ส่วนผสม

  • 40ml เตกีล่า
  • 10ml เกรนาดีน
  • เติมด้วย น้ำส้ม

ขั้นตอน

  1. เทเตกีล่าลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอล
  2. เติมน้ำส้ม
  3. ใส่เกรนาดีนลงไปให้อยู่ก้นแก้ว
Average: 4.7 (6 votes)