ส่วนผสม

 • 20ml วอดก้า
 • 20ml ไลต์รัม
 • 20ml จิน
 • 20ml เตกีล่า
 • 20ml เหล้าคอนโทร
 • 20ml น้ำมะนาวสด
 • 10ml น้ำเชื่อม
 • เติมด้วย โคคาโคล่า

ขั้นตอน

 1. เทส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นโคคาโคล่าลงในกระบอกเชคเกอร์แล้วเขย่า
 2. เทโดยกรองลงบนก้อนน้ำแข็งในแก้วไฮบอล
 3. เติมโคคาโคล่า
 4. แต่งด้วยเลมอนฝาน
Average: 4.7 (6 votes)