ข้อกำหนดการจอง

สวัสดี! เรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางอย่างที่คุณควรอ่านก่อนที่คุณจะจองหลักสูตรกับเรา หากคุณมีคำถาม กรุณาติดต่อ EBS Care เราพร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ

 

The code EBSFLEXAUGUST  is available since May the 18th until the 31st of July, 2020.

In bookings of the International Bartender Course with start dates after June, done in the mentioned period, this promotion grants the following benefits:

- Refund Guarantee: get a full refund if your course in the case the course has to be cancelled for causes related to Covid-19
- The flexible booking option for free: possibility to modify dates or destination up to 2 weeks before the course start date.

The conditions of this code are only applicable to International Bartender Course bookings, all destinations except Goa.
Applicable to booking done in any country, except New Zealand, Mexico, India and Finland. 

 

การจองกับเรา: ข้อกำหนดและเงื่อนไข

สัญญาของคุณกับ European Bartender School International Limited, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar เลขทะเบียนบริษัท: 107518, ทำธุรกิจในนาม European Bartender School. เมื่อคุณทำการจองกับเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขด้านล่างจะมีผลบังคับใช้

คำว่า “เรา”, “ของเรา” และ “EBS” หมายถึง European Bartender School ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งอยู่ที่เมือง Gibraltar คำว่า “คุณ”, “นักเรียน”, “ผู้ใช้” หรือ “ลูกค้า” หมายถึงผู้ใช้ที่เยี่ยมชมและ/หรือจองหลักสูตรผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

ทั่วไป

ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจองได้โดยไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะต้องอ่านและ/หรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาที่ทำการจองเพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ EBS สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับการจองที่ได้รับการยอมรับจาก EBS แล้วก็ตาม เมื่อคุณจองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้:

 1. คุณยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ
 2. คุณจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้และต้องมีความสามารถตามกฎหมายไทย และอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์ในการจองสำหรับจุดหมายปลายทางที่นิวยอร์ก
 3. คุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเป็นความจริงและถูกต้อง
 4. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับการจองที่เป็นการเก็งกำไร, เป็นเท็จหรือหลอกลวง 

*หากจองหลักสูตรที่ภูเก็ตหรือที่คอส คุณจะต้องยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ และคุณยังตกลงที่จะให้เอกสารที่ระบุถึงการให้ความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครองของคุณในการจองหลักสูตรของ EBS แก่เรา

ราคาที่คุณจ่าย

EBS พยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันว่าราคาล่าสุดและที่ถูกต้องจะแสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตลอดเวลา อาจมีการแสดงราคาที่ไม่ถูกต้องเป็นบางครั้งอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด เมื่อ EBS ตระหนักถึงข้อผิดพลาดดังกล่าว เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบในเวลาที่ทำการจองหรือโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหากคุณไม่ต้องการยอมรับราคาที่ใช้กับการจองได้จริง

ความรับผิดชอบของเราต่อการจองของคุณ

เราจะจัดเตรียมหลักสูตรที่คุณได้ทำการจองให้แก่คุณและเราจะยืนยันการจองตามลำดับ คุณจะได้รับบริการเหล่านี้จากเราโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการอิสระที่ทำสัญญากับเรา ยกเว้นเมื่อเราใช้ตัวแทนการจอง เรามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละส่วนของหลักสูตรที่คุณจองกับเรานั้นมีให้ตามมาตรฐานที่เหมาะสมและตามที่เราได้โฆษณาไว้(หรือมีการเปลี่ยนแปลงและได้รับการยอมรับจากคุณ)

Changes & cancellations

หากเรายกเลิกการจองของคุณ

เราหวังว่าเราจะไม่ต้องกระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆกับการจองของคุณ แต่เนื่องจากหลักสูตรของเรามีการวางแผนล่วงหน้าหลายเดือนจึงจำเป็นต้องทำเช่นนั้นในบางครั้ง ตัวอย่างเช่น หากมีจำนวนคนที่จองในหลักสูตรของคุณไม่เพียงพอหรือหากมีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดใดๆเกิดขึ้นซึ่งทําให้หนึ่งในโรงเรียนของเราไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เราอาจจะต้องยกเลิกหลักสูตรของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหลักสูตรของคุณไม่ว่าในกรณีใดๆ หากเราต้องยกเลิกการจองที่คุณได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียม การชําระเงินใดๆ)หรือยอมรับหลักสูตรทดแทนจากเราซึ่งจะเป็นมาตรฐานที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันหากเราสามารถหาทดแทนให้คุณได้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของเรา

หากเราเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

ตามที่ระบุไว้ข้างต้นเรามุ่งมั่นที่จะไม่กระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆในการจองของคุณเมื่อได้รับการยืนยันแล้ว แม้ว่ามักจะมีการเตรียมการล่วงหน้าหลายเดือนกับผู้ให้บริการของเราผู้ซึ่งเราไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง เป็นผลให้อาจจะมีความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยและแม้ว่าเราพยายามที่จะให้คําแนะนำคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตรของคุณ เราไม่มีภาระผูกพันในการที่จะทำเช่นนั้นและจะไม่จ่ายค่าชดเชยใดๆสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่หลักสูตรของคุณจะเริ่มต้น โดยที่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจุดหมายปลายทางโรงเรียนของ EBS (ไม่ใช่สถานที่)หรือการเปลี่ยนแปลงของวันที่อย่างมีนัยสำคัญ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นและอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญอื่นๆซึ่งอาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรพร้อมด้วยที่พัก เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของที่พักเป็นครั้งคราว หากการเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมีผลกระทบอย่างมากต่อที่พักของคุณ เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหากการเปลี่ยนแปลงนั้นทำให้เรามีเวลาดำเนินการดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวมถึง;

 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับที่พักของคุณ
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับโรงเรียนของ EBS 
 • การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับวันที่เริ่มต้นหลักสูตร

ผู้ให้บริการที่พักของเรามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงที่พักของคุณเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอย่างน้อยก็เป็นมาตรฐานที่ใกล้เคียงกับที่คุณได้ทำการจองเอาไว้ ในกรณีที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นที่ผู้ให้บริการที่พักต้องนำเสนอที่พักทางเลือกที่มีมาตรฐานต่ำกว่านั้น ดังนั้นส่วนต่างของราคาจะถูกชำระคืนให้แก่คุณ หากผู้ให้บริการที่พักไม่สามารถจัดหาทางเลือกที่เหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับให้แก่คุณได้ ดังนั้น EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณและเราจะแจ้งให้คุณทราบตามลำดับ

ในกรณีที่เราแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก่อนที่หลักสูตรของคุณจะเริ่มต้น เราจะเสนอตัวเลือกให้คุณสี่ตัวเลือก:

 • ยอมรับข้อตกลงทางเลือกที่เราอาจนำเสนอ
 • ยอมรับหลักสูตรทดแทนจากเราซึ่งมีมาตรฐานและราคาที่เทียบเท่าหรือใกล้เคียงกัน หากหลักสูตรมีราคาแพงกว่าคุณจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่าเราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง
 • ยกเลิกหลักสูตรและรับเงินคืนเต็มจำนวนของเงินทั้งหมดที่จ่ายให้เรา(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ)
 • รักษาสิทธิ์ของการจองปัจจุบันได้เป็นระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก ทำให้คุณสามารถจองหลักสูตรที่มีราคาใกล้เคียงกันได้อีกครั้งในภายหลังภายในระยะเวลาหนึ่งปี หากวันที่ต้องการคือหลังจากหนึ่งปีตามปฏิทินนับจากวันที่ทำการจองในครั้งแรกจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนรวมทั้งค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆสำหรับการจองก่อนหน้านี้

หากคุณเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

หากหลังจากการยืนยันการจองได้เป็นผลแล้ว คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณในทางใดทางหนึ่ง เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ อย่างไรก็ตามอาจไม่สามารถทำได้เสมอไป นอกจากนี้เราเรียกเก็บ “ค่าธรรมเนียมการแก้ไข” สําหรับรายละเอียดการจองของคุณในแต่ละครั้งที่เราอนุญาตให้คุณเปลี่ยนแปลง สําหรับรายการของค่าธรรมเนียมโปรดดูตารางค่าธรรมเนียมการแก้ไขของเราด้านล่าง โปรดทราบว่าคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเดินทางเร็วขึ้นหรือช้ากว่าที่วางแผนกำหนดไว้จะนับว่าเป็นการยกเลิกหากทำภายใน 0-25 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น

แนวทางเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการแก้ไขของเรา

การเปลี่ยนแปลง 81 วันหรือมากกว่าก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 80 – 56 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 55 – 41 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 40 – 26 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 25 – 11 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น 10 – 1 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น
ขายหลักสูตรให้แก่บุคคลอื่น * €25 €50 €75 €100 €150 €300
การเปลี่ยนวันที่ของหลักสูตรที่โรงเรียนของ EBS แห่งเดียวกัน €25 €50 €75 €100 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก
การเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ** €25 €50 €75 €100 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก
การเปลี่ยนที่พักของ EBS *** €75 €100 €125 €175 €300/การยกเลิก €500/การยกเลิก

 

* คุณอาจขายการจองของคุณให้แก่บุคคลอื่นโดยเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • คุณมอบอำนาจการเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร
 • นักเรียนใหม่ที่คุณกำลังถ่ายโอนการจองได้ยอมรับการโอนและยืนยันการตอบรับเป็นลายลักษณ์อักษร
 • บุคคลนั้นปฏิบัติตามข้อกำหนดของการจองที่มีอยู่และตกลงที่จะรับภาระการชำระเงินใดๆที่เหลืออยู่

** การเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ภายใน 0-25 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้น หากคุณต้องการที่จะเปลี่ยนโรงเรียนของ EBS ของคุณ เราจะพยายามช่วยเหลือและจองหลักสูตรที่โรงเรียนใหม่ให้แก่คุณหากโรงเรียนที่ต้องการไม่ได้ถูกจองไว้เต็มซึ่งในกรณีนี้จะมีค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากโรงเรียนใหม่มีความพร้อมที่จะให้บริการ ดังนั้นจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นพร้อมกับส่วนต่างใดๆก็ตามที่โรงเรียนของ EBS ที่เลือกนั้นมีมูลค่าสูงกว่า

*** การเปลี่ยนที่พักของ EBS หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรพร้อมด้วยที่พักและประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรที่ไม่รวมที่พัก เราจะคืนเงินสำหรับค่าที่พักให้คุณโดยหักลบด้วยค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้น หากคุณได้ทำการจองหลักสูตรที่ไม่รวมที่พักและประสงค์ที่จะเปลี่ยนเป็นหลักสูตรพร้อมด้วยที่พัก เราจะพยายามช่วยเหลือคุณ อย่างไรก็ตามที่พักอาจไม่มีว่างให้บริการได้อย่างกะทันหันในเวลากระชั้นชิด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับที่พักจะถูกชำระนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการแก้ไขการจอง €25

หากคุณยกเลิกการจองของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการจองของคุณได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือยกเลิกการจองโดยได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ)ภายใน 14 วันนับจากวันที่คุณได้ทำการจองครั้งแรก หลังจากระยะเวลา 14 วันนี้คุณได้ทำข้อตกลงที่มีผลผูกพันตามกฎหมายเพื่อที่จะชำระค่าหลักสูตรของคุณเต็มจำนวน โปรดทราบว่าเกณฑ์ที่กำหนดขึ้น 14 วันจะต้องมาก่อนวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร ในกรณีที่หลักสูตรเริ่มต้นในเวลาน้อยกว่า 14 วันหลังจากการจอง คุณจะมีเวลาจนถึงวันศุกร์สุดท้ายก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้นเพื่อจะแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ในกรณีที่คุณต้องการที่จะยกเลิกการจองของคุณ เราจะเสนอตัวเลือกให้คุณสามตัวเลือก*:

 • คุณสามารถเลื่อนหลักสูตรของคุณและเลือกที่จะเข้าเรียนหลักสูตรของ EBS ที่ใกล้เคียงกันภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่หลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ควรจะเริ่มต้น หลักสูตรที่เลือกสามารถอยู่ที่จุดหมายปลายทางใดๆของ EBS จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ กรุณาดูค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เงินใดๆที่ได้ชำระไปเรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ในบัญชีและจะถูกหักออกจากราคาของการจองครั้งใหม่ หากหลักสูตรมีราคาแพงกว่าคุณจะต้องชำระเงินส่วนต่าง แต่หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่าเราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง**

 • คุณสามารถขายหลักสูตรของคุณให้แก่บุคคลอื่น แต่จะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการ กรุณาดูค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณเป็นผู้รับผิดชอบในการขายหลักสูตรของคุณทั้งหมด EBS ไม่สามารถช่วยเหลือคุณในเรื่องนี้ได้

 • คุณสามารถยกเลิกหลักสูตรของคุณได้ แต่คุณจะต้องรับผิดชอบสำหรับค่าเล่าเรียนของหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการยกเลิกอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของคุณ*** ดูค่าธรรมเนียมการยกเลิกด้านล่าง

*การเปลี่ยนแปลงสามารถทำได้เพียงครั้งเดียวด้วยค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงครั้งที่สอง ค่าธรรมเนียมการแก้ไขจะเป็น € 300 และจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น ในกรณีที่คุณประสงค์จะรักษาสิทธิ์ในหลักสูตรของคุณและขายหลักสูตร คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขที่เกี่ยวข้องสำหรับรักษาสิทธิ์ในหลักสูตรของคุณและชำระอีก €25 สำหรับการขายหลักสูตร

**หากการชําระเงินของหลักสูตรของคุณถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม(เช่น SVEA) คุณจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของพวกเขาในการชำระคืนหนี้ของคุณ EBS จะไม่รับผิดชอบต่อใบแจ้งหนี้ใดๆที่ไม่ได้ชำระเงินให้กับบุคคลที่สาม

***หากการชําระเงินของหลักสูตรของคุณถูกจัดการโดยบุคคลที่สาม(เช่น SVEA) ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเป็น 100% ของราคาการจองเสมอ

ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

เพื่อเป็นการชดเชยให้แก่เราตามความจริงที่ว่าเราอาจไม่สามารถขายการจองของคุณได้และเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายใดๆที่เราได้ชำระไประหว่างที่ดำเนินการจองของคุณ เราจะต้องทำการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิกตามสัดส่วนที่แสดงด้านล่าง

ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับจำนวนวันก่อนที่หลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ของคุณจะเริ่มต้นที่เราได้รับการแจ้งเตือนการยกเลิกของคุณและเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการจองของคุณ

เราจะไม่รับผิดชอบต่อรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการยกเลิกของเรา ไม่มีค่าชดเชยที่จะต้องชําระสําหรับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อการจองของคุณ การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่ได้ให้สิทธิ์คุณในการยกเลิกหรือเปลี่ยนเป็นหลักสูตรอื่นโดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาก่อนเริ่มต้นหลักสูตรเมื่อได้รับแจ้งการยกเลิก เปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินทั้งหมดที่ชำระไปที่จะได้รับคืน
150 วันหรือมากกว่า 50%
101 – 150 วัน 40%
51 – 100 วัน 30%
50 – 0 วัน 0%
ค่าธรรมเนียมการยกเลิก 35€

นอกจากเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเงินที่ชำระข้างต้นแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกอีกด้วย ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะถูกหักออกจากเงินใดๆที่ต้องชำระ

จะไม่มีการคืนเงินสำหรับการยกเลิกที่ได้รับการแจ้งเตือนภายใน 50 วันก่อนท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้จะเริ่มต้นขึ้นหรือสำหรับการไม่ปรากฏตัวหรือสำหรับนักเรียนคนใดๆที่ได้เริ่มต้นหลักสูตรแล้ว ในกรณีนี้ค่าธรรมเนียมการยกเลิกจะเท่ากับ 100% ของราคาที่ได้จองไว้

