ส่วนผสม

  • 40ml ไลต์รัม
  • 10ml น้ำมะนาวสด
  • เติมด้วย โคคาโคล่า

ขั้นตอน

  1. เทรัมและน้ำมะนาวลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอล
  2. เติมโคคาโคล่า
  3. แต่งด้วยมะนาวฝาน
Average: 4.1 (9 votes)