ส่วนผสม

  • 20ml เวอร์มูธหวาน
  • 20ml คัมพารี
  • 20ml จิน

ขั้นตอน

  1. คลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันพร้อมน้ำแข็งในกระบอกเชคเกอร์
  2. เทลงบนก้อนน้ำแข็งในแก้วร็อค
  3. แต่งด้วยส้มบิดเกลียว
Average: 4.3 (7 votes)