การชำระเงินคืน

ในกรณีที่มีการคืนเงินให้กับลูกค้าหลังจากการพิจารณาค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่าย/การหักเงินข้างต้น จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องจะถูกโอนกลับไปให้ลูกค้าโดยฝ่ายที่ทำการจองในครั้งแรกไปยังบัตรที่ชำระเงิน/บัญชีธนาคารที่ใช้ในการจองครั้งนั้น การประกันภัย/ค่าธรรมเนียมการจอง/ค่าใช้จ่าย/การหักเงินใดๆที่นำมาใช้จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการชำระเงินคืน โปรดทราบว่าการชำระเงินคืนสามารถใช้เวลาถึง 30 วันในการดำเนินการ

การยกเลิกการจองภายใต้แผนการคุ้มครองการยกเลิก

เราให้ความอุ่นใจแก่นักเรียนของเราด้วยแผนการคุ้มครองการยกเลิก สิ่งนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของหลักสูตรหรือจุดหมายปลายทางของพวกเขาได้ฟรีหรือได้รับเงินคืนเต็มจำนวน(ยกเว้นประกันการยกเลิก, ประกันการฝึกสอน, การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้และค่าธรรมเนียมการชำระเงินใดๆ) หากพวกเขาไม่สามารถเข้าเรียนได้เนื่องจากเหตุผลที่ครอบคลุมด้านล่าง ซึ่งสามารถใช้ได้ตลอดเวลาจนถึง แต่ไม่รวมถึงวันที่เริ่มต้นของหลักสูตร

คุณได้รับความคุ้มครอง:

1) การตาย, การบาดเจ็บ, การเจ็บป่วย, การตั้งครรภ์(ได้รับการรับรองในทุกกรณีโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น), การทำหน้าที่ลูกขุนหรือการเรียกพยาน

2) การตาย, การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย(ได้รับการรับรองในทุกกรณีโดยผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ที่มีคุณสมบัติเท่านั้น)ของคู่สมรส, คู่ชีวิต, พ่อแม่, ลูก, พ่อแม่ของคู่สมรสหรือคู่หมั้น

ใบรับรองแพทย์จากผู้ประกอบวิชาชีพจะต้องประทับตราเขียนเป็นภาษาอังกฤษและควรมี:

a) คำแนะนำที่ชัดเจนจากแพทย์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในหลักสูตรของเรา,

b) การวินิจฉัยโรค,

c) วันที่รักษาครั้งแรก/การตรวจสอบ,

d) วันที่เข้ารับการรักษาใหม่/การตรวจสอบเป็นพื้นฐานสําหรับคําแนะนําของแพทย์เกี่ยวกับการเข้าร่วมในหลักสูตร

เราไม่สามารถให้ความคุ้มครองสำหรับ:

 • โรคระบาดที่เกิดซ้ำหรือโรคเรื้อรังหรือการเจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องหรือการเจ็บป่วยและโรคทางการแพทย์ที่เป็นมาก่อนหรือการบาดเจ็บใดๆที่ทราบอยู่แล้วในขณะที่ทําการจอง
 • การฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตาย
 • การติดยาเสพติดหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง
 • การไม่ปฏิบัติตามคําแนะนําทางการแพทย์หรือการเดินทางที่ขัดต่อคําแนะนําทางการแพทย์
 • การหย่าร้าง, การแยกทางหรือการล้มเหลวของความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
 • ความล้มเหลวในการได้มาซึ่งข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองที่ถูกต้อง

แผนการคุ้มครองการยกเลิกสามารถเพิ่มลงในหลักสูตรได้จนถึง 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน

แผนการคุ้มครองการยกเลิกสามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียว หากนักเรียนได้ทำการเปลี่ยนแปลงการจองของพวกเขาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใต้แผนการนี้ การเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมใดๆจะได้รับการดำเนินการตามนั้นและนักเรียนจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการแก้ไขข้างต้นสำหรับการทำการเปลี่ยนแปลงนี้

หากบุคคลที่สามได้ชดเชยผู้ประกันตน ผลประโยชน์ตามสัญญานี้จะสิ้นสุดการประกัน ผู้ถือครองที่ถูกต้องตามกฎหมายของแผนการคุ้มครองการยกเลิกคือชื่อที่ระบุไว้ในการยืนยันการจอง แผนการคุ้มครองการยกเลิกมีผลเฉพาะหากถูกนํามาใช้ในช่วงเวลาของการจองหลักสูตรในครั้งแรก

เราจะต้องใช้เอกสารประกอบ ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของการยกเลิก

การยกเลิกการจองที่ไม่อยู่ภายใต้แผนการคุ้มครองการยกเลิก

หากเหตุผลของคุณสำหรับการยกเลิกหลักสูตรของคุณไม่ครอบคลุมอยู่ในแผนการหรือคุณไม่ได้เลือกแผนการคุ้มครองการยกเลิกที่เป็นตัวเลือกเมื่อทำการจอง คุณจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการยกเลิกที่เหมาะสมตามที่แสดงในตารางข้างต้น - ค่าธรรมเนียมการยกเลิก

จะทำอย่างไรหากคุณจำเป็นต้องยกเลิกการจอง

ในกรณีที่โชคไม่ดีที่คุณต้องยกเลิกการจองของคุณ กรุณาติดต่อเราทันที อย่างไรก็ตามเราจะยังต้องการการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรภายในห้าวัน หากการยกเลิกอยู่ภายในระยะเวลา 14 วัน คุณจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวน (ยกเว้นประกันการยกเลิกและค่าธรรมเนียมการชําระเงินใดๆ) หลังจากวันที่นี้การยกเลิกจะถูกดำเนินการตามลำดับและคุณอาจต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยกเลิก

หลักสูตรขั้นสูง 2 วัน

สามารถจองหลักสูตรขั้นสูงของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือทุกเมื่อหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ EBS ได้แนะนำว่าควรมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ซึ่งคำแนะนำสามารถพบได้บนหน้าเว็บไซต์

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรมิกซ์โซโลจีระยะเวลา 2 วันแล้ว นักเรียนจะได้รับตราประทับบนประกาศนียบัตรหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากลของ EBS หากนักเรียนไม่ได้รับประกาศนียบัตรของ EBS จะมีการประทับตราลงในแบบฟอร์มของ EBS

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

หลักสูตรบาร์เทนเดอร์/ทักษะการแฟลร์ขั้นสูง

สามารถจองหลักสูตรขั้นสูงของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือทุกเมื่อหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ EBS ได้แนะนำว่าควรมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งสำหรับหลักสูตรเหล่านี้ซึ่งคำแนะนำสามารถพบได้บนหน้าเว็บไซต์

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรขั้นสูงแล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

การเดินทางสำรวจเหล้า

สามารถจองการเดินทางสำรวจเหล้าได้ตลอดเวลาและสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ระดับมืออาชีพมาก่อนในการเข้าร่วมการเดินทางสำรวจเหล้านี้ ระยะเวลาในการเดินทางอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เลือก การเดินทางสำรวจเหล้านั้นถูกขายเป็นแพ็คเกจและรวมถึงที่พักตามระยะเวลาของหลักสูตร

หลังจากได้เสร็จสิ้นการเดินทางสำรวจเหล้าแล้ว นักเรียนจะได้รับใบรับรองการเข้าร่วม โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับการเดินทางสำรวจเหล้า

หลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์

สามารถจองหลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์ของ EBS นี้ได้เฉพาะในกรณีที่นักเรียนได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าฝ่ายวิชาการเท่านั้น EBS Care จะดูแลขั้นตอนการสมัครและแจ้งให้นักเรียนทราบเกี่ยวกับการอนุมัติของพวกเขา

หลังจากได้สำเร็จหลักสูตรสำหรับผู้สอนบาร์เทนเดอร์แล้ว นักเรียนจะได้รับประกาศนียบัตร

โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS

หลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐาน

สามารถจองหลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐาน(1 สัปดาห์)ของ EBS ได้ตลอดเวลา(ก่อน, ระหว่างหรือหลังจากจบหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)และสามารถเข้าร่วมได้ที่จุดหมายปลายทางของ EBS ที่เปิดสอนหลักสูตรนี้ นักเรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ใดๆเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์มาก่อนสำหรับหลักสูตรนี้ ค้นหาข้อกำหนดเฉพาะบนหน้าหลักสูตร

กิจกรรมและงานเลี้ยงจบการศึกษาไม่รวมอยู่ในผลิตภัณฑ์นี้

 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรบาร์เทนเดอร์พื้นฐานไม่อนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์รับสมัครงานออนไลน์อย่าง EBS MatchStaff
 • การประกันการฝึกสอนไม่สามารถใช้ได้กับหลักสูตรนี้
 • โปรดทราบว่าข้อกําหนดการจองปกติทั้งหมดจะใช้สําหรับหลักสูตรนี้ของ EBS 

ประกันการฝึกสอน

EBS นำเสนอประกันการฝึกสอนเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น สิ่งนี้จะทำให้คุณมีโอกาสที่จะเรียนหลักสูตร EBS ของคุณอีกครั้งที่จุดหมายปลายทางเดิมจนกว่าคุณจะผ่าน

ประกันการฝึกสอนเป็นสิ่งเพิ่มเติมทางเลือกในการจองของคุณและสามารถจองเพิ่มได้ภายในไม่เกิน 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน ประกันการฝึกสอนไม่สามารถเพิ่มเข้ามาได้หลังจากหลักสูตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โปรดทราบว่า:

 • หลักสูตรที่คุณต้องการเรียนซำ้จะต้องเป็นหลักสูตรภายในหนึ่งปีนับจากหลักสูตรเดิมและจะต้องมีที่ว่าง
 • เพื่อให้สามารถใช้ประกันการฝึกสอนได้คุณจะต้องสอบตกหลักสูตรของคุณและการเรียนซ้ำของคุณ คุณจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับโรงเรียนที่ซึ่งคุณจะเรียนซ้ำ
 • คุณจำเป็นต้องแสดงพฤติกรรมที่ดีตลอดหลักสูตรของคุณตามที่สังเกตโดยผู้สอนของ EBS หากคุณไม่เข้าเรียนในระหว่างช่วงเวลาใดก็ตามจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้สอนของ EBS หรือ/และแพทย์
 • ที่พักไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ หากคุณต้องการที่พัก คุณจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วยตัวของคุณเอง หากคุณจองที่พักผ่าน EBS ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะต้องถูกชำระจากบัญชีนักเรียนของคุณก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตร คุณจะไม่สามารถชำระเงินโดยตรงกับโรงเรียนได้
 • เมื่อเรียนซ้ำหลักสูตร เกรดสูงสุดที่คุณสามารถได้รับในการสอบของคุณคือ C.
 • ประกันการฝึกสอนไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้

ต้องการให้แผนของคุณเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่? ลูกค้าสามารถทำได้โดยทำการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ของ EBS สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงวันที่ของหลักสูตร, จุดหมายปลายทางและชื่อในการจองได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและมากเท่าที่คุณต้องการได้จนถึง 14 วันก่อนที่หลักสูตรจะเริ่มต้นขึ้น

การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้เป็นสิ่งเพิ่มเติมในการจองของคุณและสามารถจองเพิ่มได้ภายในไม่เกิน 14 วันหลังจากวันที่ทำการจองในครั้งแรก โดยท่ีหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้นั้นจะเริ่มต้นขึ้นหลังจากวันท่ีทำการจองมากกว่า 30 วัน การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถเพิ่มเข้ามาได้หลังจากหลักสูตรได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

โปรดทราบว่า:

 • ราคาของการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้รวมไปถึงประกันการยกเลิกจะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นและความสบายใจอย่างเต็มที่
 • หากคุณเลือกหลักสูตรในจุดหมายปลายทางที่มีราคาแพงกว่าการจองในครั้งแรกของคุณ คุณจะต้องชำระส่วนต่าง หากหลักสูตรมีราคาถูกกว่า เราจะชำระคืนเงินส่วนต่าง
 • ตัวเลือกภายใต้ “หากคุณยกเลิกการจองของคุณ” ด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการแก้ไขตามจริงจะสามารถใช้ได้กับการจองแบบเปลี่ยนแปลงได้
 • การจองแบบเปลี่ยนแปลงได้ไม่สามารถขอคืนเงินได้ 

ทุนการศึกษาของ EBS

เหล่านี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับทุนการศึกษา, เงินช่วยเหลือและรางวัลทั้งหมดบริหารโดย European Bartender School LTD, World Trade Center, Unit 1.21, 6 Bayside Road, Gibraltar เลขทะเบียนบริษัท: 107518, ทำธุรกิจในนาม European Bartender School. ทุนการศึกษา, เงินช่วยเหลือและรางวัลทั้งหมดจะถูกเรียกว่า ‘ทุนการศึกษา’ ในที่นี้ ทุนการศึกษาจะได้รับมาจากแหล่งเงินทุนจำนวนหนึ่ง

นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาตามหลักสูตร(เช่น หลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับสากล)อาจจะต้องลงนามในข้อตกลงทุนการศึกษารายบุคคล นักเรียนจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดตามที่ระบุไว้ในข้อตกลง คุณต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ให้ครบถ้วนก่อนท่ีคุณจะตอบรับข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ เมื่อคุณตอบรับข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ คุณเห็นด้วยและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของทุนการศึกษาของคุณที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของ EBS ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณหรือข้อตกลงทุนการศึกษาต่อ

1 เก็บรายละเอียดข้อมูลการติดต่อของคุณล่าสุด

ข้อมูลทั้งหมดในระหว่างขั้นตอนการสมัครจะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลของคุณหรือสําหรับนักเรียนที่สนใจจะส่งไปยังที่อยู่ที่ส่งมาในใบสมัครทุนการศึกษาของคุณ นักเรียนของ EBS ในปัจจุบันจะต้องอัปเดตรายละเอียดที่อยู่ของพวกเขาในบัญชีนักเรียนของพวกเขา นักเรียนที่สนใจจะต้องแจ้ง EBS CARE ถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียดที่อยู่ใดๆโดยการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลไปที่ customerservice@barschool.net

2. การตอบรับทุนการศึกษาของคุณ

นักเรียนทุกคนที่ได้รับการเสนอทุนการศึกษาจะได้รับข้อเสนอทุนการศึกษาที่มีรายละเอียดของทุนการศึกษาและลิงก์ไปยังข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการตอบรับหรือปฏิเสธทุนการศึกษาของคุณในข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณ หากคุณไม่ได้ตอบรับตามที่ระบุไว้ ข้อเสนอทุนการศึกษาของคุณอาจถูกถอนออกและ/หรือจัดสรรใหม่

3 มูลค่าทุนการศึกษา

มูลค่ารวมของทุนการศึกษาของคุณจะถูกระบุไว้ในบัญชีนักเรียน EBS ของคุณ จุดหมายปลายทางของ EBS แต่ละแห่งท่ีซึ่งเหมาะสมสำหรับทุนการศึกษามีราคาของตนเองตามที่ตกลงไว้กับคณะกรรมการฝ่ายวิชาการของ EBS

4 ข้อกำหนดคุณสมบัติ

ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการจองได้โดยไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจะต้องอ่านและ/หรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขในเวลาที่ทำการจองเพื่อที่จะได้รับทราบถึงข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ นอกจากนี้ EBS สามารถเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะไม่มีผลกับการจองที่ได้รับการยอมรับจาก EBS แล้วก็ตาม เมื่อคุณจองผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันดังต่อไปนี้:

