ส่วนผสม

  • 50ml จิน
  • 10ml มาราซชิโน
  • 30ml น้ำเลมอนสด
  • 10ml น้ำเชื่อม

ขั้นตอน

  1. เทส่วนผสมทั้งหมดลงในกระบอกเชคเกอร์แล้วเขย่า
  2. เทโดยกรองอย่างละเอียดลงในแก้วมาร์ตินี่หรือแก้วคูเป้แช่เย็น
  3. แต่งด้วยเชอร์รี่
Average: 2.1 (28 votes)