ส่วนผสม

  • 40ml เตกีล่า
  • 20ml น้ำมะนาวสด
  • เติมด้วย โคคาโคล่า

ขั้นตอน

  1. เคลือบขอบแก้วไฮบอลด้วยเกลือ (ใช้น้ำมะนาวให้เกลือติดขอบแก้ว)
  2. เทเตกีล่าและน้ำมะนาวลงบนน้ำแข็งก้อน
  3. เติมโคคาโคล่า
Average: 4.5 (16 votes)