterte aktiviteter, mens de er på en EBS skole og i løpet av skoletiden, må være i stand til å fremstå som skikket. Farlig eller uansvarlig drikking, inkludert uakseptabel oppførsel på grunn av rus, som krever inngripen av EBS ansatte eller lokale tjenestemenn eller å være i nærvær/befatning av illegale rusmidler,  vil bli sett på som et brudd på våre disiplinære retningslinjer, og du vil bli underlagt våre overtredelsesprotokoller beskrevet ovenfor.

Røyking

Alle EBS skoler er røykfrie; i tillegg er det i noen land ulovlig å røyke i felles lukkede områder. Ditt samarbeid blir satt pris på. Å ikke følge denne anmodningen vil bli sett på som et brudd på våer disiplinære retninslinjer, og du vil bli underlagt våre disiplinære retningslinjer beskrevet ovenfor.

Lokale lover

Alle studenter bør gjøre seg kjent med alle lokale og statlige lover. EBS vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle problemer som følge av å ikke overholde slike lokale lover, skikker og sensitivitet.

Endelig avgjørelse

Alle avgjørelser tatt av EBS med hensyn til ovennevnte retningslinjer – Disiplinær, Alkohol, og Ulovlige rusmidler – er endelige.  Alle aspekter av nevnte retningslinjer vil bli brukt på en saklig og upartisk måte.

EBS innkvartering

EBS kan tilby innkvartering som en del av kurset hvis det er nødvendig. Bare de individene navngitt på bestilling kan bruke overnattingssteder som har blitt ordnet for seg. Du har ikke lov til å dele boligen eller la noen andre bo der. Du er ansvarlig for kostnadene ved eventuelle skader på din bolig eller dens innhold under oppholdet. I tillegg har hver EBS destinasjonen sin egen prisliste over innbo som er innregnet for, hvis de er skadet eller ødelagt. Disse kostnadene må dekkes av deg og må kanskje betales lokalt. Når EBS-studentene er innkvartert i hosteller, vil hvert enkelt hostel ofte ha sine egne bolig-regler som må overholdes.

Avtalevilkår for busstransport

1. Busstransporten leveres av European Bartender School, men vi kan komme til å outsource eller benytte oss av kjøretøy fra andre operatører, og gjør dette etter eget skjønn.

2. Bookinger er kun gyldig for datoen og klokkeslettet som er angitt. Dersom passasjeren kommer for sent til bussen, vil vi prøve å finne plass til passasjeren på neste ledige buss, men dette kan ikke garanteres.

3. Dato for avreise, tidspunktet for henting og bringing kan bli endret, og selv om vi tar alle rimelige steg for å gi studentene beskjed, er det kundens eget ansvar å bekrefte bookingen ved å sende en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting. Forsinkelser og kanselleringer kan oppstå på grunn av uforutsette omstendigheter.

4. Passasjerene som bruker vår busstransport fra EBS-skolen til flyplassen er selv ansvarlige for å sørge for at de ankommer flyplassen tidsnok til ombordstigning.

5. Passasjerene er ansvarlige for å sørge for at de venter på avtalt hentested, som er oppgitt i bekreftelsen de har mottatt.

6. I tilfelle studentens fly er forsinket og det er mindre enn 24 timer igjen til bussen de skal ta har avgang, er det svært viktig at studenten sender en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakter skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting.

7. I tilfelle studenten kommer for sent til bussen, må studenten sende en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting.

8. Kunder som ønsker å klage må sende inn sin klage via nettstedet til EBS innen 14 dager etter at de booket busstransporten. Dette er for at vi skal forsikre oss om at vi har alle de nødvendige ressursene til rådighet for å undersøke klager.

9. Passasjerene er forpliktet til å bli sittende i kjøretøyet med setebeltet festet til enhver tid, med mindre sjåføren gir dem beskjed om noe annet.

10. Busstransporten består av ulike kjøretøy i ulike størrelser.

11. Passasjerer som etter eget skjønn velger å ikke benytte seg av tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt, er ikke berettiget til å kreve tilbakebetaling overhodet.

12. Vi tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap av personlige eiendeler. EBS kan ikke holdes ansvarlig for skade, tap eller skade på grunn av uforutsette hendelser, herunder forsinkelser i busstransporten som fører til forsinket ankomst til flyplassen for avgang. Vi anbefaler at alle kunder har helseforsikring og forsikring av personlige eiendeler.

13. Vi forbeholder oss retten til å be en person om å fjerne seg fra en hvilken som helst busstjeneste hvis de oppfører seg på en måte som virker støtende eller er til sjenanse for andre passasjerer. Vi er ikke ytterligere ansvarlig for transporten av slike passasjerer.

14. Vi forbeholder oss retten til å endre bussens reiserute grunnet værforhold, pålagte sikkerhetsbegrensninger eller andre uforutsette hendelser.

