Bestillingsvilkår

Hei! Vi har noen vilkår du bør lese gjennom før du bestiller et kurs hos oss. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med EBS Care. Vi er alltid her for å hjelpe.

Booking hos oss: Vilkår og betingelser

Din kontrakt er med European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar. Organisasjonsnummer: 107 518, trading som European Bartender School. Når du booker hos oss er det vilkårene nedenfor som gjelder.

Begrepene «vi», «oss», «vår» og «EBS» refererer til European Bartender School, et Gibraltar-basert selskap. Begrepet «du», «student», «bruker» eller «kunden» refererer til brukeren som besøker og / eller booker et kurs via våre nettsider, eller gjennom våre kundebehandlere.

Generelt

Det er ikke mulig å gå videre i bookingprosessen uten å akseptere disse vilkårene. Det er derfor viktig at du leser og / eller skriver ut en kopi av vilkårene og betingelsene ved booking, for å være klar over de gjeldende bestemmelser. I tillegg kan EBS endre disse vilkårene når som helst og uten forvarsel, selv om slike endringer ikke vil gjelde for bestillinger som allerede er akseptert av EBS. Når du bestiller gjennom vår nettside godtar du å være bundet av følgende forpliktelser:

 1. Du aksepterer økonomisk ansvar for alle transaksjoner som er gjort under ditt navn eller konto.
 2. For å kunne lovlig bestille og delta på vårt kurs i New York må du være minst 21 år gammel på startdatoen for kurset du har valgt.
 3. Du garanterer at all informasjon du gir om deg selv eller noen andre er sann og nøyaktig.
 4. Du skal ikke bruke dette nettstedet til spekulative, falske eller bedragerske bestillinger.

* Hvis du booker et kurs i Phuket eller på Kos, bekrefter du å være minst 17 år på startdatoen for booket kurs og du samtykker også til å gi oss et dokument hvor din verge gir tillatelse til å booke EBS-kurset.

Prisen du betaler

EBS gjør sitt ytterse for at det til enhver tid vises oppdaterte og korrekte priser på våre nettsider. Dog forbeholder EBS retten til å endre sine priser når som helst. Av og til kan en ukorrekt pris vises, på grunn av en feil. Når EBS blir oppmerksom på slike feil, vil vi forsøke å varsle deg ved booking eller så snart som rimelig mulig. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bookingen hvis du ikke ønsker å akseptere den prisen som faktisk gjelder ved booking.

Vårt ansvar for din bestilling

Vi vil sørge for at du mottar kurset du har booket, og at du i sin tur får en bekreftelse. Disse tjenestene vil bli levert enten direkte av oss eller gjennom uavhengige leverandører kontrahert av oss. Med unntak av når vi har brukt et bestillingsbyrå, er vi ansvarlige for at hver del av kurset du booker hos oss er gitt til en rimelig standard, som annonsert av oss (eller som endret og akseptert av deg).

Ndringer og avbestillinger

Hvis vi avbestiller din booking

Vi håper at vi slipper å gjøre noen endringer i din booking, men fordi våre kurs er planlagt måneder i forveien er det noen ganger nødvendig å gjøre det. For eksempel, hvis det ikke er nok folk booket inn på kurset eller om eventuelle uforutsette omstendigheter gjør at en av våre skoler blir uegnet for bruk, kan det hende vi må avlyse kurset.

Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurset under noen omstendigheter. Hvis vi må avbestille din betalte booking, har du rett til enten å få en full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr) eller godta et erstatningskurs fra oss, noe som ville være av tilsvarende eller lignende standard, hvis vi er i stand til tilby deg et. Vi kan ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader eller utgifter du kan ha pådratt seg som følge av vår avlysing.

Hvis vi endrer din bestilling

Som nevnt har vi som mål å ikke gjøre noen endringer i din booking når den er bekreftet, selv om arrangementene ofte er planlagt mange måneder i forveien sammen med våre leverandører, hvilke vi ikke har direkte kontroll over. Som et resultat av dette kan endringer være nødvendig. De fleste endringene vil være små, og selv om vi forsøker å varsle deg om eventuelle endringer før kurset starter, har vi ingen plikt til å gjøre det, og vil ikke betale noen kompensasjon for eventuelle kostnader som oppstår på grunn av endringer. Vi vil gjøre vårt for å informere deg om en stor endring før kurset begynner; en stor endring er definert som en vesentlig endring av en EBS skoles destinasjon (ikke utested), eller en betydelig endring av datoer. Disse endringene er bare eksempler, og det kan være andre vesentlige endringer som vil/kan utgjøre en stor endring. Hvis du har booket et kurs med overnatting, hender det fra tid til annen at vi må endre detaljer om bolig/bosted. Hvis noen endring vil utgjøre en stor forskjell i forhold til din innkvartering, vil vi fortelle deg om det i tide, dersom endringen gir oss tid til å gjøre det. Endringene vi vil informere deg om inkluderer;

 • Betydelig endring av din innkvartering.
 • Betydelig endring av EBS Skole.
 • Betydelig endring av kursdatoer.

Våre innkvarterings-leverandører har rett til å endre din innkvartering til et alternativ, som minst er av tilsvarende standard som det du booket. I det usannsynlige tilfellet at en innkvarterings- leverandøren tilbyr alternativ overnatting av lavere standard, vil differansen i pris betales tilbake til deg. Hvis innkvarterings-leverandøren er i stand til å gi et alternativ som er egnet eller akseptabelt for deg, forbeholder EBS seg retten til å kansellere din booking, og vi vil varsle deg deretter.

I tilfeller hvor vi varsler deg om en stor endring før kurset begynner, vil vi gi deg fire alternativer:

 • Godta alternative ordninger som vi kan tilby.
 • Godta et erstattende kurs fra oss av tilsvarende eller lignende standard og pris. Dersom kurset er dyrere må du betale differansen, men hvis det er billigere, vil vi refundere differansen.
 • Avbryt kurset og få en total refusjon av alle betalte penger til oss (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr).
 • Frys dagens booking for en periode på ett år fra datoen for den opprinnelige bookingen, slik at du kan booke et lignende priset kurs på et senere tidspunkt i løpet av ettårsperioden. Hvis den ønskede datoen er etter ett kalenderår fra datoen for den opprinnelige bestillingen, må kostnaden betales i sin helhet, pluss eventuelle avbestillingsgebyr for tidligere booking.

Hvis du endrer bookingen din

Hvis du etter bekreftelse på bookingen er utstedt ønsker å endre din bestilling på noen måte, vil vi gjøre vårt ytterste for å imøtekomme disse endringene. Det er imidlertid ikke alltid mulig. I tillegg tar vi et ‘endrings gebyr» for hver detalj av din reservasjon vi tillater deg å forandre på. For en liste over kostnader, se våre endringsgebyr på tabellen nedenfor. Vær oppmerksom på at store endringer gjort av deg, inkludert men ikke begrenset til; reise tidligere eller senere enn planlagt, vil bli behandlet som en avbestilling dersom utført 0-25 dager før kursstart.

Guide til våre endringsgebyrer

Endringer 81 dager eller mer til kursstart 80 – 56 dager til kursstart 55 – 41 dager til kursstart 40 – 26 dager til kursstart 25 – 11 dager til kursstart 10 – 1 dager til kursstart
Selg kurset til noen andre * €25 €50 €75 €100 €150 €300
Endre kursdatoer, samme EBS skole €25 €50 €75 €100 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger
Endre EBS skole ** €25 €50 €75 €100 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger
Endringer i EBS Innkvartering *** €75 €100 €125 €175 €300/Avbestillinger €500/Avbestillinger

 

* Du kan selge din bestilling til en annen person, gitt at følgende vilkår er oppfylt:

 • Du godkjenner endringen skriftlig.
 • Den nye studenten godtar overføringen, at du overfører bookingen til vedkommende, og bekrefter sin aksept skriftlig.
 • At personen oppfyller og godtar vilkårene i eksisterende booking, og går med på å ta over eventuelle gjenværende betalinger.

** Endre EBS skole 0-25 dager før kursstart. Hvis du ønsker å endre EBS skole vil vi forsøke å hjelpe med å booke deg inn et annet sted, hvis den foretrukne skolen ikke er fullbooket, og i så fall vil medføre avbestillingsgebyr. Hvis den nye skolen har ledige plasser, skal ovennevnte endringsavgift betales, pluss eventuell differanse hvis det velges en EBS skole og kurs som ligger høyere i pris enn den først valgte.

*** Endringer i EBS innkvartering. Hvis du har bestilt et kurs med overnatting og ønsker å bytte til et kurs uten innkvartering, vil vi refundere kostnaden for innkvartering, minus de ovennevnte endringskostnadene. Hvis du har booket kurs uten innkvartering og ønsker å bytte til et kurs med innkvartering, vil vi forsøke å hjelpe deg. Imidlertid kan det  være at boligen ikke er tilgjengelig på kort varsel. Den ekstra kostnaden for innkvartering må betales i tillegg til € 25 booking endringsavgift.

