Websidens vilkår

Disse brukervilkårene regulerer din bruk av nettstedet vårt. Les igjennom alle vilkårene før du bruker nettstedet. Hvis du ikke godtar disse brukervilkårene, må du ikke bruke nettstedet. Fortsatt bruk av nettstedet innebærer at du godtar disse vilkårene.

 

Tilgang til nettstedet
1.1 Det er ikke nødvendig å registrere seg hos oss for å kunne bruke de fleste delene av nettstedet. [Likevel er det enkelte områder, for eksempel studentprofildelen av nettstedet, som kun er tilgjengelige hvis du er registrert

Bruk av nettstedet
1.2 Dette nettstedet kan brukes til dine private formål og i henhold til disse brukervilkårene.
1.3 Du kan skrive ut og laste ned materiale fra nettstedet, forutsatt at du ikke modifiserer eller reproduserer innhold uten vår skriftlige forhåndstillatelse.

Nettstedets driftstid
1.4 Vi har gjennomført alle rimelige tiltak for å sikre at nettstedet er i drift hele dagen, hver dag. Det kan derimot iblant oppstå tekniske problemer som medfører noe nedetid, og derfor er vi ikke ansvarlig hvis nettstedet på noe tidspunkt skulle være utilgjengelig.
1.5 Der det er mulig, forsøker vi alltid å gi forvarsel dersom vedlikeholdsarbeid kan føre til at nettstedet er nede, men vi er ikke forpliktet til å gi slikt forvarsel.

Materiale levert av besøkende
1.6 Eventuelt materiale som er sendt eller lagt ut av besøkende på nettstedet, skal anses som ikke rettighetsbeskyttet og ikke konfidensielt. Vi forbeholder oss retten til å kopiere, dele, distribuere eller bruke, for alle formål vi finner hensiktsmessige, alt materiale som leveres til oss, med unntak av personlige opplysinger, hvis bruk dekkes av personvernpolitikken vår.
1.7 Ved bruk av dette nettstedet skal du ikke legge ut eller sende til eller fra nettstedet materiale:
(a) som du ikke har alle nødvendige rettigheter til;
(b) som er diskriminerende, uanstendig, pornografisk, ærekrenkende, i stand til å opphisse til rasehat, brudd på konfidensialitet eller personvern, som kan føre til irritasjon eller besvær for andre, som oppfordrer til eller utgjør oppførsel som vil anses som en kriminell handling, som kan danne grunnlag for sivilt søksmål, eller som på andre måter strider mot britisk lovgivning;
1.8 Vi vil helt og holdent samarbeide med politimyndigheter og rettskjennelser som krever at vi legger frem identifeten eller annen informasjon om personer som har brutt disse vilkårene med materiale lagt ut på nettstedet.

Lenker til og fra andre nettsteder
1.9 Du kan finne lenker til tredjeparters nettsteder på hele nettstedet. Det at slike lenker tilbys, betyr ikke at vi bifaller slike nettsteder. Hvis du går til et nettsted via en lenke på nettstedet vårt, skjer det på egen risiko.
1.10 Parter som ønsker å lenke til dette nettstedet har rett til å gjøre dette, forutsatt at vilkårene nedenfor overholdes:
(a) du forsøker ikke å antyde at vi bifaller tredjeparters produkter eller tjenester, med mindre dette er skriftlig avtalt med oss;
(b) du ikke fremstiller ditt forhold til dette nettstedet uriktig; og
(c) nettstedet du lenker til dette nettstedet fra ikke inneholder støtende eller på andre måter kontroversielt innhold, eller innhold som bryter med en tredjeparts immaterielle eller andre rettigheter.
1.11 Ved å lenke til dette nettstedet slik at det utgjør et brudd på punkt 5.2 skal du holde oss skadesløse for eventuelle tap eller skader på dette nettstedet som oppstår som et resultat av slike lenker.

Nettstedets sikkerhet
While we make reasonable attempts to exclude viruses, worms, trojans and other malicious or destructive computer code from the websites and their contents, we cannot guarantee such exclusion. We give no assurance (whether express or implied), assume no obligation and accept no liability in relation to these matters. You are strongly recommended to take all appropriate safeguards before using the websites or downloading any information or content from them.

Exclusion of liability
1.14 We do not accept liability for any loss or damage that you suffer as a result of using this Website.
1.15 Nothing in these Terms of Use shall exclude or limit liability for death or personal injury caused by negligence which cannot be excluded or under the law of the United Kingdom.

Priser og tilgjengelighet
Selv om vi gjør alt vi kan for å sikre at informasjonen på nettstedene er korrekt, kan vi ikke garantere dette. Priser som vises i nettkatalogen vår og tilgjengeligheten til varene kan endres uten forvarsel.

Kjøp/bestilling
EBS’ salgsbetingelser gjelder for alle kjøp/bestillinger som gjennomføres via nettstedet vårt. Du får tilgang til disse med følgende lenke: Bestillingsvilkår og salgsbetingelser.

Databeskyttelse og personvern
Personvernpolitikken vår gjelder i forhold til bruk av all personlig informasjon som innhentes av oss, og du får tilgang til denne med følgende lenke: Personvernpolitikk.

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Informasjonen på dette nettstedet tilbys i god tro, og alle rimelige tiltak er gjennomført for å sikre at slik informasjon er korrekt og oppdatert. Derfor tilbys informasjonen «slik den er», uten noen form for garanti. EBS skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlig for eventuell skade som oppstår, direkte eller indirekte, som følge av bruk av informasjonen på dette nettstedet, inkludert skade som skyldes unøyaktigheter, utelatelser eller feil. Enhver person som støtter seg på informasjonen på dette nettstedet eller benytter seg av informasjonen heri, gjør dette på egen risiko. EBS fraskriver seg herved ethvert erstatningsansvar for skader, inkludert, men ikke begrenset til, direkte og indirekte skader, samt følgeskader, inkludert tapt inntekt, tapt fortjeneste, tapte muligheter og annet tap. Informasjonen på denne nettsiden kan når som helst, og uten forvarsel, bli endret eller oppdatert.

Lov og rettskrets
Disse vilkårene er underlagt engelsk lov. Enhver disputt vedrørende disse vilkårene skal utelukkende være underlagt jurisdiksjonen til domstolene i Norge.