Websitets vilkår og betingelser

Disse brugsvilkår regulerer din brug af vores website. Læs vilkårene i deres helhed, inden du bruger dette Website. Hvis du ikke accepterer disse servicevilkår, bedes du undlade at bruge dette Website. Din fortsatte brug af dette website bekræfter din accept af disse vilkår.


Website-adgang

1.1 Tilmelding hos os er ikke nødvendig for at kunne bruge de fleste dele af dette Website. [Særlige områder, som fx dette Websites afsnit med din elevprofil vil imidlertid kun være tilgængeligt, hvis du har tilmeldt dig.]

Brug af websitet

1.2 Dette Website må bruges til dine egne personlige formål og i overensstemmelse med disse brugsvilkår.

1.3 Du må udskrive og downloade materiale fra dette Website, forudsat at du ikke ændrer eller gengiver noget indhold uden vores forudgående skriftlige samtykke.

Websitets oppetid

1.4 Vi har taget alle rimelige foranstaltninger til at sikre, at dette Website fungerer hele dagen, hver dag. Lejlighedsvise tekniske problemer kan dog medføre noget downtime, og som følge heraf vil vi ikke være ansvarlige, hvis websitet er utilgængeligt på et vilkårligt tidspunkt.

1.5 Hvor det er muligt, forsøger vi altid at komme med forudgående varsel om vedligeholdelsesproblemer, der kan medføre downtime af Websitet, men vi skal ikke være forpligtet til at komme med sådant varsel.

Materiale tilvejebragt af besøgende
1.6 Alt materiale, som en besøgende på Websitet, sender til eller opslår på dette Website, skal anses som ikke-privatejet og ikke-fortroligt. Vi skal være berettiget til at kopiere, offentliggøre, distribuere eller bruge alt materiale, der leveres til os, til andre formål, som vi vurderer passende, med undtagelse af personlige oplysninger, hvis brug er dækket under vores Fortrolighedspolitik.

1.7 Når du bruger dette websted, skal du ikke opslå eller sende noget materiale til eller fra dette website:

(a) hvortil du ikke har skaffet alle nødvendige samtykker,

(b) som er diskriminerende, uanstændigt, pornografisk, ærekrænkende, tilbøjelig til at anspore racehad, en krænkelse af fortrolighed eller privatliv, som kan forårsage irritation eller ulejlighed for andre, som motiverer eller udgør adfærd, der vil anses som en strafbar lovovertrædelse, giver anledning til et civilretligt strafansvar eller på anden måde er i strid med lovgivningen i Storbritannien,

(c) som er skadelig af natur, inklusive og uden begrænsning, computervirusser, trojanske heste, korrumperede data eller andre potentielt skadelige software eller data.

1.8 Vi vil samarbejde fuldt ud med alle retshåndhævelsesmyndigheder eller retskendelser, der pålægger os at offentliggøre identiteten af eller andre oplysninger om en person, der opslår materiale på dette website, der er en krænkelse af disse vilkår.

Links til og fra andre websites
1.9 Overalt på dette Website kan du finde links til tredjeparters websites. Tilvejebringelsen af et link til et sådant website betyder ikke, at vi støtter det website. Hvis du besøger et website via et link på dette Website, er det på eget ansvar.

1.10 Enhver part, der ønsker et link til dette website, er berettiget til det, forudsat at nedenstående betingelser overholdes:

(a) du forsøger ikke at insinuere, at vi støtter en anden parts tjenester eller produkter, med mindre dette er blevet aftalt skriftligt med os,

(b) du giver ikke et misvisende billede af din relation med dette website, og

(c) websitet, hvorfra du opretter et link til dette Website, indeholder ikke krænkende indhold eller indhold, der på anden vis er kontroversielt, eller indhold, der krænker en tredjeparts immaterielle rettigheder eller andre rettigheder.

1.11 Ved at oprette link til dette Website, der krænker paragraf 5.2, skal du kompensere os for alle tab eller skader, som dette Website lider som følge af et sådant link.


Websitets sikkerhed
Mens vi gør rimelige forsøg på at ekskludere virusser, orme, trojanske heste og anden ondsindet eller ødelæggende computerkode fra Websitene og deres indhold, kan vi ikke garantere sådan eksklusion. Vi giver ingen forsikring (hvad enten udtrykkelig eller implicit), påtager os ingen forpligtelse og accepterer intet erstatningsansvar i forbindelse med disse ting. Det anbefales på det kraftigste at tage alle passende sikkerhedsforanstaltninger, inden du bruger Websitene eller downloader oplysninger eller indhold herfra.

Exclusion of liability
1.14 We do not accept liability for any loss or damage that you suffer as a result of using this Website.
1.15 Nothing in these Terms of Use shall exclude or limit liability for death or personal injury caused by negligence which cannot be excluded or under the law of the United Kingdom.

Priser og tilgængelighed
Mens vi gør os alle bestræbelser på at sikre, at oplysninger på Websitene er nøjagtige, kan dette ikke garanteres. Priserne i vores online katalog og tilgængelighed kan ændres uden varsel.

Purchases
Ebs terms of sale apply to all purchases/bookings made via our website. They may be accessed at the following link: booking terms and conditions of sale.

Databeskyttelse og fortrolighed
Vores fortrolighedspolitik gælder i forbindelse med brugen af personlige data, der indsamles af os, og der er adgang til denne på følgende link: Fortrolighedspolitik.

Juridisk ansvarsfraskrivelse
Oplysningerne på dette website tilvejebringes i god tro, og der er gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre, at de er nøjagtige og ajour. Af denne grund tilvejebringes disse oplysninger “som de er” uden nogen form for garanti. Under ingen omstændigheder skal EBS være ansvarlige for tab, der opstår, direkte eller indirekte, fra brugen af oplysningerne på dette website, inklusive tab, der opstår fra unøjagtigheder, udeladelser eller fejl. Alle personer, der sætter deres lid til oplysningerne på dette website eller benytter oplysningerne heri, skal gøre det på eget ansvar. Hermed frasiger EBS sig ethvert erstatningsansvar og skal ikke kunne holdes ansvarlige for noget tab, inklusive, uden begrænsning, direkte, indirekte eller følgetab, inklusive tab af indkomst, tab af avance, tab af mulighed eller andet tab. Oplysningerne på dette website kan til enhver tid ændres eller opdateres uden varsel.

Lov og jurisdiktion
Disse brugsvilkår bliver reguleret af engelsk lovgivning. Enhver strid, der opstår i forbindelse med disse brugsvilkår, skal være underlagt den eksklusive jurisdiktion af domstolene i Danmark.