Hvis du avbestiller bookingen din

Du kan endre bookingen din gratis, eller avbryte den med full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr) innen 14 dager fra den datoen du utførte din første booking. Etter denne perioden på 14 dager har du inngått en juridisk bindende avtale om å betale for kostnadene ved kurset i sin helhet. Legg merke til at terskelen på 14 dager må være før startdato for kurset. Hvis kursstart er under 14 dager etter bestilling, vil du ha til siste fredag før kurset begynner å varsle oss om eventuelle endringer.

I tilfelle du ønsker å avbestille din bestilling, vil vi gi deg tre alternativer *:

 • Du kan utsette kurset ditt og velge å ta et lignende EBS kurs innen en periode på ett år fra da det bestilte kurset opprinnelig var ment å starte. Det valgte kurset kan være på hvilken som helst EBS destination. Et admin-gebyr vil bli belastet, se endringsgebyr ovenfor for mer informasjon. Eventuelle penger som allerede er betalt vil bli holdt på konto og trekkes mot den nye booking-prisen. Dersom kurset er dyrere må du betale differansen, men er det billigere vil vi refundere differansen **.
 • Du kan selge kurset til noen andre, men et admin-gebyr belastes. Vennligst se endringsgebyr ovenfor for mer informasjon. Du er selv fullt ansvarlig for å selge kurset. EBS kan ikke hjelpe deg med dette.
 • Du kan selvsagt annullere kurset, men vil være ansvarlig for kursavgifter og avbestillingsgebyr som følge av kanselleringen ***. Se avbestillingsgebyr nedenfor.

*Endringer kan kun gjøres en gang med de ovennevnte endringsgebyrene. Hvis du ønsker å gjøre en annen endring, vil endringensgebyret alltid være € 300 og ingen refusjon vil bli gitt. Hvis du ønsker å fryse kurset og selge det, må du betale det gjeldende endringsgebyret for frysing av kurs og ekstra € 25 for å selge det.

** Hvis betaling av kurset ditt blir håndtert av en tredjepart, må du følge deres regler i forhold til å betale tilbake gjelden. EBS er ikke ansvarlig for eventuelle ikke-betalte fakturaer til tredjepart.

*** Hvis betaling av kurset ditt blir håndtert av en tredjepart, vil avbestillingsgebyret alltid være 100% av booking-prisen.

Avbestillingsgebyrer

For å kompensere oss for det faktum at vi kanskje ikke er i stand til å videreselge bestillingen din, og for å dekke eventuelle utgifter vi har betalt under behandlingen av bestillingen din, må vi foreta et avbestillingsgebyr i henhold til skalaen vist nedenfor.

Disse kostnadene, basert på hvor mange dager før det bestilte kurset vi mottar avbestillingsvarselet, dikterer hvor stor prosentandel av bestillingsbetalingen som vil bli refundert.

Vi kan ikke være ansvarlige for eventuelle kostnader eller utgifter du måtte pådra deg som følge av kanselleringen. Ingen kompensasjon betales for mindre endringer i bestillingen din. Mindre endringer gir deg ikke rett til å kansellere eller bytte til et annet kurs uten å betale de gjeldende gebyrene.

Tidsperiode før kurset når varsel om avbestilling er mottat Prosentandel av det totale betalte beløpet som skal refunderes
151 dager eller mer før kurset 50%
150-101 dager før kurset 40%
100-51 dager før kurset 30%
50-0 dager før kurset 0%
Avbestillingsgebyr 400kr

I tillegg til prosentandelen av beløpet som er vist ovenfor, skal et avbestillingsgebyr betales. Avbestillingsgebyret vil bli trukket fra eventuelle skyldige beløp.

Vær oppmerksom på at avbestillingsforsikring, Flexi-bestilling, utdanningsgaranti og flybusstransport ikke kan refunderes, så hvis du har lagt til disse alternativene i bestillingen din, vil de ikke telle som en del av beløpet som skal refunderes.

Avbestillingsgebyrene vil bli brukt basert på datoen for den opprinnelige bestillingen din, med mindre du flytter bestillingen til en tidligere dato, i så fall vil kostnadene være basert på den tidligere datoen. Derfor, hvis du bruker vårt Flexi-Booking-tillegg til å endre kurset ditt til en senere dato i stedet for å kansellere, vil avbestillingskostnadene fortsatt være basert på den opprinnelige bestillingsdatoen.

Vær oppmerksom på at det kreves dokumenter for å utstede en bankoverføringsrefusjon. Selv om du har rett til et visst beløp som skal refunderes fra det øyeblikket du varsler oss med kanselleringen, kan vi ikke bekrefte det nøyaktige beløpet du vil få tilbakebetalt før vi mottar de gyldige dokumentene. Hvis du forsinker å sende oss disse dokumentene, kan prosentandelen du får tilbake variere.

Det gis ingen refusjon for avbestillinger mottatt innen 50 dager før det bestilte kurset starter, heller ikke for manglende oppmøte, eller for noen student som har startet kurset. I dette tilfellet vil avbestillingsgebyrer utgjøre 100 % av bestillingsprisen.

Refusjoner

I tilfelle refusjon skal betales til kunden etter vurdering av ovennevnte avgifter/gebyrer/fradrag, vil det relevante beløpet bli overført tilbake til den parten som foretok den opprinnelige bestillingen til betalingskortet/bankkontoen som ble brukt til å foreta bestillingen. Eventuelle forsikringer/bestillingsavgifter/gebyrer/fradrag vil ikke være kvalifisert til refusjon.

Ta i betraktning at dokumentasjon, for eksempel, men ikke begrenset til, betalingsbevis og ID til bankkontoinnehaveren vil kreves for å behandle refusjonen ved bankoverføring.

Det er en frist for når du må ha sendt oss korrekt dokumentasjon. Se tabellen nedenfor.

3 måneder fra datoen da vi ba om dokumentene: 100 % av det refunderbare beløpet vil bli betalt tilbake

Etter de 3 månedene påløper gebyrer:
- 3 til 6 måneder: 50 % av det refunderbare beløpet vil bli trukket fra
- Over 6 måneder: ingen refusjon mottas

Det er ikke mulig å behandle refusjoner ved bankoverføring for et beløp lik som eller mindre enn 1200kr. I tilfelle du har rett til å få et ikke-refunderbart beløp tilbake, vil vi gjøre vårt beste for å kompensere deg enten med merchandising/EBS-produkter av tilsvarende verdi eller med rabatt på fremtidige kurs.

Et gebyr på 330kr vil bli trukket fra for tilbakebetaling av bankoverføring.

Refusjon med kort kan ikke behandles hvis betalingen ble gjort før 11 Januar 2024. I slike tilfeller vil refusjonen skje via bankoverføring og spesifikk dokumentasjon vil kreves.

Det maksimum beløpet som kan refnderes med kort er samme beløp som var originalt betalt med denne metoden. Det er ikke mulig å refundere et større beløp med kort enn det som var originalt betalt med denne metoden.

Vær oppmerksom på at det kan ta mellom 30 og 60 dager å behandle refusjonen.

Valutaer

Når du melder deg på våre kurs gjennom nettsiden vår, er det viktig å merke seg at betalinger for disse kursene må gjøres ved å bruke valutaene og betalingsmetodene som støttes av vår plattform. Følgende detaljer forklarer betalingsprosessen.

Betalingssystemet innebygd i vår online bookingplattform aksepterer spesifikke valutaer. Disse valutaene varierer avhengig av stedet der plattformen brukes og dens globale rekkevidde. For eksempel, hvis plattformen vår brukes i USA, vil betalinger primært bli akseptert i amerikanske dollar (USD). For operasjoner i Europa kan den aksepterte valutaen være euro (EUR).

Valutaen som brukes for transaksjoner på plattformen vår vil være tydelig indikert under betalingsprosessen. Det er viktig å sjekke valutaen som aksepteres av plattformen vår når du melder deg på et kurs og foreta betalinger i den angitte valutaen for å unngå behandlingsproblemer.

Hvis du ved et uhell velger en valuta som ikke samsvarer med dine preferanser eller betalingskrav under bestillingsprosessen, vennligst kontakt supportteamet vårt umiddelbart på supportlistening@barschool.net før du fortsetter med noen betaling. I slike tilfeller vil vi gjøre vårt beste for å hjelpe deg med valutaendringen, under hensyntagen til følgende forhold:

1. Rettidig varsling: du bør kontakte oss så snart du blir oppmerksom på feilen ved valg av valuta og før du foretar betalingen. Vi kan ikke gjøre endringer hvis betalingen allerede er behandlet.

2. Kundens ansvar: det er ditt ansvar å bekrefte og velge riktig valuta ved bestilling. Selv om vi bestreber oss på å imøtekomme forespørsler om valutaendringer, vil vi kun vurdere endringer ved umiddelbar varsling og betalingen ikke har blitt behandlet.

3. Ingen garanti: etter at en betaling er fullført, kan vi ikke gjøre noen endringer eller justeringer av valutaen som brukes, og refusjoner kan ikke utstedes for feil relatert til valutavalg.

Vi oppfordrer deg til å gjennomgå bestillinger og betalingsdetaljer nøye for å unngå feil ved valg av valuta.