15. Kundene mottar en bekreftelse så snart bookingen deres er fullført. Kundene er selv ansvarlige for å sjekke at opplysningene de har oppgitt i bestillingen er korrekte, og må gi beskjed til EBS CARE med en gang hvis de oppdager noen feil.

16. Kundene er ansvarlige for å møte opp på avtalt hentested på oppgitt tidspunkt. For transport fra skolen til flyplassen, bør kundene møte opp på avtalt hentested 15 minutter før avgangstid. Sjåførene våre vil prøve, innen rimelighetens grenser, å identifisere manglende passasjerer, men manglende oppmøte kvalifiserer ikke til tilbakebetaling, og sjåføren vil ikke returnere for å hente passasjerer som ikke har møtt opp til avtalt tidspunkt.

17. Det gis ingen tilbakebetaling for avbestillinger.

Kampanjekoder

Kampanjekoder gitt til deg av EBS vil ha verdi, unntak og begrensninger som blir opplyst til deg på tidspunktet du mottok dem. De er også gyldig for bare en begrenset periode.

En kampanjekode er bare gyldig for kvalifiserte bookinger gjort på EBS’ hjemmeside. En kvalifisert booking betyr kjøpet av det spesifiserte kurset eller produkter, i samsvar med de vilkår du ble varslet om på det tidspunktet du mottok en kampanjekode. Hvis en kampanjekode ikke lenger er gyldig ved innreise vil du bli varslet.

For å løse inn en kampanjekode, skriver du bare inn koden i kampanjekodefeltet i bestillingen delen av nettsiden. Den relevante rabatt vil automatisk bli trukket fra den endelige prisen på kvalifiserende kjøp. Hvis du ikke klarer å legge inn kampanjekoden ved kjøpstidspunktet som er angitt ovenfor, vil din reservasjon ikke være kvalifisert for en senere rabatt. Rabatter kan ikke kreves etter at du har bekreftet kjøpet på nettstedet.

Du kan ikke innløse eller bytte kampanjekode eller andre rabatter til kontanter. Du kan ikke bruke eller kombinere en kampanjekode med andre kampanjer, uten tillatelse fra EBS.

EBS forbyr publisering av kampanjekoden på Internett eller andre offentlige forum, samt å gi kampanjekoden til en annen person.

Hvis du ønsker å endre en bestilling gjort ved hjelp av en kampanjekode etter at kampanjeperioden for kampanjekoden er avsluttet, vil du bli pålagt å betale tilbake beløpet som vi bidro med i din bestilling, samt eventuelle andre gebyrer eller avgifter som kan gjelde for endringer.

I tilfelle en kampanjekode du har fått ikke fungerer, din eneste, er EBS erstatningsansvar å skifte ut den ikke-fungerende kampanjekoden.

Kontakte deg

Hvis du booker via våre nettsider vil vi kommunisere med deg ved hjelp av e-postadressen du har oppgitt. Derfor er det viktig å oppgi en e-postadresse som er i bruk ved booking, slik at du kan motta e-postbekreftelsen eller informasjon om eventuelle oppdateringer og andre nyheter i forbindelse med din bestilling. Vi vil anta at e-postadressen er korrekt og at du forstår risikoen forbundet med å bruke denne formen for kommunikasjon. Vær oppmerksom på at du fortsatt kan ha kontakt med oss via EBS Care eller skriftlig, som beskrevet ovenfor i våre vilkår og betingelser.

I tillegg kan vi sende deg tekstmeldinger (SMS-meldinger) angående din bestilling. Disse kan bli kansellert online inne på ditt EBS konto-område. EBS anbefaler at du tillater oss å sende deg SMS-oppdateringer siden disse meldingene ofte er viktige meldinger som krever din umiddelbare oppmerksomhet eller handling.

Generell ansvarsfraskrivelse

EBS gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen på dette nettstedet og våre booking-nettsteder er oppdatert, men kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjon eller tilgjengeligheten av våre kurs. Disse bestillings-vilkår bør henvises til i sammenheng med dette nettstedets generelle vilkår og betingelser.

Filming og fotografering

Gjennom året vil EBS ofte lage salgsfremmende filmer og og ta bilder på noen av våre EBS skoler. Vær oppmerksom på at foto-shoots og / eller filming kan være i gang i løpet av kurset, og sørg for at du er klar over kameraenes plassering til enhver tid. Vi tar ikke ansvar hvis, i motsetning til dine ønsker, du vises i noen salgsfremmende filmer eller bilder.

Endringer I disse retningslinjene

Eventuelle endringer i disse retningslinjene vil bli lagt ut på vår nettside (r) og / eller gjort tilgjengelig på forespørsel.

Sist oppdatert

Disse booking -vilkårene ble sist oppdatert den 4. mars 2015.