 1. คุณยอมรับความรับผิดชอบทางการเงินสําหรับการทําธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อหรือบัญชีของคุณ
 2. คุณยืนยันว่ามีอายุอย่างน้อย 18* ปีบริบูรณ์ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้และต้องมีความสามารถตามกฎหมายในการจอง
 3. คุณจำเป็นต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถเข้าร่วมในการชิมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในจุดหมายปลายทางที่นิวยอร์ก แต่คุณจำเป็นต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์เพื่อที่จะเข้าร่วมหลักสูตร
 4. คุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้เกี่ยวกับตัวคุณเองหรือบุคคลอื่นเป็นความจริงและถูกต้อง
 5. คุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้สำหรับการจองที่เป็นการเก็งกำไร, เป็นเท็จหรือหลอกลวง
 6. เป็นผู้อยู่อาศัยในประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษาในขณะที่ดำเนินการ
 7. เงินงวดแรกจำเป็นต้องชําระภายใน7วัน
 8. ทุนการศึกษาไม่สามารถถ่ายโอนหรือขอคืนเงินได้ 

*หากจองหลักสูตรที่ภูเก็ตหรือที่คอส คุณจะต้องยืนยันว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันที่เริ่มต้นของหลักสูตรที่ได้ทำการจองไว้ และคุณยังตกลงที่จะให้เอกสารที่ระบุถึงการให้ความยินยอมหรืออนุญาตจากผู้ปกครองของคุณในการจองหลักสูตรของ EBS แก่เรา

การประกันการฝึกสอนไม่สามารถใช้ได้กับทุนการศึกษานี้

5 การหยุดเรียนหลักสูตรของคุณ

หากคุณหยุดเรียนหลักสูตรของคุณ ทุนการศึกษาของคุณจะถูกยกเลิก หากคุณกลับมาที่ EBS คุณจะต้องสมัครทุนการศึกษาใหม่อีกครั้งและไม่มีการรับประกันว่าคุณจะได้รับการเสนอทุนการศึกษาเดียวกันอีกครั้ง

หมายเหตุสําคัญ - เหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

เราเสียใจที่เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดหรือจ่ายชดเชยค่าเสียหายใดๆในกรณีที่การปฏิบัติงานที่รวดเร็วของภาระผูกพันตามสัญญาของเราถูกป้องกันหรือได้รับผลกระทบจาก ‘เหตุสุดวิสัย’ ในเงื่อนไขการจองเหล่านี้ ‘เหตุสุดวิสัย’ หมายถึงเหตุการณ์ใดๆที่เราหรือผู้ให้บริการในเรื่องนี้ไม่สามารถทำได้ถึงแม้จะทั้งระมัดระวัง, คาดการณ์ล่วงหน้าหรือหลีกเลี่ยงก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจรวมถึงสงครามหรือภัยคุกคามของสงคราม, การจลาจล, การก่อความไม่สงบ, กิจกรรมการก่อการร้าย, ข้อพิพาทอุตสาหกรรม, ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือนิวเคลียร์, สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย, ไฟไหม้และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา

ความรับผิดของเราต่อคุณ

ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย ความรับผิดของเราต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆที่คุณได้รับความเดือดร้อนจะจำกัดเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่อของพนักงาน, ผู้ทำสัญญารับช่วงหรือตัวแทนของเรา

EBS จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมใดๆที่คุณอาจได้รับความเดือดร้อน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้, การสูญเสียธุรกิจ, การสูญเสียกำไร, การสูญเสียโอกาส, การสูญเสียการออมที่คาดหวัง, การสูญเสียข้อมูลหรือการสูญเสียความเพลิดเพลิน

ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่อ้างว่าจะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเราสำหรับ:

 • การเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของ EBS, พนักงาน, ผู้ทำสัญญารับช่วงหรือตัวแทนของ EBS;
 • การหลอกลวงหรือการบิดเบือนความจริงอันเป็นเท็จ; หรือ;
 • เรื่องอื่นใดที่จะผิดกฎหมายสำหรับ EBS ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเรา

เรื่องอื่นใดที่จะผิดกฎหมายสำหรับ EBS ที่จะจำกัดหรือละเว้นความรับผิดของเรา

ข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าและการตรวจคนเข้าเมือง

หากการเรียนของคุณเกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามพรมแดนดังนั้นจึงต้องใช้หนังสือเดินทาง คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองที่จำเป็นทั้งหมด นักเรียนทุกคนจะต้องมีหนังสือเดินทางที่สมบูรณ์ซึ่งมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับที่วางแผนไว้ นอกจากนี้อาจจำเป็นต้องขอวีซ่าสำหรับจุดหมายปลายทางของ EBS บางแห่ง เราจะให้คำแนะนำทุกอย่างที่เป็นไปได้ อย่างไรก็ตามหนังสือเดินทางเฉพาะของคุณ, ข้อกําหนดเกี่ยวกับวีซ่าและข้อกําหนดเกี่ยวกับการตรวจคนเข้าเมืองอื่นๆเป็นความรับผิดชอบของคุณและคุณควรจะยืนยันข้อมูลเหล่านี้กับสถานทูตที่เกี่ยวข้องและ/หรือสถานกงสุล เราจะไม่ยอมรับผิดชอบใดๆ หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับหนังสือเดินทาง, วีซ่าหรือการตรวจคนเข้าเมืองใดๆ คุณอาจต้องรับผิดชอบค่าเล่าเรียนของหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการยกเลิก หากคุณไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากหนังสือเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองได้

ข้อกำหนดเกี่ยวกับสุขภาพ

ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของนักเรียน EBS ทุกคนที่จะขอคำแนะนำจากแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน; การฉีดวัคซีนหรือการรักษาทางการแพทย์ซึ่งอาจมีการแนะนำ/จำเป็นสำหรับประเทศ/ประเทศต่างๆที่พวกเขาเดินทางไป เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดสำหรับนักเรียนที่ไม่ได้รับคำแนะนำและไม่ได้รับการป้องกันอย่างเพียงพอ

ประกันภัย

เราไม่สามารถเน้นย้ำได้อย่างเพียงพอถึงความสำคัญของการทำประกันภัยที่เหมาะสมกับค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ, การเรียกร้องความรับผิดส่วนบุคคลต่อคุณและการสูญเสียหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง นโยบายการประกันภัยประเภทที่ถูกต้องคือ: ประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อหรือทำงานต่างประเทศ - ประกันภัยการเดินทางปกติจะไม่เพียงพอสำหรับการเดินทางในครั้งนี้

การชําระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

เป็นความรับผิดชอบของนักเรียนในการชำระค่าเล่าเรียนของหลักสูตรที่แน่นอนในสกุลเงินที่ถูกต้อง(แสดงในข้อมูลการชำระเงินที่มีให้หลังจากการจอง) เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนเนื่องจากการชําระเงินในสกุลเงินที่ไม่ถูกต้องหรือเป็นผลมาจากการไม่ชำระค่าธรรมเนียมการโอน 100%

การชําระเงินด้วยบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นที่กําหนดให้เราโดยบริษัทบัตรเครดิตได้บังคับให้เราพยายามที่จะครอบคลุมอย่างน้อยส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการรับการชําระเงินด้วยวิธีนี้ ดังนั้นเราจะคิดค่าธรรมเนียม 2.2% กับการชำระเงินทั้งหมดด้วยบัตรเครดิต

การฉ้อโกงบัตรเครดิต

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่ถูกต้องแก่เราหากคุณเลือกที่จะชําระเงินด้วยบัตรเครดิต หากคุณไม่ได้ระบุที่อยู่สําหรับการเรียกเก็บเงินบัตรเครดิตที่ถูกต้องและ/หรือข้อมูลผู้ถือบัตร การจองหลักสูตรของคุณอาจล่าช้าและค่าใช้จ่ายทั้งหมดอาจเพิ่มขึ้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองหากการชำระเงินถูกปฏิเสธหรือหากคุณได้ให้ข้อมูลบัตรเครดิตที่ไม่ถูกต้อง

นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบแบบสุ่มเพื่อลดการฉ้อโกงบัตรเครดิต ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะยืนยันการจองของคุณเราอาจขอให้คุณส่งโทรสารหรือส่งไปรษณีย์สำเนาหลักฐานการพิสูจน์ตัวตน, ที่อยู่รวมถึงสำเนาบัตรเครดิตของคุณและใบแจ้งยอดล่าสุด