Kensellering av bookinger under kanselleringsbeskyttelses ordningen

Vi tilbyr våre studenter ro i sjela, med en kanselleringssbeskyttelses-ordning. Dette gjør at studenten kan endre kursdatoen sin eller destinasjon gratis eller få full refusjon (minus avbestillingsforsikring, utdanningsgaranti, flexi-booking og eventuelle betalingsgebyr) hvis studenten ikke klarer å ta kurset på grunn av en av grunnene nevnt nedenfor. Dette gjelder til enhver tid opp til, men ikke inkludert startdato for kurset.

Du er dekket for:

1) DØD, SKADE, SYKDOM, GRAIVIDITET (dokumentert i alle tilfeller kun av en kvalifisert lege), jurytjeneste eller vitne-innkallelse.

2) DØD, SKADE ELLER SYKDOM (dokumentert i alle tilfeller kun av en kvalifisert lege), av ektefelle/partner, foreldre, barn, svigerforeldre eller forlovede.

Legens sertifikat må være stemplet, skrevet på engelsk og skal inneholde:

a) Legens uttrykkelige råd mot å ta del i våre kurs,

b) diagnose,

c) dato for første behandling / undersøkelse,

d) dato for en mulig ny behandling / undersøkelse som grunnlag for Legens råd mot å ta del i kurset.

Vi kan ikke tilby beskyttelse for:

 • Enhver tilbakevendende, epidemi eller kronisk eller vedvarende sykdom eller tilstand, og pre-eksisterende medisinske tilstander eller skader du er kjent med ved booking.
 • Selvmord eller selvmordsforsøk
 • Narkotikaavhengighet eller alkoholisme
 • Unnlater å følge medisinsk råd eller reiser mot legens råd
 • Skilsmisse, separasjon eller personlig endt forhold
 • Ikke å ha fått riktig pass, visum og/eller immigrasjonspapirer (ikke stiller kravene)

Kanselleringssbeskyttelsen kan legges til et kurs opp til 14 dager etter den opprinnelige booking-datoen, gitt at det kurset som er booket starter mer enn 30 dager etter booking-dato.

Kanselleringsbeskyttelsen kan kun brukes en gang. Dersom studenten har gjort en endring i bookingen gratis under denne ordningen, vil eventuelle ytterligere endringer behandles deretter, og studenten må betale de ovennevnte endringsgebyrene for å gjøre endringen.

Hvis en tredjepart har kompensert den forsikrede personen, skal ytelser etter denne kontrakten bortfalle. Lovlig innehaver av kanselleringsbeskyttelsen er navnet gitt i booking-bekreftelsen.

Kanselleringsbeskyttelsen gjelder bare dersom den er tatt ut på det opprinnelige tidspunktet kurset ble booket.

Vi vil kreve underlagsdokumentasjon, avhengig av innholdet av kanselleringen.

Kanselleringer som ikke går under kanselleringsbeskyttelses-ordningen

Hvis grunnlaget for kansellering av kurset ikke er omfattet av ordningen, eller du ikke velger den valgfrie ordningen for kansellingsbeskyttelse på det tidspunktet du booker kurs, må du betale gjeldende avbestillingsgebyr vist i tabellen ovenfor – avbestillingsgebyrer.

Covid-19 avbestillingsforsikring

Covid-19 avbestillingsforsikring gjelder automatisk for hver1 bestilling gjort mellom 19. november 2020 og 16. mai 2022. Bestillinger gjort før eller etter denne datoen inkluderer ikke forsikringen, med mindre den ble inkludert som en del av en kampanje.

I tillegg til avbestillingsforsikringen for Covid-19 er Flexi-Bookingen automatisk inkludert i alle2 internasjonale barkursbestillinger som blir gjort mellom 11/03/2021 og 05/04/2021 som en del av vår Mars 2021 kampanje.

Dersom du har kjøpt et kurs med Covid-19 avbestillingsforsikring, gir det deg full tilbakebetaling (minus betalingskostnader) dersom følgende Covid-19 relaterte hendelser forekommer:

 • Dersom utgående flyavgang til EBS-skolen er kansellert grunnet reiserestriksjoner
 • Dersom kursdestinasjonen påkrever karantene ved ankomst
 • Dersom kurset kanselleres av EBS pga. Covid-19-relaterte årsaker
 • Dersom du tester positivt på Covid-19 i løpet av de to ukene før kursstart og kan påvise dette med legeerklæring 

Hvis kurset ditt blir kansellert på grunn av Covid-relaterte årsaker eller for få deltakere, må du huske på at når du har tatt avgjørelsen om å fryse eller bestille en ny kursdato i stedet for å motta refusjon er den avgjørelsen endelig, og vi vil dermed ikke refundere deg kursbeløpet på et senere tidspunkt. Skulle det på en annen side være sånn at kurset du har blitt ombooket til blir kansellert på grunn av Covid-19, vil du ha rett til refusjon i dette tilfellet.

Dersom du ønsker å kreve refusjon, vennligst send en e-post til listening@barschool.net.

*Vennligst noter:

1. Covid-19 avbestillingsforsikring er ikke inkludert på bestillinger av vårt kaffekurs (1 dag).
2. Flexi-Booking er kun inkludert med kurs bestilt som en del av en kampanje og er ekskludert fra stipendbestillinger.

Hva gjør du hvis du må kansellere bookingen din

Er du uheldig og må avbestille reservasjonen din, vennligst kontakt oss umiddelbart; men vi vil også kreve skriftlig bekreftelse i løpet av fem dager. Hvis avbestilling innen 14-dagersperioden, vil du få full refusjon (minus avbestillingsforsikring og eventuelle betalingsgebyr), kansellering etter denne dato vil bli behandlet tilsvarende og du må kanskje betale avbestillingsgebyr.

2-dagers advanced kurs

EBS Advanced kurs kan bookes når som helst (før, under eller når du vil etter 4-ukers kurset) og kan fullføres på hvilken som helst EBS-skole som har kurset. EBS anbefaler imidlertid å ha en viss erfaring før disse kursene. Anbefalingene finner du på nettsiden.

Etter å ha fullført 2-dagers kurset får studenten et stempel i EBS-vitnemålet fra det Internasjonale 4-ukers kurset. Har ikke studenten et EBS-vitnemål, vil en skriftlig attest fra EBS stemples.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for dette EBS-kurset.

Advanced bar/flair kurs

EBS Advanced kurs kan bookes når som helst (før, under eller når du vil etter 4-ukers kurset) og kan fullføres på hvilken som helst EBS-skole som har kurset. EBS anbefaler imidlertid å ha en viss erfaring før disse kursene. Anbefalingene finner du på nettsiden.

Etter å ha fullført advanced-kurs, vil studenten motta en attest.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for dette EBS kurset.

Brennevinsutflukter

Brennevinsutflukter kan bestilles når som helst og kan tas på hvilken som helst EBS-destinasjon som tilbyr kurset. Tidligere yrkeserfaring er ikke påkrevd for å delta i brennevinsutflukter. Lengden på turene kan variere avhengig av det valgte produktet. Brennevinsutfluktene selges som pakker, og inkluderer opphold under hele kurset.

Når du har fullført brennevinsutflukten, vil du få et sertifikat for oppmøte.

Merk at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for brennevinsutfluktene.

Instruktør akademiet

Studenten må ha en godkjenning fra Head of Education for å kunne booke EBS Instructor Academy. EBS Care vil ta seg av søknadsprosessen og informere studenten om sin godkjenning.

Etter å ha fullført Instructor Academy, vil studenten motta en attest.

Vennligst merk deg at alle vanlige bestillingsvilkår gjelder for denne EBS kurset.

Utdanningsgaranti

For å gjøre livet ditt lettere tilbyr EBS deg en Utdanningsgaranti. Dette gir deg sjansen til å ta EBS kurset ditt om igjen, på samme destinasjon, helt til du består.

Utdanningsgarantien er et valgfritt tillegg til bestillingen din og kan bli legges til i bestillingen din inntil 1 dag før kursstart. Utdanningsgarantien kan ikke legges til etter at kurset har begynt.

Vær også oppmerksom på at:

 • Kurset (kursene) du ønsker å ta om igjen må være innen ett år etter det opprinnelige kurset og det må være ledige plasser
 • For at du skal være kvalifisert til å bruke utdanningsgarantien, må du ha deltatt på og ikke bestått kurset ditt.
 • Du må ha vist god oppførsel gjennom hele kurset, som har blitt observert av en EBS-instruktør. Hvis du har vært fraværende i løpet av noen tid, må dette godkjennes av en EBS-instruktør og/eller en lege.
 • Overnatting er ikke dekket av denne garantien. Dersom du trenger overnatting, må du dekke disse kostnadene selv. Vær oppmerksom på at gjeldende overnattingspris kan være høyere enn det du betalte første gang du bestilte kurset. Dersom du bestiller overnatting gjennom EBS, må tilleggsavgiften betales fra studentkontoen din før kursstart. Du vil ikke kunne betale den direkte til skolen.
 • Husk at alle tillegg, bortsett fra utdanningsgarantien, som du kanskje har lagt til din første bestilling, vil bli fjernet hvis du bruker utdanningsgarantien. Vi beholder utdanningsgarantien i bestillingen din, da du kan bruke dette alternativet til du består kurset.
 • Når du tar kurset på nytt, er den høyeste karakteren du kan oppnå på eksamen en C.
 • Utdanningsgarantien kan ikke refunderes.

