ส่วนผสม

  • 30ml เตกีล่า
  • 10ml DeKyuper Creme de Cassis
  • 10ml น้ำมะนาวสด
  • เติมด้วย จิงเจอร์ เอล

ขั้นตอน

  1. เทส่วนผสมทั้งหมดลงบนน้ำแข็งก้อนในแก้วไฮบอล
  2. แต่งด้วยมะนาวฝาน
Average: 4.3 (9 votes)