ส่วนผสม

 • 1 เหยาะ เหล้าขมอังโกสทูรา
 • 1 เหยาะ เกรนาดีน
 • 5ml Bénédictine D.O.M
 • 5ml triple sec
 • 10ml cherry brandy
 • 10ml น้ำมะนาวสด
 • 20ml จิน
 • 80ml น้ำสับปะรด

ขั้นตอน

 1. เทส่วนผสมทั้งหมดลงในกระบอกเชคเกอร์แล้วเขย่า
 2. เทโดยกรองลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอลหรือแก้วสลิง
 3. แต่งด้วยสับปะรดฝานและเชอร์รี่
Average: 5 (5 votes)