Flexi booking

Vil du ha fleksible planer? Det er fullt mulig med en EBS flexi booking. Med denne kan du som kunde endre kursdatoene dine, destinasjoner og booking-navn så mange ganger du vil uten å måtte betale for det, inntil 14 dager før kursstart.

Flexi booking kommer i tillegg til din booking, og kan gjøres senest 14 dager etter den opprinnelige booking-datoen, gitt at det kurset du har booket starter mer enn 30 dager etter bookig-dato. Flexi booking kan ikke legges til etter et kurs er påbegynt.

Merk deg at:

 • Prisen på Flexi Booking inkluderer avbestillingsforsikring, og gir deg full fleksibilitet og trygghet.
 • Hvis du velger et reisemål som er dyrere enn den opprinnelige bookingen, vil du måtte betale differansen. Hvis billigere vi vil refundere forskjellen.
 • Alternativene under «hvis du kansellerer din booking», med unntak av selve endringsgebyr, er også gjeldende for flexi booking.
 • Flexi booking refunderes ikke.

Viktig Melding – Hendelser Utefor Vår Kontroll

Vi beklager at vi ikke kan ta ansvar for eller betale kompensasjon der du blir bedt om ytelser der våre kontraktsforpliktelser er forhindret eller påvirket av «force majeure». I disse bestillingsvilkårene, betyr «force majeure» enhver tilstelning/event/hendelse som vi eller leverandør ved spørsmålet vi,  selv med beste evne, ikke kunne forutse eller unngå. Slike hendelser kan omfatte krig eller fare for krig, opprør, borgerkrig, terroraktivitet, arbeidskonflikt, naturlig eller kjernefysisk katastrofe, ugunstige værforhold, brann og alle andre hendelser utenfor vår kontroll.

Vårt ansvar ovenfor deg

I den grad det er tillatt ved lov, er vårt ansvar for tap eller skade påført deg være begrenset til det som oppstår ut av uaktsomhet av våre ansatte, underleverandører eller agenter.

EBS er ikke ansvarlig for indirekte tap eller skade som kan bli påført deg. Inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt, tap av forretning, tap av fortjeneste, tap av muligheter, tap av forventede besparelser, tap av data eller tap av nytelse.

Ingenting i disse vilkårene har den hensikt å begrense eller utelukke vårt ansvar for:

 • død eller personskade som skyldes uaktsomhet fra EBS, dets ansatte, underleverandører eller agenter;
 • svindel eller uriktig informasjon, eller
 • Enhver annen sak som det ville være ulovlig for EBS for å begrense eller utelukke sitt ansvar.

Pass, visum og immigrasjonskrav

Hvis studiene innebærer grenseoverskridende reise og krever et pass, må du overholde alle nødvendige visum og immigrasjonskrav. Alle studenter må være i besittelse av en fult gyldig pass, gyldig i minst seks måneder utover den planlagte returdato. I tillegg til dette, kan visum kreves for enkelte EBS destinasjoner. Vi vil gi råd der det er mulig, men ditt spesifikke pass, visumregler og andre innvandrings-krav er ditt ansvar, og du bør bekrefte disse med relevante ambassader og / eller konsulater. Vi påtar oss ikke noe ansvar hvis du ikke kan reise fordi du ikke har overholdt pass-, visum- eller immigrasjonskravene. Du kan være ansvarlig for kursavgifter og avbestillingsgebyr hvis du ikke er i stand til å reise på grunn av feil pass, eller unnlater å overholde de gjeldende visum- og immigrasjonskravene.

Helsekrav

Enhver EBS student er selv ansvarlig for å søke råd fra aktuelle kilder med hensyn til vaksiner; vaksiner eller medisinsk behandling, som kan anbefales / er nødvendig for landet / landene de besøker. Vi kan ikke ta ansvar for studenter som ikke klarer å søke råd og ikke er tilstrekkelig beskyttet.

Forsikring

Vi kan ikke understreke nok hvor viktig det er å ha tilstrekkelig forsikring mot medisinske utgifter som oppstår i utlandet, personlig ansvarlige krav mot deg, og tap eller skade på bagasje. Riktig type forsikring er: forsikring for utdanning eller arbeid i utlandet – vanlig ferie-reiseforsikring vil ikke være tilstrekkelig for denne turen.

Betaling via bankoverføring

Det er studentens ansvar å betale den eksakte kursavgiften i riktig valuta (vist i betalingsinformasjon etter bestilling). Vi kan ikke være ansvarlig for eventuelle kostnader studenter kan pådra seg som følge av å betale i feil valuta eller som et resultat av å unnlate å betale 100% av overføringsavgiftene.

Betalinger med kreditkort

De eskalerende avgiftene pålagt oss av kredittkortselskaper har tvunget oss til å søke å dekke minst en del av kostnadene med å akseptere betalinger på denne måten. Vi vil derfor tillegge 2,2% ved betaling med kredittkort.

Kreditkortsvindel

Vennligst sørg for at du har levert oss riktig faktureringsinformasjon for betaling med kredittkort, hvis du velger å betale med kredittkort. Hvis du ikke leverer riktig fakturaadresse og / eller kortinnehaverens informasjon, kan kursbooking bli forsinket, og de samlede kostnadene kan øke. Vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillinger hvis betalingen blir avvist eller at du har oppgitt feil kredittkortinformasjon.

I tillegg forbeholder vi oss også retten til å gjøre stikkprøver for å minimere kredittkortsvindel. Som et resultat av dette, før du bekrefter bestillingen din kan vi kreve at du sender oss kopi av legitimasjon, adresse, samt en kopi av kredittkortet ditt og en fersk erklæring på faks eller med post.

Spesielle forespørsler

Hvis du har en spesiell forespørsel om et anlegg eller en tjeneste som ikke er annonsert, formidler vi det videre til den aktuelle leverandøren. Men vi kan ikke garantere at det vil bli oppfylt, og vi påtar oss ikke noe ansvar for den situasjonen hvis den ikke blir det. Vi kan ikke påta oss noe ansvar for noen booking som er betinget av at spesielle forespørsler skal bli oppfylt.

Tap av eiendeler

Hvis du oppdager at du har mistet noe du eier under EBS-kurset, vennligst kontakt EBS skolens representant og vi vil forsøke å hjelpe deg med å finne eiendelen(e). Vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å sørge for at dine eiendeler er under trygg forvaring  til enhver tid. Vi kan ikke ta ansvar for tap av noen eiendeler mens du deltar på et EBS-kurs.

Glemte gjenstander

Vennligst vær oppmerksom på at skolene ikke påtar seg ansvar for noe utstyr som studenter mister mens de deltar på ett EBS-kurs eller utilsiktet etterlater på skole eller boligområdet etter kurset. Dette inkluderer men er ikke begrenset til eiendeler som elektronikk, penger, reisedokumenter og andre personlige gjenstander. Det er ditt ansvar å sørge for at eiendommen din oppbevares trygt til enhver tid.

Hvis du oppdager at dine personlige eiendeler har blitt borte i løpet av kurset eller har blitt etterlatt ved et uhell på skolen eller boligen etter oppholdet ditt, ber vi deg vennligst kontakte en representant fra EBS-skolen umiddelbart. De vil hjelpe deg med å koordinere henting av dine eiendeler hvis de fremdeles er på stedet. Vær oppmerksom på at du vil være ansvarlig for eventuelle tilknyttede leveringskostnader.

Skolen vil oppbevare gjenstander i syv dager etter avslutningen av et kurs, etterfulgt av at alle ubrukte gjenstander vil bli donert til veldedighet

Utflukter

Fra tid til annen introduserer vi for våre studenter anerkjente tredjeparts leverandører av utflukter/aktiviteter eller andre fritidstjenester. Hvis du velger å inngå en kontrakt for levering av aktiviteter eller andre fritidstjenester, vil kontrakten være med leverandøren direkte og vi handler bare i egenskap av en agent. Derfor ville vi ikke ha noe ansvar for en forsvarlig saksbehandling av denne kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for levering av din utflukt eller aktivitet, eller for noe som skjer i løpet av bestemt tid med leverandøren. Slike utflukter eller aktiviteter leveres i henhold til betingelsene i kontrakten av selve leverandøren av tjenesten, og i samsvar med gjeldende lov.

Hvis du har en klage

Hvis du har noen problemer i løpet av kurset, må du informere den aktuelle EBS representanent umiddelbart. De vil da forsøke å rette problemet. Hvis de ikke klarer å løse problemet umiddelbart, eller en av våre medarbeidere er ikke tilgjengelig for å hjelpe deg, så bør du kontakte oss straks ved å kontakte EBS Care på følgende e-postadresse (listening@barschool.net). Dette må gjøres innen 28 dager etter kursets sluttdato slik at klagen din blir undersøkt skikkelig. Vi godtar ikke ansvar for eventuelle krav som mottas etter denne fristen.

