ส่วนผสม

  • 40ml จิน
  • 20ml น้ำเลมอนสด
  • 10ml น้ำเชื่อม
  • เติมด้วย แชมเปญ

ขั้นตอน

  1. เทส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นแชมเปญลงในกระบอกเชคเกอร์แล้วเขย่า
  2. เทโดยกรองอย่างละเอียดลงในแก้วแชมเปญ
  3. เติมแชมเปญ
  4. แต่งด้วยเลมอนบิดเกลียว
Average: 5 (3 votes)