การขอบริการพิเศษ

หากคุณมีการขอบริการพิเศษสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการที่ไม่ได้โฆษณา เราจะส่งต่อไปยังผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับประกันได้ว่าคุณจะได้รับบริการพิเศษตามคำขอและเราจะไม่ยอมรับความรับผิดสําหรับสถานการณ์หากไม่ได้รับบริการพิเศษ เราไม่สามารถยอมรับการจองใดๆที่เป็นไปตามเงื่อนไขเมื่อได้รับบริการพิเศษตามคำขอ

ทรัพย์สินสูญหาย

หากคุณพบว่าคุณวางทรัพย์สินผิดที่ในระหว่างหลักสูตร EBS ของคุณ กรุณาติดต่อตัวแทนของโรงเรียน EBS และเราจะพยายามช่วยเหลือคุณในการค้นหาสิ่งของ โปรดทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของคุณเพื่อรับรองว่าทรัพย์สินของคุณถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยตลอดเวลา เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดสำหรับสิ่งของใดๆที่สูญหายขณะเข้าร่วมหลักสูตร EBS

การท่องเที่ยว

บางครั้งเราอาจแนะนำให้คุณรู้จักกับผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือการบริการสันทนาการอื่นๆ หากคุณเลือกที่จะทําสัญญาสําหรับการให้บริการการท่องเที่ยวหรือการบริการสันทนาการอื่นๆ สัญญาของคุณจะอยู่กับผู้ให้บริการนั้นโดยตรงและเราดำเนินการเฉพาะในฐานะตัวแทน ดังนั้นเราจะไม่มีความรับผิดต่อการปฏิบัติงานที่เหมาะสมของสัญญา เราจะไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมของคุณหรือสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้บริการโดยผู้ให้บริการ การท่องเที่ยวหรือกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้มีขึ้นภายใต้เงื่อนไขของสัญญาของผู้ให้บริการที่เป็นตามความจริงและเป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น

หากคุณมีเรื่องร้องเรียน

หากคุณมีปัญหาใดๆในระหว่างหลักสูตรของคุณ คุณจะต้องแจ้งตัวแทนของ EBS ที่เกี่ยวข้องให้ทราบทันที จากนั้นพวกเขาจะพยายามแก้ไขปัญหาของคุณ หากพวกเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีหรือสมาชิกของพนักงานของเราไม่พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณ ดังนั้นคุณควรติดต่อเราทันทีโดยติดต่อ EBS care ตามที่อยู่อีเมลต่อไปนี้ (listening@barschool.net) จำเป็นต้องดำเนินการภายใน 28 วันนับจากวันที่สิ้นสุดหลักสูตรเพื่อให้การร้องเรียนของคุณได้รับการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เราจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใดๆที่ได้รับหลังจากกำหนดเวลานี้

เรื่องร้องเรียนทั้งหมดจะได้รับการจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากเราไม่ได้จัดการกับเรื่องร้องเรียนทางโทรศัพท์ นโยบายของเราคือการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรของการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่นักเรียนของเราได้พบเจอ กรุณาเขียนหมายเลขอ้างอิงการจองของคุณในอีเมลของคุณ นอกจากนี้ยังเป็นเงื่อนไขของสัญญานี้ที่คุณจะสื่อสารถึงปัญหาใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับตัวแทนของ EBS ที่โรงเรียนของคุณในระหว่างหลักสูตร  หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้น เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบใดๆได้เนื่องจากเราถูกลิดรอนโอกาสในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาท

ข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ถือเป็นสัญญาระหว่างคุณกับ EBS ซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายอังกฤษ คุณเห็นด้วยว่าข้อพิพาทใดๆจะถูกจัดการโดยศาลอังกฤษ

พฤติกรรมของคุณ

เราให้ความสําคัญกับพฤติกรรมของนักเรียนของเราที่โรงเรียนของเราอย่างเคร่งครัด คุณจะต้องมีน้ำใจและให้ความเคารพต่อนักเรียนคนอื่นในขณะที่คุณอยู่ที่โรงเรียนของ EBS เนื่องจากพฤติกรรมที่น่านับถือและเหมาะสมของนักเรียนของเราที่มีต่อกันนั้นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมของการเรียนการสอนของเรา นอกจากนี้ทุกคนถูกคาดหวังว่าจะให้อภัยซึ่งกันและกันในขณะที่อยู่ที่ EBS

หลักสูตรของคุณจะถูกยกเลิกโดยเราหรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องของเราหากคุณประพฤติตนที่ไม่อาจยอมรับได้อย่างต่อเนื่อง ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินใดๆ, จ่ายค่าชดเชยหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณ

โปรดทราบว่าตลอดเวลาที่คุณอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศที่คุณไปเยี่ยมเยือนและคุณจำเป็นต้องเคารพวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้เมื่อเข้าร่วมโรงเรียนของ EBS พฤติกรรมของคุณยังจะต้องเป็นไปตามนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียนซึ่งมีรายละเอียดด้านล่าง

นโยบายทางวินัย

นโยบายการทางวินัยของ EBS ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้ EBS จัดการกับสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่โรงเรียนของเรา

การกระทำผิดครั้งแรก

สำหรับการฝ่าฝืนที่เล็กน้อย นักเรียนอาจได้รับคำเตือนทางวินัยผ่านขั้นตอนง่ายๆ โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการตําหนิด้วยวาจาโดยการสรุปพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และความกังวลที่เกี่ยวข้อง สำหรับการฝ่าฝืนที่รุนแรง นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น

นอกจากนี้ EBS อาจแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายของนักเรียนได้รับทราบ

การกระทำผิดครั้งที่สอง

สำหรับการฝ่าฝืนที่เล็กน้อย นักเรียนอาจได้รับคำเตือนทางวินัยเป็นครั้งที่สอง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยการตำหนิด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรโดยการสรุปพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้และความกังวลที่เกี่ยวข้องและ/หรือได้รับคำเตือนทางวินัยตามระยะเวลาที่กำหนดและการทบทวนพฤติกรรม ส่วนหลังจะรวมถึงข้อกำหนดที่สอดคล้องกับการฝ่าฝืน ในระหว่างช่วงเวลานั้นนักเรียนจำเป็นต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติตามนโยบายของ EBS เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาเสพติดภายในระยะเวลาของการคุมความประพฤติ

สำหรับการฝ่าฝืนที่รุนแรง นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น

การกระทำผิดครั้งที่สาม

หากการกระทำผิดดังกล่าวเกิดขึ้นซ้ำในระหว่างช่วงเวลาของการคุมความประพฤติ นักเรียนจะถูกเชิญออกจากหลักสูตรของ EBS โดยอัตโนมัติ หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้น EBS จะแจ้งให้ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายได้รับทราบเมื่อนักเรียนถูกเชิญออกจากหลักสูตรและจะแจ้งให้พวกเขารับทราบถึงเหตุผลในการเชิญออก

การฝ่าฝืนที่เล็กน้อยและที่รุนแรง

EBS จำแนกพฤติกรรมที่ยอมรับไม่ได้ออกเป็นสองประเภท: การฝ่าฝืนที่ ‘เล็กน้อย’ และที่ ‘รุนแรง’  พูดอย่างกว้างๆการฝ่าฝืนที่ “รุนแรง” หมายความว่าพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาและ/หรือการประพฤติผิดก่อนหน้านี้โดยนักเรียนอนุญาตให้กระทำการพิจารณาการไล่ออกและการยกเลิกจากหลักสูตร หากการฝ่าฝืนที่ถูกกล่าวหาถือว่า “เล็กน้อย” จะไม่อนุญาตให้กระทำการพิจารณาการไล่ออกและการยกเลิกจากหลักสูตร อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเหตุการณ์ที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปหรือไม่สำคัญแต่อย่างใด