Alle klager behandles skriftlig, siden vi ikke behandler klager over telefonen. Det er i vår policy å ha skriftlige notater av all kommunikasjon vedrørende problemer som oppleves av våre studenter. Vennligst skriv ditt referansenummer i e-posten. Det er også en betingelse for denne kontrakten at du sier i fra om eventuelle problemer som oppstår til din EBS-representant på skolen i løpet av kurset. Hvis du ikke klarer å følge prosedyren beskrevet ovenfor, kan vi ikke akseptere noe ansvar da vi har blitt fratatt muligheten til å undersøke og utbedre problemet.

Tvist / Uenigheter

Disse vilkårene utgjør en kontrakt mellom deg og EBS, som er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister/uenigheter skal behandles i engelske domstoler.

Din oppførsel

Vi tar dette med oppførselen til studentene på våre skoler svært alvorlig. Du er pålagt å være hensynsfull og respektfull mot andre elever mens du er på en EBS Skole, fordi anstendig og passende oppførsel fra våre studenter mot hverandre er viktig for våre kursmiljø. I tillegg forventes det at alle er tolerante mot hverandre.

Ditt kurs vil bli avsluttet av oss eller våre berørte leverandører hvis du konstant oppfører deg uakseptabelt. I denne situasjonen, vil vi ikke være ansvarlig for å foreta noen refusjon, betale noen kompensasjon eller møte eventuelle kostnader du kan pådra seg som følge av din oppførsel.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid er underlagt lovene i det landet du besøker, og du må respektere lokale kulturer og skikker. Når du i tillegg deltar som student ved EBS, er din oppførsel også underlagt våre retningslinjer for rusmidler som omhandler studenters ulovlige bruk av rusmidler, som beskrevet nedenfor.

Disiplinære retningslinjer

EBS disiplinære retningslinjer skal bidra til å håndtere uønskede situasjoner ved våre EBS skoler.

Førstegangs regelbrudd

For mindre regelbrudd, kan studenten få en disiplinær advarsel via en enkel prosedyre. Dette vil vanligvis bestå av en verbal reprimande som fremhever uakseptabel oppførsel og tilhørende bekymring. For store regelbrudd, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset. Hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket.

I tillegg kan EBS varsle studentens foreldre eller verge.

Andregangs regelbrudd

For mindre regelbrudd kan studenten få sin andre disiplinære advarsel. Dette vil vanligvis bestå av en muntlig eller skriftlig irettesettelse, som beskriver den uakseptable oppførselen og tilhørende bekymring og / eller motta en disiplinær advarsel med en spesifisert tidsperiode og gjennomgang av atferd. Sistnevnte vil inkludere vilkår som passer til regelbruddet, der studenten til enhver tid må dokumentere overholdelse av EBS retningslinjer for bruk av alkohol og narkotika innenfor vilkårene i prøvetiden.

For større lovbrudd, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset, hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket.

Tredjegangs regelbrudd

Dersom det skjer gjentagende regelbrudd i løpet av prøvetiden, vil studenten automatisk bli fjernet fra EBS-kurset, vi behandler din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket. EBS vil varsle foreldre eller verger når en student har blitt fjernet fra et kurs og vil informere dem om årsakene.

Små og store brudd på regelverk og bestemmelser

EBS klassifiserer uakseptabel atferd i to kategorier: «små» og «store» brudd. Grovt sett betyr et «stort» brudd at den påståtte oppførselen og / eller tidligere misbruk av studentens garantier, hensynet til utvisning og kansellering av kurset. Dersom den påståtte overtredelsen anses som «mindre», betyr det ikke garantier, hensynet til utvisning og kansellering av kurset. Men det betyr likevel ikke at den påståtte hendelsen er ubetydelig eller inkonsekvent på noen måte.

Generelt, mindre brudd er de som er forstyrrende, sosialt upassende, eller uforenlig med atmosfæren ihht læring og sosialt samvær på skolene våre. Store brudd er de som er ulovlig, truende eller farlig for studenters eller ansattes helse og velferd; eller de som tydelig er ondsinnede. Mindre brudd, som er gjort med særlig ondskap eller uforsiktighet, kan bli store brudd.

Eksempler på mindre brudd, inkludert, men er ikke begrenset til:

 • Ikke å følge skole- eller oppholdsbestemmelser.
 • Stadig bruker banning.
 • Deltagelse i upassende oppførsel.
 • Viser mangel på respekt for EBS ansatte og medstudenter.
 • Røyking i skolens lokaler.
 • Farlig eller uansvarlig forbruk av alkohol.

Eksempler på store brudd, inkludert, men er ikke begrenset til:

 • Ulovlige legemidler / kontrollerte stoffer (besittelse, bruk, salg eller distribuere).
 • Forsettlig og / eller konsekvent trass, mangel på respekt, og / eller nekte å adlyde myndighet.
 • Enhver kriminell aktivitet.
 • Trusler, skremsel eller angrep på EBS ansatte eller studenter.
 • Skulking.
 • Hærverk.
 • Å bli ansett som en kronisk forstyrrende student.

Kansellasjon ved brudd på våre disiplinære retningslinjer

Hvis du blir funnet i å være i strid med våre disiplinære retningslinjer, vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyeblikket og fremover. Hvis dette skjer i utlandet vil du være ansvarlig for din egen retur hjem, og eventuelle andre medlemmer av gruppen som reiser med deg. Vi påtar oss ikke ansvaret for noen refusjon, kompensasjon eller eventuelle kostnader eller utgifter du pådrar deg. Vi kan også gjøre et krav mot deg for skader, kostnader og utgifter (inkludert advokatutgifter) som påløper som følge av din oppførsel. Straffesak kan også bli igangsatt hvis det er nødvendig.

I tillegg til disiplinære retningslinjer, har EBS også egne retningslinjer med hensyn til illegale rusmidler og alkohol.

Retningslinjer for studenter og ulovlige rusmidler

Studentene er underlagt alle gjeldende lokale forskrifter om ulovlige rusmidler og uansvarlig forbruk av alkohol. I tillegg har EBS strenge sanksjoner som gjelder for alle studenter som antas å være/handle i strid med vår rusmiddel policy.

Retningslinjer for narkotika

Under ingen omstendigheter bør ulovlig innhentet, ikke-reseptbelagte legemidler bringes til, selges, overføres eller forbrukes ved noen EBS skoler eller lokaler. Rusmiddelutstyr er også forbudt på alle skolene. I tillegg har ikke studenter lov til å bruke, selge, overføre eller besitte medisiner foreskrevet til en annen student.

Enhver uakseptable oppførsel på grunn av beruset student, som krever inngripen av EBS ansatte eller lokale tjenestemenn vil bli sett på som stor krenkelse/brudd på vår Disiplinære policy. Hvis dette skjer vil vi behandle din booking som kansellert av deg fra det øyebklikket og fremover.

Retningslinjer for alkohol

Studenter som er med på EBS-relaterte aktiviteter, mens de er på en EBS skole og i løpet av skoletiden, må være i stand til å fremstå som skikket. Farlig eller uansvarlig drikking, inkludert uakseptabel oppførsel på grunn av rus, som krever inngripen av EBS ansatte eller lokale tjenestemenn eller å være i nærvær/befatning av illegale rusmidler,  vil bli sett på som et brudd på våre disiplinære retningslinjer, og du vil bli underlagt våre overtredelsesprotokoller beskrevet ovenfor.

Røyking

Alle EBS skoler er røykfrie; i tillegg er det i noen land ulovlig å røyke i felles lukkede områder. Ditt samarbeid blir satt pris på. Å ikke følge denne anmodningen vil bli sett på som et brudd på våer disiplinære retninslinjer, og du vil bli underlagt våre disiplinære retningslinjer beskrevet ovenfor.

Lokale lover

Alle studenter bør gjøre seg kjent med alle lokale og statlige lover. EBS vil ikke bli holdt ansvarlig for eventuelle problemer som følge av å ikke overholde slike lokale lover, skikker og sensitivitet.

Endelig avgjørelse

Alle avgjørelser tatt av EBS med hensyn til ovennevnte retningslinjer – Disiplinær, Alkohol, og Ulovlige rusmidler – er endelige.  Alle aspekter av nevnte retningslinjer vil bli brukt på en saklig og upartisk måte.

EKSAMENER OG JUKS

Du kommer til å ha daglige tester gjennom det Internasjonale Bartenderkurset, og den siste uken vil du ha avsluttende eksamener for hver sølje i utdanningen: Bar-praksis, Masterclasses, Free Pour, Flair og Oppskrifter.

Det er forbudt å jukse på noen av disse testene eller eksamener, og påfølgende tiltak vil bli iverksatt. 

Hvis du jukser på en daglig test vil du automatisk motta 0 poeng for det.

Hvis du jukser på en avsluttende eksamen, stryker du automatisk på kurset. Det kan være mulig å ta den om igjen, men betingelsene vil variere avhengig av hvor alvorlig handlingen er.

