ส่วนผสม

 • 20ml วอดก้า
 • 20ml ไลต์รัม
 • 20ml จิน
 • 20ml เหล้าเมลอน
 • 20ml น้ำเลมอนสด
 • 10ml น้ำเชื่อม
 • เติมด้วย สไปรท์

ขั้นตอน

 1. เทส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นสไปรท์ลงในกระบอกเชคเกอร์แล้วเขย่า
 2. เทโดยกรองลงบนก้อนน้ำแข็งในแก้วไฮบอล
 3. เติมด้วยสไปรท์
 4. แต่งด้วยเลมอนฝาน
Average: 4.1 (19 votes)