ส่วนผสม

  • 40ml จิน
  • เติมด้วย โทนิค

ขั้นตอน

  1. เทจินลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอล
  2. เติมโทนิคลงไปให้เต็มแก้ว
  3. แต่งด้วยมะนาวฝาน
Average: 5 (3 votes)