EBS innkvartering

EBS kan tilby innkvartering som en del av kurset hvis det er nødvendig. Bare de individene navngitt på bestilling kan bruke overnattingssteder som har blitt ordnet for seg. Du har ikke lov til å dele boligen eller la noen andre bo der. Du er ansvarlig for kostnadene ved eventuelle skader på din bolig eller dens innhold under oppholdet. I tillegg har hver EBS destinasjonen sin egen prisliste over innbo som er innregnet for, hvis de er skadet eller ødelagt. Disse kostnadene må dekkes av deg og må kanskje betales lokalt. Når EBS-studentene er innkvartert i hosteller, vil hvert enkelt hostel ofte ha sine egne bolig-regler som må overholdes.

Avtalevilkår for busstransport

1. Busstransporten leveres av European Bartender School, men vi kan komme til å outsource eller benytte oss av kjøretøy fra andre operatører, og gjør dette etter eget skjønn.

2. Bookinger er kun gyldig for datoen og klokkeslettet som er angitt. Dersom passasjeren kommer for sent til bussen, vil vi prøve å finne plass til passasjeren på neste ledige buss, men dette kan ikke garanteres.

3. Dato for avreise, tidspunktet for henting og bringing kan bli endret, og selv om vi tar alle rimelige steg for å gi studentene beskjed, er det kundens eget ansvar å bekrefte bookingen ved å sende en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting. Forsinkelser og kanselleringer kan oppstå på grunn av uforutsette omstendigheter.

4. Passasjerene som bruker vår busstransport fra EBS-skolen til flyplassen er selv ansvarlige for å sørge for at de ankommer flyplassen tidsnok til ombordstigning.

5. Passasjerene er ansvarlige for å sørge for at de venter på avtalt hentested, som er oppgitt i bekreftelsen de har mottatt.

6. I tilfelle studentens fly er forsinket og det er mindre enn 24 timer igjen til bussen de skal ta har avgang, er det svært viktig at studenten sender en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakter skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting.

7. I tilfelle studenten kommer for sent til bussen, må studenten sende en e-post til phuket.manager@barschool.net eller kontakte skolen på telefonnummeret oppgitt i e-posten om henting.

8. Kunder som ønsker å klage må sende inn sin klage via nettstedet til EBS innen 14 dager etter at de booket busstransporten. Dette er for at vi skal forsikre oss om at vi har alle de nødvendige ressursene til rådighet for å undersøke klager.

9. Passasjerene er forpliktet til å bli sittende i kjøretøyet med setebeltet festet til enhver tid, med mindre sjåføren gir dem beskjed om noe annet.

10. Busstransporten består av ulike kjøretøy i ulike størrelser.

11. Passasjerer som etter eget skjønn velger å ikke benytte seg av tjenesten på et hvilket som helst tidspunkt, er ikke berettiget til å kreve tilbakebetaling overhodet.

12. Vi tar ikke ansvar for direkte eller indirekte tap av personlige eiendeler. EBS kan ikke holdes ansvarlig for skade, tap eller skade på grunn av uforutsette hendelser, herunder forsinkelser i busstransporten som fører til forsinket ankomst til flyplassen for avgang. Vi anbefaler at alle kunder har helseforsikring og forsikring av personlige eiendeler.

13. Vi forbeholder oss retten til å be en person om å fjerne seg fra en hvilken som helst busstjeneste hvis de oppfører seg på en måte som virker støtende eller er til sjenanse for andre passasjerer. Vi er ikke ytterligere ansvarlig for transporten av slike passasjerer.

14. Vi forbeholder oss retten til å endre bussens reiserute grunnet værforhold, pålagte sikkerhetsbegrensninger eller andre uforutsette hendelser.

15. Kundene mottar en bekreftelse så snart bookingen deres er fullført. Kundene er selv ansvarlige for å sjekke at opplysningene de har oppgitt i bestillingen er korrekte, og må gi beskjed til EBS CARE med en gang hvis de oppdager noen feil.

16. Kundene er ansvarlige for å møte opp på avtalt hentested på oppgitt tidspunkt. For transport fra skolen til flyplassen, bør kundene møte opp på avtalt hentested 15 minutter før avgangstid. Sjåførene våre vil prøve, innen rimelighetens grenser, å identifisere manglende passasjerer, men manglende oppmøte kvalifiserer ikke til tilbakebetaling, og sjåføren vil ikke returnere for å hente passasjerer som ikke har møtt opp til avtalt tidspunkt.

17. Det gis ingen tilbakebetaling for avbestillinger.

Kampanjekoder

Kampanjekoder gitt til deg av EBS vil ha verdi, unntak og begrensninger som blir opplyst til deg på tidspunktet du mottok dem. De er også gyldig for bare en begrenset periode.

En kampanjekode er bare gyldig for kvalifiserte bookinger gjort på EBS’ hjemmeside. En kvalifisert booking betyr kjøpet av det spesifiserte kurset eller produkter, i samsvar med de vilkår du ble varslet om på det tidspunktet du mottok en kampanjekode. Hvis en kampanjekode ikke lenger er gyldig ved innreise vil du bli varslet.

For å løse inn en kampanjekode, skriver du bare inn koden i kampanjekodefeltet i bestillingen delen av nettsiden. Den relevante rabatt vil automatisk bli trukket fra den endelige prisen på kvalifiserende kjøp. Hvis du ikke klarer å legge inn kampanjekoden ved kjøpstidspunktet som er angitt ovenfor, vil din reservasjon ikke være kvalifisert for en senere rabatt. Rabatter kan ikke kreves etter at du har bekreftet kjøpet på nettstedet.

Du kan ikke innløse eller bytte kampanjekode eller andre rabatter til kontanter. Du kan ikke bruke eller kombinere en kampanjekode med andre kampanjer, uten tillatelse fra EBS.

EBS forbyr publisering av kampanjekoden på Internett eller andre offentlige forum, samt å gi kampanjekoden til en annen person.

Hvis du ønsker å endre en bestilling gjort ved hjelp av en kampanjekode etter at kampanjeperioden for kampanjekoden er avsluttet, vil du bli pålagt å betale tilbake beløpet som vi bidro med i din bestilling, samt eventuelle andre gebyrer eller avgifter som kan gjelde for endringer.

I tilfelle en kampanjekode du har fått ikke fungerer, din eneste, er EBS erstatningsansvar å skifte ut den ikke-fungerende kampanjekoden.

For å se vårt EarlyBird-tilbud 2020, klikk her.

For å se vilkår og betingelser for vår trygghetskampanje, trykk her.

Klikk her her for å se vilkår og betingelser for vår pengene tilbake kampanje.

For å se vilkår og betingelser for vår #Aftercorona Early-Flexy, trykk her.

Kontakte deg

Hvis du booker via våre nettsider vil vi kommunisere med deg ved hjelp av e-postadressen du har oppgitt. Derfor er det viktig å oppgi en e-postadresse som er i bruk ved booking, slik at du kan motta e-postbekreftelsen eller informasjon om eventuelle oppdateringer og andre nyheter i forbindelse med din bestilling. Vi vil anta at e-postadressen er korrekt og at du forstår risikoen forbundet med å bruke denne formen for kommunikasjon. Vær oppmerksom på at du fortsatt kan ha kontakt med oss via EBS Care eller skriftlig, som beskrevet ovenfor i våre vilkår og betingelser.

I tillegg kan vi sende deg tekstmeldinger (SMS-meldinger) angående din bestilling. Disse kan bli kansellert online inne på ditt EBS konto-område. EBS anbefaler at du tillater oss å sende deg SMS-oppdateringer siden disse meldingene ofte er viktige meldinger som krever din umiddelbare oppmerksomhet eller handling.

Generell ansvarsfraskrivelse

EBS gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen på dette nettstedet og våre booking-nettsteder er oppdatert, men kan ikke garantere nøyaktigheten av informasjon eller tilgjengeligheten av våre kurs. Disse bestillings-vilkår bør henvises til i sammenheng med dette nettstedets generelle vilkår og betingelser.

Filming og fotografering

Gjennom året vil EBS ofte lage salgsfremmende filmer og og ta bilder på noen av våre EBS skoler. Vær oppmerksom på at foto-shoots og / eller filming kan være i gang i løpet av kurset, og sørg for at du er klar over kameraenes plassering til enhver tid. Vi tar ikke ansvar hvis, i motsetning til dine ønsker, du vises i noen salgsfremmende filmer eller bilder.

Endringer I disse retningslinjene

Eventuelle endringer i disse retningslinjene vil bli lagt ut på vår nettside (r) og / eller gjort tilgjengelig på forespørsel.

Sist oppdatert

Disse bestillingsvilkårene var sist oppdatert 23 September, 2021.

Utsatt betaling med EBS vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser utgjør en avtale mellom deg og European Bartender School Limited 107518 fremlagt som European Bartender School Limited (vi, vår eller oss) (og enhver person som benytter seg av en betalingsplan fra oss).