โดยทั่วไปแล้วการฝ่าฝืนที่เล็กน้อยคือพฤติกรรมที่ซึ่งชอบก่อกวน, ไม่เหมาะสมทางสังคมหรือขัดแย้งกันกับบรรยากาศของการเรียนรู้และการเข้าสังคมที่โรงเรียนของเรา การฝ่าฝืนที่รุนแรงคือพฤติกรรมที่ซึ่งผิดกฎหมาย, คุกคามหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสวัสดิภาพของนักเรียนหรือพนักงาน หรือพฤติกรรมที่มีเจตนาร้ายอย่างชัดเจน  การฝ่าฝืนที่เล็กน้อยซึ่งกระทำด้วยความอาฆาตพยาบาทหรือความประมาทโดยเฉพาะอาจกลายเป็นการฝ่าฝืนที่รุนแรง

ตัวอย่างของการฝ่าฝืนที่เล็กน้อยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • การไม่คํานึงถึงกฎระเบียบของโรงเรียนหรือที่พัก
 • การใช้ถ้อยคําหยาบคายอย่างต่อเนื่อง
 • การมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
 • การไม่แสดงความเคารพต่อพนักงานของ EBS และเพื่อนนักเรียน
 • การสูบบุหรี่ในสถานที่ของโรงเรียน
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เป็นอันตรายหรือขาดความรับผิดชอบ 

ตัวอย่างของการฝ่าฝืนที่รุนแรงรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ยาเสพติด/สารควบคุมที่ผิดกฎหมาย(การครอบครอง, การใช้, การขาย, หรือการแจกจ่าย)
 • การจงใจและ/หรือการต่อต้านที่สอดคล้องกัน, การไม่เคารพและ/หรือการปฏิเสธที่จะเชื่อฟังผู้มีอำนาจ
 • กิจกรรมทางอาญาใดๆ
 • การคุกคาม,การข่มขู่หรือทําร้ายร่างกายของพนักงานหรือนักเรียนของ EBS
 • การหนีเรียน
 • การทำลายทรัพย์สิน
 • ได้รับการพิจารณาว่าเป็นนักเรียนท่ีชอบก่อกวนเป็นประจำ 

การยกเลิกเนื่องจากการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเรา

หากถูกพบว่าคุณฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเรา เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ ดังนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการเดินทางกลับบ้านของคุณเองและสมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มของคุณที่เดินทางมากับคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงิน, ค่าชดเชยใดๆหรือรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นกับคุณ เราอาจทำการเรียกร้องกับคุณสำหรับค่าเสียหาย, รายจ่ายและค่าใช้จ่ายใดๆ(รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของคุณ อาจมีการดำเนินคดีทางอาญาด้วยหากจำเป็น

นอกจากนโยบายทางวินัย EBS ยังมีนโยบายของตนเองเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักเรียน

นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบท้องถิ่นที่เหมาะสมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้ EBS ยังมีบทลงโทษที่เข้มงวดที่ใช้กับนักเรียนทุกคนที่เชื่อว่าฝ่าฝืนนโยบายยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเรา

นโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด

ไม่ว่าภายใต้สถานการณ์ใดๆยาที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย, ไม่มีใบสั่งแพทย์ไม่ควรนำมา, ขาย, โอนหรือบริโภคในโรงเรียนหรือสถานที่ใดๆของ EBS อุปกรณ์การเสพยาเป็นสิ่งต้องห้ามที่โรงเรียนของ EBS ทุกแห่ง นอกจากนี้นักเรียนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้, ขาย, โอนหรือครอบครองยาที่มีใบสั่งแพทย์ให้กับนักเรียนคนอื่น

ความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบใดๆเนื่องมาจากความมึนเมาของนักเรียนหรือปรากฏตัวอยู่ในที่ที่มียาเสพติดผิดกฎหมายที่ต้องมีการแทรกแซงจากพนักงานของ EBS หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนที่รุนแรงต่อนโยบายทางวินัยของเรา หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น เราจะถือว่าการจองของคุณถูกยกเลิกโดยคุณตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไป

EBS ขอสงวนสิทธิ์ในการสุ่มทดสอบนักเรียนสำหรับการใช้ยาหรือสารเสพติด

นโยบายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับ EBS ในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนของ EBS ในระหว่างช่วงเวลาเรียนจะต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม การดื่มที่เป็นอันตรายหรือขาดความรับผิดชอบรวมถึงความประพฤติที่ไม่เป็นระเบียบเนื่องจากความมึนเมาที่ต้องมีการแทรกแซงจากพนักงานของ EBS หรือเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเราและคุณจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการฝ่าฝืนของเราตามรายละเอียดข้างต้น

การสูบบุหรี่

โรงเรียนของ EBS ทุกแห่งเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ นอกจากนี้การสูบบุหรี่เป็นสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่สาธารณะที่ปิดล้อมในบางประเทศ  ขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณ การไม่ปฏิบัติตามความต้องการนี้จะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนนโยบายทางวินัยของเราและคุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายทางวินัยของเราตามรายละเอียดข้างต้น

กฎหมายท้องถิ่น

นักเรียนทุกคนควรตระหนักถึงกฎหมายของท้องถิ่นและรัฐทั้งหมด EBS จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น, ขนบธรรมเนียมและความอ่อนไหวดังกล่าว

การตัดสินใจที่เป็นที่สิ้นสุด

การตัดสินใจใดๆที่ทําโดย EBS ที่เกี่ยวกับนโยบายทางวินัย, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายข้างต้นถือเป็นที่สิ้นสุด ทุกแง่มุมของนโยบายนี้จะถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ลำเอียงและยุติธรรม

ที่พักของ EBS

EBS สามารถจัดหาที่พักที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรได้หากต้องการ เฉพาะบุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในการจองเท่านั้นที่สามารถใช้ที่พักใดๆที่จัดให้สำหรับคุณ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งปันที่พักหรือให้ผู้อื่นเข้าพักที่นั่น คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นกับที่พักของคุณหรือทรัพย์สินของที่พักในระหว่างการเข้าพักของคุณ นอกจากนี้จุดหมายปลายทาง EBS แต่ละแห่งมีรายการราคาสิ่งของของตนเองซึ่งจะถูกเรียกเก็บหากสิ่งของได้รับความเสียหายหรือแตกหัก คุณต้องชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้และอาจจะต้องชำระในประเทศ เมื่อนักเรียนของ EBS ถูกจัดให้พักในโฮสเทล โดยโฮสเทลแต่ละแห่งมักจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับที่พักของตนเองที่ซึ่งควรปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการรถรับส่ง

1. บริการรถรับส่งจะดำเนินการโดย European Bartender School อย่างไรก็ตามเราอาจจ้างหน่วยงานภายนอกหรือใช้ยานพาหนะจากผู้ให้บริการรายอื่นและดำเนินการตามดุลยพินิจของเรา

2. การจองมีอายุการใช้งานตามวันและเวลาที่ระบุเท่านั้น หากผู้โดยสารพลาดบริการรับส่ง เราจะพยายามอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในการบริการรับส่งที่มีอยู่ในรอบถัดไป แต่ไม่สามารถรับประกันได้

3. วันที่ออกเดินทาง, เวลารับและส่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงและในขณะที่เราดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อแจ้งให้นักเรียนทราบว่าเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าในการยืนยันการจองของพวกเขาโดยการส่งอีเมลมาที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล ความล่าช้าและการยกเลิกอาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

4. ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถรับส่งของเราจากโรงเรียนของ EBS ไปยังสนามบินมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขามาถึงสนามบินด้วยเวลาที่เพียงพอสำหรับขึ้นเครื่อง

6. ในกรณีที่เที่ยวบินของนักเรียนล่าช้าน้อยกว่า 24 ชั่วโมงในการบริการรถรับส่ง จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่พวกเขาจะส่งอีเมลไปที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล

7. ในกรณีที่นักเรียนพลาดบริการรถรับส่ง พวกเขาจะต้องส่งอีเมลไปที่ phuket.manager@barschool.net หรือติดต่อโรงเรียนผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในอีเมล

