ส่วนผสม

  • 1 น้ำตาลก้อนแช่เหล้าอังโกสทูรา
  • 20ml คอนยัค
  • เติมด้วย แชมเปญ

ขั้นตอน

  1. วางน้ำตาลก้อนลงบนกระดาษเช็ดปากแล้วเหยาะเหล้าขมอังโกสทูราลงไปให้ชุ่ม
  2. ใส่น้ำตาลก้อนที่ชุ่มด้วยเหล้าลงในแก้วแชมเปญแล้วเติมคอนยัค
  3. เติมแชมเปญ
Average: 5 (11 votes)