ส่วนผสม

  • 40ml วอดก้า
  • 20ml คาลัว
  • เติมด้วย นม

ขั้นตอน

  1. เทวอดก้าและคาลัวลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วร็อค
  2. เติมนมลงไป
Average: 1.7 (26 votes)