8. ลูกค้าที่ประสงค์จะร้องเรียนจำเป็นต้องส่งเรื่องร้องเรียนของพวกเขาผ่านเว็บไซต์ของ EBS ภายใน 14 วันนับจากวันที่พวกเขาทำการจองบริการรถรับส่งของพวกเขา นี่คือเพื่อให้แน่ใจว่าเรามีทรัพยากรที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

9. ผู้โดยสารต้องนั่งอยู่บนรถตลอดเวลาโดยคาดเข็มขัดนิรภัย เว้นแต่ผู้ขับขี่จะให้คำแนะนำเป็นอย่างอื่น

10. บริการรถรับส่งเกิดขึ้นในยานพาหนะหลากหลายขนาดแตกต่างกัน

11. ผู้โดยสารที่ตัดสินใจที่จะยกเลิกการบริการตามดุลยพินิจของตนเองในขั้นตอนใดๆในระหว่างการให้บริการจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเงินคืนใดๆทั้งสิ้น

12. เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมของทรัพย์สินส่วนบุคคล EBS ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการบาดเจ็บ, การสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย รวมถึงความล่าช้าในการบริการรถรับส่งซึ่งทำให้การมาถึงสนามบินล่าช้าสำหรับเที่ยวบินที่ออกเดินทาง เราแนะนำให้ลูกค้าทุกคนซื้อประกันวินาศภัยและประกันสุขภาพ

13. เราขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้บุคคลยกเลิกจากบริการใดๆหากเราเห็นว่าพฤติกรรมของพวกเขาเป็นที่ไม่พึงปรารถนาหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้โดยสารคนอื่นๆ เราจะไม่รับผิดชอบเพิ่มเติมสําหรับการบริการรับส่งผู้โดยสารดังกล่าว

14. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทางของการบริการรับส่งเนื่องจากสภาพอากาศ, ข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่กำหนดหรือเหตุสุดวิสัย

15. ลูกค้าจะได้รับการยืนยันจากช่วงเวลาที่ทำการจองเสร็จสมบูรณ์ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่ารายละเอียดการสั่งซื้อของพวกเขาถูกต้องและต้องแจ้งให้ EBS CARE ทราบถึงข้อผิดพลาดใดๆทันที

16. ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการมารอตรงจุดรับที่ระบุไว้ตามเวลาที่ระบุไว้ สําหรับการบริการรับส่งจากโรงเรียนไปยังสนามบิน ลูกค้าควรมาถึงจุดรับ 15 นาทีก่อนถึงเวลาที่กําหนด ในขณะที่ผู้ขับขี่ของเราพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการระบุผู้โดยสารที่หายไป การไม่ปรากฏตัวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนและเนื่องจากลักษณะของการบริการที่การไม่ปรากฏตัวถือเป็นการยกเลิก

17. การยกเลิกจะไม่ได้รับเงินคืน

รหัสโปรโมชัน

รหัสโปรโมชันที่ EBS มอบให้คุณมีมูลค่า, การยกเว้นและข้อจํากัดตามที่ได้แจ้งเตือนคุณในเวลาที่คุณได้รับรหัสโปรโมชันเหล่านี้ รหัสโปรโมชันเหล่านี้ยังสามารถใช้ได้เฉพาะในเวลาที่จำกัด

รหัสโปรโมชันใช้ได้เฉพาะการจองที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดบนเว็บไซต์ของ EBS เท่านั้น การจองที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหมายถึงการซื้อหลักสูตรหรือผลิตภัณฑ์ที่ระบุตามเงื่อนไขที่คุณได้รับแจ้งเมื่อคุณได้รับรหัสโปรโมชันนี้ หากรหัสโปรโมชันไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเมื่อเข้าสู่ระบบ คุณจะได้รับการแจ้งเตือน

ในการแลกรับสิทธิ์รหัสโปรโมชัน คุณเพียงแค่พิมพ์รหัสลงในช่องรหัสโปรโมชันในส่วนของการจองของเว็บไซต์ ส่วนลดที่เกี่ยวข้องจะถูกหักออกจากราคาสุดท้ายในการซื้อที่ตรงตามคุณสมบัติของคุณโดยอัตโนมัติ หากคุณไม่สามารถป้อนรหัสโปรโมชันในเวลาที่ซื้อตามที่ระบุข้างต้น การจองของคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดในภายหลัง คุณอาจไม่สามารถขอส่วนลดได้หลังจากที่คุณได้ยืนยันการสั่งซื้อของคุณบนเว็บไซต์แล้ว

คุณไม่สามารถแลกรับหรือแลกเปลี่ยนรหัสโปรโมชันหรือส่วนลดอื่นใดเป็นเงินสดได้ คุณไม่สามารถใช้หรือรวมรหัสโปรโมชันกับโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก EBS

EBS ห้ามการเผยแพร่รหัสโปรโมชันบนอินเทอร์เน็ตหรือพื้นที่สาธารณะใดๆรวมถึงห้ามการแจกจ่ายรหัสโปรโมชันให้กับบุคคลอื่น

หากคุณมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการจองที่ทําโดยใช้รหัสโปรโมชันหลังจากช่วงเวลาโปรโมชันสําหรับรหัสโปรโมชันนั้นสิ้นสุดลง คุณจะต้องชําระคืนจํานวนเงินที่เราสนับสนุนในการจองของคุณ รวมถึงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจใช้กับการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีที่รหัสโปรโมชันที่ให้แก่คุณไม่สามารถใช้งานได้ การแก้ไขเพียงอย่างเดียวของคุณและความรับผิดแต่เพียงผู้เดียวของ EBS จะเป็นการแทนที่รหัสโปรโมชันที่ไม่สามารถใช้งานได้

การติดต่อคุณ

หากคุณจองผ่านเว็บไซต์ของเรา เราจะติดต่อคุณโดยใช้ที่อยู่อีเมลที่คุณได้ให้ไว้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องให้อีเมลสำหรับการติดต่อที่เหมาะสมกับการจองของคุณ เพื่อให้คุณสามารถรับอีเมลยืนยันหรือข้อมูลการอัปเดตใดๆและข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจองของคุณ เราจะถือว่าที่อยู่อีเมลของคุณถูกต้องและคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบของการสื่อสารนี้ โปรดทราบว่าคุณอาจจะยังต้องติดต่อเราผ่าน EBS Care หรือเป็นลายลักษณ์อักษรตามรายละเอียดข้างต้นในข้อกําหนดและเงื่อนไขของเรา

นอกจากนี้เราอาจส่งข้อความแจ้งเตือน(ข้อความ SMS)เกี่ยวกับการจองของคุณ โดยสามารถยกเลิกผ่านช่องทางออนไลน์ภายในพื้นที่บัญชี EBS ของคุณ EBS แนะนำให้คุณอนุญาตให้เราส่งการอัปเดตผ่านทาง SMS ให้คุณเนื่องจากข้อความเหล่านี้มักเป็นข้อความสำคัญที่ต้องให้ความสนใจหรือดำเนินการทันที

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทั่วไป

EBS พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้และเว็บไซต์การจองของเรานั้นทันสมัย ​​แต่ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลหรือความพร้อมของหลักสูตรของเราได้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ควรอ้างถึงในบริบทของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของเว็บไซต์นี้

การถ่ายวีดีโอและการถ่ายภาพ

ตลอดทั้งปี EBS มักจะถ่ายวิดีโอและภาพเพื่อส่งเสริมการขายที่โรงเรียน EBS ของเรา โปรดทราบว่าอาจมีการถ่ายภาพและ/หรือการถ่ายวีดีโอเกิดขึ้นในระหว่างหลักสูตรการเรียนการสอนของคุณและเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบตำแหน่งของกล้องตลอดเวลา เราจะไม่รับผิดชอบหากขัดต่อความประสงค์ของคุณที่คุณจะปรากฏอยู่ในวิดีโอหรือในภาพถ่ายที่ส่งเสริมการขายใดๆ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้

การเปลี่ยนแปลงใดๆของนโยบายนี้จะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเราและ/หรือให้บริการตามคำขอ

อัปเดตล่าสุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2015