Vårt kjøp nå betal senere tilvalg gjør at du kan kjøpe varer eller tjenester over en lengre tidsperiode ved å betale oss tilbake i jevne delbetalinger (nedbetalingsplan). Gjennom å ta del i betalingsplanen, er du enig i å etterkomme disse vilkår og betingelser Du burde også sette deg inn i personvernsreglene som er en del av denne avtalen.

OPPSUMMERING AV HVORDAN PLANEN FUNGERER

 • Du kan velge å betale for kjøpet ditt i enten 6, 12 eller 18 like delbetalinger 
 • Avtaleavgiften for betalingsplanen er på 390 kr
 • Det er en månedlig administrasjonsavgift tilknyttet betalingsplanen du velger og disse er:
  ▪ 6   måneder 300 kr per måned
  ▪ 12 måneder 350 kr per måned
  ▪ 18 måneder 390 kr per måned

 • Starter 02/03/2023:
 • Avtaleavgiften for betalingsplanen er på 0 kr
 • Det er en månedlig administrasjonsavgift tilknyttet betalingsplanen du velger og disse er:
  ▪ 6   måneder 219 kr per måned
  ▪ 12 måneder 274 kr per måned
  ▪ 18 måneder 329 kr per måned

 • Du betaler første delbetaling på forhånd, inkludert start- og administrasjonsavgift, så vil de resterende delbetalingene måtte betales hver trettiende dag etter datoen for første betaling
 • Du kan betale før betalingsfristene, ellers vil vi automatisk trekke beløpet fra ditt registrerte bank- eller kredittkort på dagen betalingsfristen utgår.
 • Dersom en automatisk betaling ikke er vellykket påå betalingsfristdatoen, vil vi legge til en purregebyr for sen betaling på 100 kr. Du kan betale opptil 4 purregebyrer, hvilket summeres opp til 400 kr. Per delbetaling
 • Dersom en automatisk delbetaling feiler, er du nødt til å oppdatere dine betalingsdetaljer så snart som mulig; ellers vil en ny purregebyr tilkomme etter 7 dager.

1. HVEM ER EGNET TIL BETALINGSPLANEN

For å være egnet for betalingsplanen, må du:

 • Være minimum 18 år gammel;
 • Være i en posisjon der du har lov til å tegne en lovlig bindende kontrakt;
 • Ha en gyldig e-post adresse og telefonnummer;
 • Ha et gyldig bank- eller kredittkort; og
 • Ha en kredittscore over EBS-grensen, basert på informasjon gitt til oss gjennom vår åpen-bank tredjehåndspartner Nordigen Ltd

Ved å åpne og ta del i en betalingsplan, sier du deg enig til: Oppgi nøyaktig og komplett informasjon om deg selv slik nettsiden vår tilsier;

 • Gi vår tredjehånds partner Nordigen tillatelse til å kunne se din bankkontoinformasjon, slik som kontodetaljer, kontofunksjoner og fordeler, kontotransaksjoner og gjengående betalinger, kontosammendrag, kontakt- og selskapsdetaljer
 • Godta våre vilkår og betingelser
 • Opprettholde og raskt oppdatere relevant informasjon slik at den alltid er komplett og nøyaktig;
 • Ikke tillate andre tilgang til din betalingsplan online; eller gi noen andre innloggingsinformasjonen til din konto
 • Samarbeide med oss fullt ut ved en etterforskning for feilaktig onlinetilgang til din

Delbetalingsplan
Dersom du oppgir falsk eller ukomplett informasjon, eller vi har grunn til å mistenke at dette er tilfelle, har vi rett til å suspendere og avvikle din konto, så vel som å nekte fremtidig bruk av våre delbetalingsplaner Vi kan nekte deg å åpne en konto eller inngå en delbetalingsavtale dersom du ikke er godkjent av oss. Eksempler på når dette kan skje er:

 • Vi ikke har tilstrekkelig informasjon til å korrekt identifisere deg
 • Du har utestående betalinger eller forsinkelsesgebyrer på noen betalingsplaner som er knyttet til kontoen din, eller vi mistenker eller er klar over at du har brutt eller misbrukt avtalen din under en annen betalingsplan knyttet til kontoen din;
 • Vi er ikke fornøyd med din betalingsevne; eller
 • Vi anser det som nødvendig for å begrense risikoen for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, svindel eller annet brudd på loven.

Du er ansvarlig for å opprettholde og beskytte konfidensialiteten til påloggingsinformasjonen din, altså e-postadresse og passord. Vi er ikke ansvarlig for uautorisert tilgang og bruk av kontoen din, med mindre vi ikke har tatt rimelige skritt for å forhindre slik tilgang eller bruk.

2. DELBETALINGSPLANER

Hvis vi inngår en betalingsplan med deg, betaler du oss kjøpesummen over 6,12 eller 18 like betalinger. Du betaler den første betalingen på samme dag som kjøpet, og de påfølgende betalingene på samme dato hver måned deretter.

 

Autogiro 
Du gir oss fullmakt til å behandle betalinger og gebyrer for sene betalinger som er angitt nedenfor ved å bruke betalingsmetodeopplysningene du har oppgitt. Du har muligheten til å velge betalingsmetode når du oppretter kontoen din og går inn i betalingsplanen. Du må gi oss informasjon om foretrukket bank- eller kredittkort når du velger betalingsmåte. 

Du er ansvarlig for å sørge for at du har tilstrekkelig dekning på ditt valgte bank- eller kredittkort. Hvis vi av en eller annen grunn ikke kan behandle en betaling, inkludert, men ikke begrenset til, at det kortet du har registrert er utløpt eller kansellert eller det er utilstrekkelige midler på kontoen knyttet til det registrerte kortet, er du ansvarlig for gebyret for sene betalinger spesifisert nedenfor og eventuelle gebyrer og avgifter pålagt av den utvalgte kortutstederen din. Der vi ikke er i stand til å behandle en betaling på grunn av en feil eller mangel i systemene våre, er du ikke ansvarlig for gebyrene for sen betaling som er angitt nedenfor. 

Du erkjenner at:

 • Vi kan etter vårt skjønn engasjere en tredjeparts betalingstjeneste for å behandle betalingene;
 • Din finansinstitusjon kan etter eget skjønn når som helst ved skriftlig varsel til deg avslutte betalingsordningen for fremtidig betaling;
 • Du gir oss fullmakt til å gi betalingsleverandøren dine personlige opplysninger (inkludert kontodetaljene du har gitt oss, eller en betalingsmyndighet du fullfører og signerer) for å behandle betalingene;
 • Du kan kansellere avtalen din med den nye betalingsleverandøren når du blir varslet om endringen, men du må gjøre alternative betalingsordninger med oss for å gjennomføre betaling, som skriftlig avtalt av oss; og
 • Hvis du på noe tidspunkt mener at en direkte belastning (eller kreditt) mot din utnevnte konto (eller kredittkort) er upassende eller feil, er det ditt ansvar å varsle oss så snart som mulig.

BETALINGSFORSINKELSER 
Hvis du ikke klarer å betale i henhold til en betalingsplan, må du betale oss et gebyr på 100 NOK for sen betaling for hver forsinkede betaling. Gebyret for sen betaling betales den dagen betalingen mislyktes. Vi vil prøve å belaste mislykkede betalinger 4 dager etter den opprinnelige forfallsdatoen, dersom den fortsatt er ubetalt.

Hvis du ikke klarer å betale for tredje gang, kan vi etter eget skjønn avslutte kontoen din. Du samtykker i at vi varsler en tredje administrator, dette kan påvirke din evne til å inngå betalingsplaner med andre forhandlere.

Vi vil også forby deg å bruke betalingsplaner hos oss i fremtiden. Vi vil trekke eventuelle gebyrer for sen betaling fra din oppgitte betalingsmetode. Når vi avslutter betalingsplanen, betales hele beløpet umiddelbart. 

Hvis kontrakten din blir sagt opp og du har unnlatt å betale fakturaen til EBS:
- Kan EBS forbeholde seg retten til å kansellere og trekke tilbake din EBS -sertifisering 
- Kan EBS forbeholde seg retten til å kansellere og forby deg tilgang til EBS Matchstaff

3. IDENTITETSKONTROLLER OG BETALINGSVURDERINGER

Du godtar å gi oss all informasjon eller dokumentasjon vi med innen rimelighetens grenser ber om for å bekrefte identiteten din og vurdere din betalingsevne. Du autoriserer oss eller vår administrator å gjøre forespørsler, enten direkte eller gjennom tredjeparter, for å bekrefte identiteten din og vurdere din evne til å foreta betalinger i henhold til alle betalingsplaner du inngår. All informasjon vi eller vår administrator samler om deg, inkludert informasjon for å bekrefte identiteten din og vurdere din betalingsevne, vil bli samlet inn, brukt og lagret på en sikker måte i samsvar med vår personvernpolitikk og personvernerklæringen til vår tredjepartsadministrator.

4. ANNULLERINGER OG REFUSJON

Du kan når som helst be oss om å avslutte kontoen din. Du er fortsatt ansvarlig for å betale utestående beløp, samt gebyrene for forsinket betaling ovenfor for alle betalingsplaner du har inngått.

Hvis du avslutter en betalingsplan og det ikke betales refusjon, må restgjelden betales umiddelbart. Hvis vi godtar at transaksjonen din skal refunderes eller krediteres, trenger du ikke å betale ytterligere betalinger knyttet til betalingsplanen, og vi refunderer hver betaling du har foretatt i henhold til betalingsplanen, inkludert eventuelle forsinkede avgifter du har betalt.

Hvis vi nekter å tilbakebetale eller kreditere transaksjonen din til tross for at du søker refusjon eller kreditt, eller bestrider kjøpet, må du betale alle beløp som skyldes denne avtalen uten å motregne beløpet du mener vi skylder deg og uten å kreve krav fra oss, bortsett fra om motregningsrett du måtte ha ikke kan utelukkes under noen lov.

5. SKADELØSNING

Du samtykker i å holde oss skadesløs for ethvert byrde som vi pådrar oss i sammenheng med tap, kostnader, skader eller utgifter som oppstår under en hvilken som helst ansvarsteori (inkludert, men ikke begrenset til, skade, lov, egenkapital eller kontrakt), vi lider som følge av dine uaktsomme eller urettmessige handlinger eller unnlatelser, eller brudd på disse vilkårene eller andre vilkår og betingelser du godtar før du bruker betalingsplanen vår, men bare i den andel som representerer i hvilken grad tapet, kostnaden, skaden eller utgiften var forårsaket av dine uaktsomme eller urettmessige handlinger eller unnlatelser.

6. ANSVARSBEGRENSNING

I henhold til loven skal vårt ansvar overfor deg for alle krav som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen ikke overstige den totale verdien av kjøpet ditt, uavhengig av om ansvaret oppstår under kontraktsbrudd, tort (inkludert uaktsomhet ), eller andre årsaker til handling. Denne begrensningen gjelder ikke dine rettigheter under loven, inkludert Gibraltar forbrukerlov. Ingen av partene er ansvarlig overfor hverandre for eventuelle følgeskader eller indirekte tap, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste, tap av påløpte ansettelsesrettigheter, tapte mulighetskostnader, tap av glede.

7. INGEN VIDERESALG AV BETALINGSPLANEN

Du godtar å ikke reprodusere, kopiere, selge, handle, videreselge eller utnytte til kommersielle formål, noen del av betalingsplanen (inkludert kontoen din), bruk av betalingsplanen eller tilgang til betalingsplanen.

8. AVSLUTNING

Denne avtalen vil fortsette til den avsluttes i samsvar med denne klausulen. Du kan når som helst si opp denne avtalen ved å betale alle utestående beløp under alle betalingsplaner hos oss. Vi har 0% avgifter på tidlige tilbakebetalinger, og vi belaster ingen lukkegebyrer. Du godtar at vi under visse omstendigheter og uten forhåndsvarsel umiddelbart kan si opp denne avtalen og levering av våre betalingsplaner. Årsaken til slik oppsigelse skal omfatte, men ikke være begrenset til:

Vi mistenker eller er klar over at du har brutt eller misbrukt denne avtalen eller andre innarbeidede avtaler eller retningslinjer, eller vi innen rimelighetens grenser anser kontoaktivitet som mistenkelig;

 • Forespørsel fra rettshåndhevelse eller andre regjeringsbyråer
  Avvikling eller materialendring i vår delbetalingsplan (eller noen del derav);
 • Uventede tekniske eller sikkerhetsmessige hendelser eller problemer; og
 • Forlengede perioder med inaktivitet.

Avvikling av din avtale inkluderer

 • Avslutte alle nåværende betalingsplaner og kreve umiddelbar betaling av alle utestående beløp; og
 • Sperre videre bruk av en betalingsplan.

Videre godtar du at alle oppsigelsesårsaker skal skje etter vårt skjønn, og at vi ikke er ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for stenging av kontoen din, tilknyttede e-postadresser eller tilgang til betalingsplanen vår.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE FOR GARANTIER

Du forstår og godtar uttrykkelig at:

 • Din bruk av betalingsplanen er på egen risiko. Betalingsplanen er gitt på grunnlag av en "som den er" og "som tilgjengelig" basis. Slik loven tillates, fraskriver vi oss uttrykkelig alle garantier av noe slag, enten de er uttrykkelige eller underforståtte, inkludert, men ikke begrenset til de underforståtte garantiene for salgbarhet og ikke-krenkelse, bortsett fra om feil er forårsaket av vår uaktsomme eller urettmessige handling eller unnlatelse
 • Ingen råd eller informasjon, muntlig eller skriftlig, innhentet av deg fra oss eller gjennom eller fra betalingsplanen skal skape noen garanti som ikke uttrykkelig er angitt i disse vilkår og betingelser.
 • Vi gir ingen garanti for at:
   1.    Betalingsplanen vil oppfylle dine krav;
   2.    Betalingsplanen vil være uavbrutt, betimelig, sikker eller feilfri; og
   3.    Eventuelle feil i betalingsplanen vil bli rettet.

10. MERKNADER

Vi kan gi deg varsler, inkludert meldinger om endringer i denne avtalen, via e -post.

11. TILDELING

Vi kan overføre, eller tildele, våre rettigheter under denne avtalen uten ditt samtykke, forutsatt at vi innen rimelighetens grenser tror at du ikke vil lide noen materiell skade på overføringen eller oppdraget. Ved å gjøre dette samtykker du i at vi gir informasjonen (inkludert dokumenter) om deg til overdrageren eller til den som vurderer å bli overdrageren. Vi har en ordning der vår tredjepartsadministrator kan samle inn gjelden. Du kan ikke overføre eller tildele rettighetene dine under denne avtalen uten vårt skriftlige samtykke. Vi kan engasjere et inkassobyrå for å få tilbake beløpene du skylder oss.

12. ENDRINGER I VILKÅR OG BETINGELSER

Vi forbeholder oss retten til å endre, oppdatere eller på annen måte forandre vilkårene i denne avtalen. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i vilkårene, inkludert eventuelle endringer i avgifter og gebyrer, ved å vise de oppdaterte vilkårene første gangen du logger deg på kontoen din etter at endringen er foretatt. Eventuelle endringer gjelder for din neste betalingsplan, men gjelder ikke for noen betalingsplan som er godkjent og som du for øyeblikket foretar betalinger på i henhold til en betalingsplan. Hvis du er misfornøyd med noen av endringene, kan du si opp avtalen din med oss umiddelbart ved å lukke kontoen din.

13. ÅNDSVERK

Du erkjenner og godtar at denne avtalen inneholder proprietær og konfidensiell informasjon som er beskyttet av gjeldende immaterielle rettigheter og andre lover. Bortsett fra uttrykkelig godkjent av oss, godtar du å ikke endre, leie, lease, låne, selge, distribuere eller lage avledede verk basert på denne avtalen, helt eller delvis.

14. UENHETER

Partene må forsøke i god tro å løse enhver uenighet mellom dem i forbindelse med denne avtalen ved forhandlinger. Hvis en uenighet ikke kan løses gjennom forhandlinger mellom partene innen 10 dager eller ytterligere periode som partene er enige om er passende, må partene i løpet av de påfølgende 10 dagene søke og bli enige om prosessreglene og en tidsplan for å løse tvisten gjennom mekling av en mekler som partene er enige om, eller hvis partene ikke kan bli enige, en mekler oppnevnt av Gibraltar Disputes Center eller noen som erstatter den. Hver part vil bære sine egne meklingskostnader og betale halvparten av meklerens kostnader. En part kan ikke starte rettssaker eller megling (annet enn en midlertidig søknad) knyttet til enhver tvist som oppstår som følge av denne avtalen, med mindre denne parten har etterkommet foregående krav. Denne klausulen skal overleve oppsigelsen eller utløpet av denne avtalen.

15. GENERELL INFORMASJON

Lovvalg og forum - Denne avtalen og forholdet mellom deg og oss skal være underlagt lovene i Gibraltar uten hensyn til lovkonfliktbestemmelsene. Du og vi godtar å underkaste oss den personlige og eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Gibraltar. Fraskrivelse og delbarhet av vilkår - En eventuell unnlatelse av å utøve eller håndheve noen rettigheter eller bestemmelser i denne avtalen, skal ikke utgjøre et frafall av slik rett eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i denne avtalen er funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, er partene likevel enige om at retten skal forsøke å etterkomme at partenes intensjoner blir gjenspeilet i bestemmelsen, og de andre bestemmelsene forblir i full kraft og effekt. Begrensningsvedtekt - Du godtar at uansett lov eller lov om det motsatte, må ethvert krav eller handlingsårsak som oppstår som følge av eller er knyttet til bruk av tjenesten eller denne avtalen, inngis innen ett 

(1) år etter at et slikt krav eller søksmål oppsto eller for alltid ble sperret. Seksjonstitlene i denne avtalen er kun for enkelhets skyld og har ingen juridisk eller kontraktuell virkning.

16. DEFINISJONER

I denne avtalen betyr "Konto" kontoen du har åpnet hos oss for å få tilgang til og bruke betalingsplanen.